23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
12.10.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Herlev Kommune - Analyse, Indkøb og Udbud

Indkøbsordning til hjemmeboende visiterede borgere i Herlev Kommune


Herlev Kommune - Analyse, Indkøb og Udbud

OpgavebeskrivelseHerlev Kommune udbyder opgaven indkøbsordning til hjemmeboende visiterede borgere, som er bevilliget hertil efter serviceloven §83.
Udbuddet omfatter indkøb af dagligvarer og levering til borgeren 1 gang ugentlig, hvilket indbefatter følgende:
- Modtagelse af borgerens bestilling (Call center funktion)
- Plukning og pakning af varer
- Levering af varer til borgerens hjem
- På plads lægning af køle/frysevarer for borgeren  
- På plads lægning af kolonialvarer
- Afregning
Ordregiver har til hensigt at indgå enslydende rammeaftaler med to tilbudsgiver i henhold til serviceloven § 91.
Aftalen udbydes som en to-årige rammeaftale til ikrafttræden 1.1.2022 med mulighed for forlængelse med 2 x 12 måneder.
Udbuddet er omfattet udbudslovens afsnit 5, dvs. offentlige indkøb under tærskelværdierne uden klar grænseoverskridende interesse.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/165129677.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linje nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.

Udelukkelsesgrunde:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde jf. Udbudslovens §§ 135, stk. 1-3, og frivillige udelukkelsesgrunde jf. 137 stk. 1 nr. 2.

Dokumentation
Dokumentationen i forhold til udelukkelse skal fremlægges i forbindelse med tilbudsafgivelsen, i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen.
Ordregiver gør opmærksom på, at der ved anmodningen om serviceattest skal bedes om, at der indhentes oplysninger fra Skifteretten, Politiet, ATP og Skat.
Serviceattesten må maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen.
I det tilfælde af, at tilbudsgiver ikke kan nå at anskaffe en serviceattest inden tilbudsfristen, kan tilbudsgiver som foreløbig bevis udfylde Bilag 12: Tro- og loveerklæringen om udelukkelsesgrunde.
Bemærk: Ved aftaleindgåelse skal tilbudsgiver dog fremlægge en serviceattest.

Egnethed:

Økonomisk og finansiel formåen
Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver opfylder følgende forhold og har minimum:
- Erhvervs- og produktansvarsforsikring med en årligt dækningssum på mindst 10 mio. kr. for personskade og mindst 5 mio. kr. for tingskade.
Dækningssummerne skal være til rådighed ved aftaleindgåelsen, og forsikringen skal ved aftaleindgåelsen og under hele aftaleforløbet være betalt og i kraft.

Dokumentation
Kopi af gældende forsikringspolice skal fremsendes som en del af tilbuddet og betragtes som endelig dokumentation.


Teknisk og faglig formåen
Tilbudsgiver skal oplyse mindst 3 referencer, der er indgået inden for det udbudte område i løbet af de seneste tre år med angivelse af kundens navn, kontaktperson, kontraktperiode samt beskrivelse af opgaven. Referencerne anføres i Bilag 13: Referenceliste.
Er virksomheden nystartet indenfor området, skal faglig og teknisk kapacitet til at kunne varetage opgaven dokumenteres på anden vis end referencer, f.eks. med CV’er som dokumenterer erfaring med detailhandel, logistik og kundeservicering.

Dokumentation:
Udfyldt Bilag 13: Referenceliste betragtes som endelig dokumentation.

Ubetalt forfalden gæld på 50.000 DKK eller derover
Tilbudsgiver skal kunne dokumentere ved aftaleindgåelsen, at tilbudsgiver ikke har forfalden gæld på 50.000 DKK eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land hvor tilbudsgiver er etableret. Da serviceattesten ikke viser en eventuel gæld på 50.000 eller derover, skal tilbudsgiver derfor underskrive Bilag 11: Tro og love-erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige, for at kunne imødekomme dette krav. Tilbudsgiver bedes fremlægge dette i forbindelse med tilbudsafgivelsen. Dette betragtes som endelige dokumentation.

Annonceret12. oktober 2021 15:48:41 CEST
Deadline12. november 2021 23:59:00 CET
UdbudstypeMindre danske udbud
OpgavetypeTjenesteydelser
UdbudsformOffentligt/åbent udbud
CPV kode85312200
MyndighedstypeKommune

Dokumenter & materiale

Link til udbudsmaterialehttps://permalink.mercell.com/165129677.aspx

Tildelings- og udvælgelseskriterier

TildelingskriterierØkonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier- Pris 50% - Kvalitet 25% - Service 25%
Udvælgelseskriterier

Kontaktperson

NavnMehtap Aycin Mola
Telefon+45 44527037
E-mailmehtap.aycin.mola@herlev.dk

Ordregiver

NavnHerlev Kommune - Analyse, Indkøb og Udbud
AdresseHerlev Bygade 90
2730 Herlev
DK
Telefon+45 44527037
E-mailmehtap.aycin.mola@herlev.dk
WWWhttp://www.herlev.dk

Modtager af tilbud

NavnMercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbudhttps://permalink.mercell.com/165129677.aspx

Send til en kollega

0.047