23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 181-469855
Offentliggjort
17.09.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Region Nordjylland

Udbud af radiologiske beskrivelser 2021


Region Nordjylland

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Øst
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Nanna Rask Pedersen
E-mail: n.rask@rn.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rn.dk
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af radiologiske beskrivelser 2021

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85150000 Tjenester i forbindelse med billeddiagnostik
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indkaldelse til markedsdialog mandag den 25. oktober 2021 om kommende kontrakter om radiologiske beskrivelser.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Nordjylland forventer at udbyde tre (3) delaftaler om udførelse af radiologiske beskrivelser ultimo 2021. Delaftalerne forventes opdelt på: Røntgen, MR og CT. Det er endnu ikke besluttet, om der skal være flere leverandører på enkelte eller alle delaftaler.

De radiologiske beskrivelser skal gennemføres som fjernbeskrivelser på den måde, at leverandøren får adgang til de optagne billedmateriale i regionens RIS/PACS-system EasyViz via en sikker forbindelser, hvorefter leverandøren efterfølgende uploader sine beskrivelser i samme system.

Beskrivelserne skal uploades i færdig form, på dansk og uden behov for redigering.

Regionens servicemål for upload af beskrivelser er i dag 96 timer fra tilgængeliggørelsen af billedmaterialet for leverandøren i EasyViz.

Forud for offentliggørelsen af udbuddet ønsker Region Nordjylland at drøfte forhold omkring overholdelse af servicemål på de kommende kontrakter. Drøftelserne vil være afgrænset af følgende spørgsmål:

A

Region Nordjylland ønsker i de kommende kontrakter en tættere opfølgning på leverandørernes overholdelse af servicemål. Regionen har foreløbigt i tankerne, at dette fx kan ske via kontraktvilkår om

- jævnlig rapportering fra leverandørerne om status på igangværende beskrivelser

- bod for manglende overholdelse af servicemål, eventuelt med et "spillerum" eller mulighed for at leverandørerne senere kan genoptjene boden

- bod for enkelte beskrivelser, som regionen måtte vælge at hjemtage

Regionen ønsker dog også at høre, om leverandørerne har forslag til, hvordan servicemålene sikres overholdt, fx via interne rutiner og kvalitetssikring

B

Har leverandørerne fra lignende kontrakter med andre regioner/hospitaler erfaring med kontraktvilkår, der i særlig grad optimerer samarbejdet mellem hospital og leverandør, og som leverandørerne foreslår indarbejdet i de kommende kontrakter?

II.2.14) Yderligere oplysninger

Drøftelserne mellem regionen og den enkelte potentielle leverandør gennemføres gennem Microsoft Teams. Mødet forventes at vare 30 - 45 minutter.

Møderne forventes gennemført mandag den 25. oktober 2021 som fysiske møder på adressen Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg. .

Hvis I ønsker at deltage, bedes I skrive til n.rask@rn.dk, hvorefter I vil modtage forslag til et mødetidspunkt..

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
22/11/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Der er ikke udarbejdet udbudsmateriale, der kan hentes i tilknytning til denne forhåndsmeddelelse.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/09/2021

Send til en kollega

0.047