23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 201-522361
Offentliggjort
15.10.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Opdateringer

Rettelse
(03.11.2021)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 12-11-2021
Time: 13:00
Læses:
Dato: 30-11-2021
Time: 13:00

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 12-11-2021
Time: 13:01
Læses:
Dato: 30-11-2021
Time: 13:01


Yderligere oplysninger
Grundet antallet af modtagne spørgsmål samt besvarelsen heraf har SKI valgt at forlænge tilbudsfristen til den 30-11-2021 kl. 13.00. Spørgsmålene har resulteret i forskellige præciseringer af bilag B Kravspecifikation for de enkelte delaftaler og af tilbudslisten i bilag C Leverandørens tilbud.

Rettelse
(26.11.2021)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 30-11-2021
Time: 13:00
Læses:
Dato: 03-12-2021
Time: 13:00

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 30-11-2021
Time: 13:01
Læses:
Dato: 03-12-2021
Time: 13:01


Yderligere oplysninger
Grundet antallet af modtagne spørgsmål samt besvarelsen heraf har SKI valgt at forlænge tilbudsfristen til den 03-12-2021 kl. 13.00.

Genbrugshjælpemidler (pulje 2) (2022)


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: Pakkerivej 6
By: Valby
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Michelle Offersen
E-mail: mo@ski.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ski.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/21e26555-b362-48a3-aa61-bcabb7f2c734/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/21e26555-b362-48a3-aa61-bcabb7f2c734/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/21e26555-b362-48a3-aa61-bcabb7f2c734/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Indkøbscentral
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Centraliserede indkøbsaktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Genbrugshjælpemidler (pulje 2) (2022)

Sagsnr.: 50.99
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33190000 Diverse medicinske apparater og produkter
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

På vegne af de danske kommuner, udbyder SKI en rammeaftale vedr. genbrugshjælpemidler. Udbuddet omfatter:

• kørestole

• siddepuder

• tryksårsforebyggende skummadras (kat. 4)

• manuelt betjente glide- og vendehjælpemidler

• motoriserede vendeprodukter.

Rammeaftalen omfatter 12 delaftaler og der tildeles én leverandør pr. delaftale. Rammeaftalen er forpligtende for tilsluttede kommunale kunder.

Det er beskrevet i bilag A og A.1 hvilke kunder, der kan anvende rammeaftalen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 543 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1 Hjælpermanøvrerede kørestole med henholdsvis manuelt tilt og el-tilt

Delkontraktnr.: Delaftale 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33193000 Invalidekøretøjer, kørestole og tilhørende anordninger
33193120 Kørestole
33193220 Dele og tilbehør til kørestole
33193222 Stel til kørestole
33193223 Sæder til kørestole
33193221 Puder til kørestole
33193224 Hjul til kørestole
33193225 Dæk til kørestole
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter hjælpermanøvrerede kørestole med henholdsvis manuelt tilt og el-tilt. Delaftalen omfatter dels selve hovedproduktet, dvs. kørestolen, samt dels reservedele og tilbehør hertil. Endvidere omfatter delaftalen nogle serviceydelser knyttet til leveringen af produkter under delaftalen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 88 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Varigheden af rammeaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Rammeaftalen har således en maksimal varighed på 48 måneder, inklusive forlængelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Delaftalens anslåede værdi er estimeret til 45 mio. kr., og er udtryk for SKI’s mest kvalificerede og gennemsigtige skøn af delaftalens værdi på udbudstidspunktet. Delaftalens maksimale værdi er, jf. punkt II.2.6), fastsat til 88 mio. kr. Den maksimale værdi er udtryk for det maksimale indkøb på delaftalen i dens løbetid, baseret på det i punkt VI.3) anførte.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2 Manuel kørestol, sideværts sammenklappelig

Delkontraktnr.: Delaftale 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33193000 Invalidekøretøjer, kørestole og tilhørende anordninger
33193120 Kørestole
33193220 Dele og tilbehør til kørestole
33193222 Stel til kørestole
33193223 Sæder til kørestole
33193221 Puder til kørestole
33193224 Hjul til kørestole
33193225 Dæk til kørestole
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter manuelle kørestole som er sideværts sammenklappelige. Delaftalen omfatter dels selve hovedproduktet, dvs. kørestolen, samt dels reservedele og tilbehør hertil. Endvidere omfatter delaftalen nogle serviceydelser knyttet til leveringen af produkter under delaftalen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 65 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Varigheden af rammeaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Rammeaftalen har således en maksimal varighed på 48 måneder, inklusive forlængelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Delaftalens anslåede værdi er estimeret til 33 mio. kr., og er udtryk for SKI’s mest kvalificerede og gennemsigtige skøn af delaftalens værdi på udbudstidspunktet. Delaftalens maksimale værdi er, jf. punkt II.2.6), fastsat til 65 mio. kr. Den maksimale værdi er udtryk for det maksimale indkøb på delaftalen i dens løbetid, baseret på det i punkt VI.3) anførte.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3 Skumpude - lav risiko for tryksår

