23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 192-498938
Offentliggjort
04.10.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Region Syddanmark

Høringsmateriale i forbindelse med fællesudbud af Forflytningshjælpemidler


Region Syddanmark

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Dorthe Jensen Sneum
E-mail: Dorthe.Jensen@rsyd.dk
Telefon: +45 29391252
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Universitetsbyen 25, Bygning 2A, 3. sal
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Vibeke Bligaard
E-mail: vibeke.bligaard@stab.rm.dk
Telefon: +45 40246412
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rm.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 3D
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Dahl Eriksen
E-mail: mette.e@rn.dk
Telefon: +45 24893177
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rn.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=312099&B=REGIONSYDDK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Høringsmateriale i forbindelse med fællesudbud af Forflytningshjælpemidler

Sagsnr.: 21/29744
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33196000 Medicinske hjælpemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

I forbindelse med tilrettelæggelse af udbud af løftesejl (SPU og flergangs) samt glidedug (SPU) til Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland sendes udarbejdet udkast til udbudsmateriale i en høring blandt potentielle leverandører. Formålet med høringen er at sikre, at udbudsmaterialet afspejler de løsninger, som de potentielle leverandører kan tilbyde, og at der dermed offentliggøres det bedst mulige udbudsmateriale, hvor den nedsatte brugergruppe har haft mulighed for at forholde sig til alle ønsker og kommentarer fra de potentielle leverandører. Det fremgår af punkt VI.3) hvordan der afgives høringssvar.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Høringsmateriale i forbindelse med fællesudbud af Forflytningshjælpemidler

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33196100 Hjælpemidler til ældre
33196200 Hjælpemidler til handicappede
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter løftesejl (single patient use) til siddende løft, løftesejl (flergangs - vaskbart) til siddende løft, glidedug/spilerdug på rulle og rulleholdere til glidedug/spilerdug samt glidedug/spilerdug i færdigskårede stykker.

II.2.14) Yderligere oplysninger

Der gøres opmærksom på, at høringsmaterialet kun er et foreløbigt materiale. Region Syddanmark forbeholder sig ret til at ændre i det foreløbige udbudsmateriale forud for selve udbuddet, og er ikke forpligtet til at tage højde for de indkomne høringssvar. Bemærk i øvrigt, at de oplysninger, som høringssvarene indeholder, kan være underlagt regler om aktindsigt.

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
15/11/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

I høringssvaret bedes potentielle leverandører være særligt opmærksom på mindstekrav markeret med gult i Kontraktbilag 2.

Manglende oplysninger som fx forbrugstal samt vægtning af tildelingskriterier vil først blive oplyst, når det endelige udbud offentliggøres.

Høringssvar/kommentarer bedes lavet i et excel ark eller word dokument med henvisning til kontraktbilag og pkt./pos.nr.og vedhæftes en mail til dorthe.jensen@rsyd.dk senest mandag d. 25/10-2021 kl. 12.00.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/09/2021

Send til en kollega

0.046