23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 191-495825
Offentliggjort
01.10.2021
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Rudersdal Kommune

Vindere

(01.10.2021)
ReaMed A/S
7700 Thisted

Prisindhentning til brug for fastlæggelse af bevillingsgrundlag ved tildeling af diabeteshjælpemidler


Rudersdal Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rudersdal Kommune
CVR-nummer: 29188378
Postadresse: Øverødvej 2
By: Holte
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2840
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Hammond Jensen
E-mail: hhje@rudersdal.dk
Telefon: +45 72682008
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rudersdal.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Prisindhentning til brug for fastlæggelse af bevillingsgrundlag ved tildeling af diabeteshjælpemidler

Sagsnr.: 21/99
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33100000 Medicinsk udstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Prisindhentning på diabeteshjælpemidler. Priserne skal anvendes til at fastlægge bevillingsgrundlaget for bevilling af støtte i medfør af servicelovens § 112, stk. 3, til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 18 158 859.80 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Rudersdal Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Frederiksberg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rudersdal Kommune har på vegne af Spar 5 Kommunerne (Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal) gennemført en prisindhentning på diabeteshjælpemidler. Den leverandør, der har afgivet tilbuddet med den samlet set laveste totalpris, forpligter sig til at sælge diabeteshjælpemidler til kommunernes borgere til de de priser, som er afgivet ved denne prisindhentning. Der indgås ikke nogen aftale mellem kommunerne og leverandøren. Priserne tjener udelukkende som bevillingspriser.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Ordregiver agter at følge den fremgangsmåde, som er beskrevet i § 4 i lov om Klagenævnet for

Udbud(lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer), idet Ordregiver finder, at kontrakten

kan indgås uden forudgående offentliggørelse. Ordregiver vil tidligst indgå kontrakt efter udløbet af 10

kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er blevet offentliggjort. For

god ordens skyld bemærkes, at denne prisindhentning IKKE er omfattet af udbudsreglerne, idet der med

prisindhentningen ikke indgås en gensidigt bebyrdende aftale: Indhentningen af priser sker alene med henblik

på at fastlægge støttebeløbet i medfør af servicelovens § 112, stk. 3, sidste pkt.

- Kommunerne foretager intet indkøb i medfør af prisindhentningen

- Borgeren indkøber det ønskede hjælpemiddel og bliver ejer af samme

- Kommunerne frigøres ved denne prisindhentning ikke for en eller flere forpligtelser, som ellers ville

påhvile kommunen.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
27/09/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: ReaMed A/S
By: Thisted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 7700
Land: Danmark
E-mail: reamed@reamed.dk
Telefon: +45 97934600
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 18 158 859.80 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævn for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De præcise frister for klage findes i lov om Klagenævnet for Udbud, jf. lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer. Af § 7, stk. 3 i denne lov følger: "Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klageover, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende."

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/09/2021

Send til en kollega

0.05