23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 201-521702
Offentliggjort
15.10.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Udbud af sygeplejeartikler til Tønder Kommune

Udbud af sygeplejeartikler til Tønder Kommune


Udbud af sygeplejeartikler til Tønder Kommune

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Udbud af sygeplejeartikler til Tønder Kommune
CVR-nummer: 29189781
Postadresse: Wegners Plads 2
By: Tønder
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6270
Land: Danmark
Kontaktperson: Marianne Caroline Andersen
E-mail: marcand@toender.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.toender.dk
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af sygeplejeartikler til Tønder Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33140000 Medicinske forbrugsmaterialer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering til Tønder Kommune af sygeplejeartikler.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33194100 Udstyr og instrumenter til infusion
33194110 Infusionspumper
33194120 Infusionsartikler
33141113 Bandager
33141112 Plastre
33141111 Selvklæbende forbindinger
33141000 Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer
33141100 Forbindsstoffer; clips, suturer, ligaturer
33141117 Vat
33141114 Gaze til medicinsk brug
33141116 Forbindinger i pakker
33141119 Kompresser
33141310 Sprøjter
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Diverse adresser i Tønder Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af sygeplejeartikler til Tønder Kommune

II.2.14) Yderligere oplysninger

Tønder Kommune offentliggør vedhæftede vejledende forhåndsmeddelelse vedr. udbud af sygeplejeartikler. Der gennemføres i forbindelse med udbuddet en høring af tilbudslisten samt uddrag af kravspecifikationen blandt potentielle tilbudsgivere. Se yderligere information under punkt VI.3.

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
08/11/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Kære potentielle tilbudsgiver,

Tønder Kommune har offentliggjort vedhæftede vejledende forhåndsmeddelelse vedr. udbud af sygeplejeartikler, hvoraf det fremgår, at der i forbindelse med udbuddet gennemføres en høring blandt potentielle tilbudsgivere.

Vi indbyder alle potentielle leverandører til at gennemgå det vedlagte materiale og fremsende høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer. Besvarelserne bedes meget gerne indeholde uddybende forklaringer. I høringssvaret bedes I henvise til, hvad i tilbudslisten, kommentaren vedrører. Eks positionsnummer xx.

Ordregiver vil vurdere, hvorvidt høringsvarerne giver anledning til ændringer i materialet.

Høringsmaterialet består af:

• Bilag 1, fane 1 – Tilbudsliste

• Bilag 1, fane 2 – Kravspecifikation kompression

Høringssvar bedes fremsendt til:

Marianne Caroline Andersen, marcand@toender.dk

Høringsvar skal være Tønder Kommune i hænde senest den 31. oktober 2021

Vi ser frem til at høre fra jer.

Udbud, Jura og Forsikring

Tønder Kommune

Udbudskonsulent Marianne Caroline Andersen

marcand@toender.dk

Høringssvar behandles fortroligt, dog med respekt for aktindsigtsreglerne. Høringssvar vil ikke blive offentliggjort. Høringsparterne får ikke svar på eventuelle spørgsmål hverken under eller efter høringen. Såfremt høringsparterne har spørgsmål, der ønskes besvaret, skal spørgsmålene stilles i tilbudsperioden.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/10/2021

Send til en kollega

0.063