23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 186-481258
Offentliggjort
24.09.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Midtjylland

Opdateringer

Annullering
(12.10.2021)

Annullationen skyldes at udkast til kontrakten for levering af kardiorespiratorisk monitoreringsudstyr ikke har været offentliggjort med det resterende materiale i forbindelse med udbudsbekendtgørelsen afsendt d. 20.09.21. Derudover ønsker Region Midtjylland at tilføje en PC-option til det oprindelige materiale. Region Midtjylland har på baggrund af ovenstående elementer vurderet at en annullation af det igangværende udbud er hensigtsmæssigt. Region Midtjylland kan endvidere oplyse at vi fortsat har til hensigt at gennemføre udbuddet af kardiorespiratorisk monitoreringsudstyr.

Kardiorespiratorisk monitoreringsudstyr


Region Midtjylland

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Nørrebrogade 44, Byg. 2A
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Mads Madsen
E-mail: Mads.B.Madsen@stab.rm.dk
Telefon: +45 30449957
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.udbud.rm.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=300667&B=REGIONMIDT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=300667&B=REGIONMIDT
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kardiorespiratorisk monitoreringsudstyr

Sagsnr.: 1-23-4-101-75-21
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33195110 Respirationsmonitorer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

På Respirations Center Vest (RCV) undersøges og behandles børn og voksne med forskellige former for vejrtrækningsproblemer. Der behandles børn ned til ca. 3 kg, og voksne med varriende anatomi. Afdelingen består af 10 patientstuer hvor der foretages kardiorespiratorisk søvnmonitorering. Det ønskede udstyr skal give mulighed for at måle, fremvise, analysere og redigere relevante fysiologiske parametre samt have integreret video-overvågning af patienten. Det afgivne tilbud skal omfatte en totaltløsning hvilket foruden det primære medicotekniske apparatur også skal omfatte PC'er, monitorer, tastatur, mus osv. til optagesystemet. Derudover skal det være muligt at se data og styre optagelsen/opsætningen på patientstuen. Foruden udstyr til de 10 patientstuer indkøbes yderligere 1 stk. mobilt apparatur til brug ved nedbrud eller lignende, hvorfor den totale leverence lyder på 11 stk. apparaturer.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33195110 Respirationsmonitorer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

På Respirations Center Vest (RCV) undersøges og behandles børn og voksne med forskellige former for vejrtrækningsproblemer. Der behandles børn ned til ca. 3 kg, og voksne med varriende anatomi. Afdelingen består af 10 patientstuer hvor der foretages kardiorespiratorisk søvnmonitorering. Det ønskede udstyr skal give mulighed for at måle, fremvise, analysere og redigere relevante fysiologiske parametre samt have integreret video-overvågning af patienten. Det afgivne tilbud skal omfatte en totaltløsning hvilket foruden det primære medicotekniske apparatur også skal omfatte PC'er, monitorer, tastatur, mus osv. til optagesystemet. Derudover skal det være muligt at se data og styre optagelsen/opsætningen på patientstuen. Foruden udstyr til de 10 patientstuer indkøbes yderligere 1 stk. mobilt apparatur til brug ved nedbrud eller lignende, hvorfor den totale leverence lyder på 11 stk. apparaturer.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet indeholder optioner på uddannelse, reservedele, og service.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/10/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 20/04/2022
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/10/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/09/2021

Send til en kollega

0.062