23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 177-461982
Offentliggjort
13.09.2021
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Region Hovedstaden

Udbud af ambulanceservice


Region Hovedstaden

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Anders Kristian Holck
E-mail: anders.kristian.holck@regionh.dk
Telefon: +45 21307147
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af ambulanceservice

Sagsnr.: 20076784
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85143000 Ambulancetjenester
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudslovens Lightregime §186.

Region Hovedstaden udbyder kontrakt om ambulancedrift, som er opdelt i 5

delaftaler.

Tilbudsgivere kan maksimalt vinde 3 delaftaler (gældende for delaftale 1-4) +

Delaftale 5 Bornholm

Ordregiver tilvejebringer baser hvorfra Leverandøren varetager driften.

Ordregiver udarbejder kontrolbud.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 517 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udbud af ambulancetjeneste

Delkontraktnr.: Delkontrakt 1 Taarnby
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85143000 Ambulancetjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Region Hovedstaden

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakt om levering af ambulancetjeneste, delaftale 1

Følgende optioner indgår i kontrakten:

- option på XL ambulancer

- option på forbrugsvarer/utensilier

- option på mobiltelefoner

- option på revisorerklæring i databehandleraftale

- option på forlængelse af kontrakt år 7

- option på forlængelse af kontrakt år 8

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50%
Pris - Vægtning: 50%
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- option på XL ambulancer

- option på forbrugsvarer/utensilier

- option på mobiltelefoner

- option på revisorerklæring i databehandleraftale

- option på forlængelse af kontrakt år 7

- option på forlængelse af kontrakt år 8

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontraktens ordinære længde er 6 år med mulighed for at forlænge kontrakten 2

gange i op til 12 måneder.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Levering af ambulancetjeneste

Delkontraktnr.: Delaftale 2 Hvidovre
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85143000 Ambulancetjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Region Hovedstaden

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakt om levering af ambulancetjeneste, delaftale 2

Følgende optioner indgår i kontrakten:

- option på forbrugsvarer/utensilier

- option på mobiltelefoner

- option på revisorerklæring i databehandleraftale

- option på forlængelse af kontrakt år 7

- option på forlængelse af kontrakt år 8

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50%
Pris - Vægtning: 50%
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- option på forbrugsvarer/utensilier

- option på mobiltelefoner

- option på revisorerklæring i databehandleraftale

- option på forlængelse af kontrakt år 7

- option på forlængelse af kontrakt år 8

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontraktens ordinære længde er 6 år med mulighed for at forlænge kontrakten 2

gange i op til 12 måneder.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udbud af ambulancetjeneste

Delkontraktnr.: Delkontrakt 3 Gladsaxe
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85143000 Ambulancetjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Region Hovedstaden

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakt om levering af ambulancetjeneste, delaftale 3

Følgende optioner indgår i kontrakten:

- option på XL ambulancer

- option på døgnberedskab lav aktivitet

- option på døgnberedskab lav aktivitet paramediciner

- option på forbrugsvarer/utensilier

- option på mobiltelefoner

- option på revisorerklæring i databehandleraftale

- option på forlængelse af kontrakt år 7

- option på forlængelse af kontrakt år 8

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50%
Pris - Vægtning: 50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- option på XL ambulancer

- option på døgnberedskab lav aktivitet

- option på døgnberedskab lav aktivitet paramediciner

- option på forbrugsvarer/utensilier

- option på mobiltelefoner

- option på revisorerklæring i databehandleraftale

- option på forlængelse af kontrakt år 7

- option på forlængelse af kontrakt år 8

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontraktens ordinære længde er 6 år med mulighed for at forlænge kontrakten 2

gange i op til 12 måneder.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udbud af ambulancetjeneste

Delkontraktnr.: Delaftale 4 Nord
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85143000 Ambulancetjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Region Hovedstaden

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakt om levering af ambulancetjeneste, delaftale 4

Følgende optioner indgår i kontrakten:

- option på forbrugsvarer/utensilier

- option på mobiltelefoner

- option på revisorerklæring i databehandleraftale

- option på forlængelse af kontrakt år 7

- option på forlængelse af kontrakt år 8

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50%
Pris - Vægtning: 50%
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- option på forbrugsvarer/utensilier

- option på mobiltelefoner

- option på revisorerklæring i databehandleraftale

- option på forlængelse af kontrakt år 7

- option på forlængelse af kontrakt år 8

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontraktens ordinære længde er 6 år med mulighed for at forlænge kontrakten 2

gange i op til 12 måneder.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udbud af ambulancetjeneste

Delkontraktnr.: Delaftale 5 Bornholm
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85143000 Ambulancetjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Region Hovedstaden

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakt om levering af ambulancetjeneste, delaftale 5

Følgende optioner indgår i kontrakten:

- option på forbrugsvarer/utensilier

- option på mobiltelefoner

- option på revisorerklæring i databehandleraftale

- option på forlængelse af kontrakt år 7

- option på forlængelse af kontrakt år 8

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50%
Pris - Vægtning: 50%
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- option på forbrugsvarer/utensilier

- option på mobiltelefoner

- option på revisorerklæring i databehandleraftale

- option på forlængelse af kontrakt år 7

- option på forlængelse af kontrakt år 8

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontraktens ordinære længde er 6 år med mulighed for at forlænge kontrakten 2

gange i op til 12 måneder.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 015-034303
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse
Den ordregivende myndighed vil ikke tildele yderligere kontrakter på baggrund af forhåndsmeddelelsen ovenfor

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud af ambulanceservice

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
04/09/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Falck Danmark A/S
CVR-nummer: 16271241
Postadresse: Sydhavnsgade 18
By: København SV
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3450
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 564 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Udbud af ambulanceservice

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Udbud af ambulanceservice

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
04/09/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Falck Danmark A/S
CVR-nummer: 16271241
Postadresse: Sydhavnsgade 18
By: København SV
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3450
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 726 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 4
Betegnelse:

Ambulanceservice

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
04/09/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Falck Danmark A/S
CVR-nummer: 16271241
Postadresse: Sydhavnsgade 18
By: København SV
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3450
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 023 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 5
Betegnelse:

Ambulanceservice

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
04/09/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Falck Danmark A/S
CVR-nummer: 16271241
Postadresse: Sydhavnsgade 18
By: København SV
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3450
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 204 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Findes ikke i DK
By: Findes ikke i DK
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Tildeling af offentlig kontrakt: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/09/2021

Send til en kollega

0.047