23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 189-492032
Offentliggjort
29.09.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Danmarks Radio

Vindere

Kontrakt om levering af Psykologisk Rådgivning mellem Falck Healthcare A/S og DR

(07.01.2022)
Falck Healthcare A/S
C/O Polititorvet 2
1567 København V

Psykologisk Rådgivning - Genudbud


Danmarks Radio

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danmarks Radio
Postadresse: DR Byen
By: København S
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Otte Ottesen
E-mail: otot@dr.dk
Telefon: +45 28546653
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/43500951-6961-49e9-a115-12b83814a266/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/43500951-6961-49e9-a115-12b83814a266/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/43500951-6961-49e9-a115-12b83814a266/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/43500951-6961-49e9-a115-12b83814a266/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Public Service medievirksomhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Psykologisk Rådgivning - Genudbud

Sagsnr.: 2021/52
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

DR's medarbejdere tilbydes psykologisk rådgivning i forbindelse med både privat- og arbejds-relaterede problemstillinger. Rådgivningen foregår hovedsageligt som individuelle konsultationer. DR's medarbejdere tilbydes anonymt et forløb af op til 8 timers varighed. Såfremt der er behov for yderligere timer, skal disse bevilges af medarbejderens chef. DR ønsker tilbud på et årsabonnement for alle ansatte i DR uden loft for antal sager. DR ønsker endvidere tilbud på timer udover en sag på 8 timer. I tilgift ønsker DR priser på en række optioner, omfattende blandt andet behandlingen af misbrugsproblemer. Der er tale om et genudbud af "Psykologisk Krishjælp", som DR udbød i sommeren 2021.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK014 Bornholm
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

DR ønsker at genudbyde en abonnementsordning, hvor DR's medarbejdere har adgang til anonym psykologisk rådgivning i forløb a 8 timer. Det er et centralt krav, at stedet for Tilbudsgivers behandling af DR's ansatte ligger indenfor en times transport fra DR's 10 adresser fordelt over hele landet. God tilgængelighed og kort responstid er ligeledes vigtige elementer. Rådgivningen skal udføres efter anerkendte metoder og i overensstemmelse med Etiske Principper for Nordiske Psykologer. Tilbudsgiver skal have kapacitet til at gennemføre 300 årlige forløb. DR's ansatte fordeler sig på ca. 2400 fastansatte medarbejdere, ca. 200 tidsbegrænsede medarbejdere, og de øvrige medarbejdergrupper omfatter ca. 630 årsværk.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 60%
Omkostningskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 500 000.00 DKK</div>
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2022
Slut: 31/12/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges 2 x 1 år

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten udbydes med følgende optioner: Minimumsoption på tilbagemelding fra den rådgivende psykolog til DR.

Option på tilkøb af 100 yderligere timer som årligt abonnementstillæg

Option på tilkøb af misbrugsrådgivning som kortere forløb med henblik på henvisning til behandling udenfor ordningens regi.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

N/A

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal kunne tilbyde landsdækkende psykologisk rådgivning med uddannede psykologer. (Se krav om Autorisation i henhold til § 1 i Bekendtgørelse af lov om psykologer m.v. (LBK nr 1534 af 01/07/2021 nedenfor).

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Autorisation i henhold til § 1 i Bekendtgørelse af lov om psykologer m.v. (LBK nr 1534 af 01/07/2021).

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der er indarbejdet CSR- og Arbejds-klausul. Der henvises i øvrigt til kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 165-340484
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/11/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/11/2021
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/09/2021

Send til en kollega

0.058