Delkontraktnr.: Delaftale 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33193000 Invalidekøretøjer, kørestole og tilhørende anordninger
33193220 Dele og tilbehør til kørestole
33193223 Sæder til kørestole
33193221 Puder til kørestole
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter siddepude til kørestol konkretiseret ved skumpude - lav risiko for tryksår. Delaftalen omfatter dels selve hovedproduktet, dvs. skumpuden, samt dels reservedele og tilbehør hertil. Endvidere omfatter delaftalen nogle serviceydelser knyttet til leveringen af produkter under delaftalen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Varigheden af rammeaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Rammeaftalen har således en maksimal varighed på 48 måneder, inklusive forlængelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Delaftalens anslåede værdi er estimeret til 1 mio. kr., og er udtryk for SKI’s mest kvalificerede og gennemsigtige skøn af delaftalens værdi på udbudstidspunktet. Delaftalens maksimale værdi er, jf. punkt II.2.6), fastsat til 2 mio. kr. Den maksimale værdi er udtryk for det maksimale indkøb på delaftalen i dens løbetid, baseret på det i punkt VI.3) anførte.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 4 Skumpude - middel risiko for tryksår

Delkontraktnr.: Delaftale 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33193000 Invalidekøretøjer, kørestole og tilhørende anordninger
33193220 Dele og tilbehør til kørestole
33193223 Sæder til kørestole
33193221 Puder til kørestole
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter siddepude til kørestol konkretiseret ved skumpude - middel risiko for tryksår. Delaftalen omfatter dels selve hovedproduktet, dvs. skumpuden, samt dels reservedele og tilbehør hertil. Endvidere omfatter delaftalen nogle serviceydelser knyttet til leveringen af produkter under delaftalen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 17 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Varigheden af rammeaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Rammeaftalen har således en maksimal varighed på 48 måneder, inklusive forlængelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Delaftalens anslåede værdi er estimeret til 9 mio. kr., og er udtryk for SKI’s mest kvalificerede og gennemsigtige skøn af delaftalens værdi på udbudstidspunktet. Delaftalens maksimale værdi er, jf. punkt II.2.6), fastsat til 17 mio. kr. Den maksimale værdi er udtryk for det maksimale indkøb på delaftalen i dens løbetid, baseret på det i punkt VI.3) anførte.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 5 Pude (ikke luft) - høj risiko for tryksår

Delkontraktnr.: Delaftale 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33193000 Invalidekøretøjer, kørestole og tilhørende anordninger
33193220 Dele og tilbehør til kørestole
33193223 Sæder til kørestole
33193221 Puder til kørestole
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter siddepude til kørestol konkretiseret ved pude (ikke luft) - høj risiko for tryksår. Delaftalen omfatter dels selve hovedproduktet, dvs. siddepuden, samt dels reservedele og tilbehør hertil. Endvidere omfatter delaftalen nogle serviceydelser knyttet til leveringen af produkter under delaftalen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 18 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Varigheden af rammeaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Rammeaftalen har således en maksimal varighed på 48 måneder, inklusive forlængelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Delaftalens anslåede værdi er estimeret til 9 mio. kr., og er udtryk for SKI’s mest kvalificerede og gennemsigtige skøn af delaftalens værdi på udbudstidspunktet. Delaftalens maksimale værdi er, jf. punkt II.2.6), fastsat til 18 mio. kr. Den maksimale værdi er udtryk for det maksimale indkøb på delaftalen i dens løbetid, baseret på det i punkt VI.3) anførte.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 6 Statisk luftpude - høj risiko for tryksår

Delkontraktnr.: Delaftale 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33193000 Invalidekøretøjer, kørestole og tilhørende anordninger
33193220 Dele og tilbehør til kørestole
33193223 Sæder til kørestole
33193221 Puder til kørestole
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter siddepude til kørestol konkretiseret ved statisk luftpude - høj risiko for tryksår. Delaftalen omfatter dels selve hovedproduktet, dvs. den statiske luftpude, samt dels reservedele og tilbehør hertil. Endvidere omfatter delaftalen nogle serviceydelser knyttet til leveringen af produkter under delaftalen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 43 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Varigheden af rammeaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Rammeaftalen har således en maksimal varighed på 48 måneder, inklusive forlængelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Delaftalens anslåede værdi er estimeret til 22 mio. kr., og er udtryk for SKI’s mest kvalificerede og gennemsigtige skøn af delaftalens værdi på udbudstidspunktet. Delaftalens maksimale værdi er, jf. punkt II.2.6), fastsat til 43 mio. kr. Den maksimale værdi er udtryk for det maksimale indkøb på delaftalen i dens løbetid, baseret på det i punkt VI.3) anførte.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 7 Trykaflastende pude til positionering

Delkontraktnr.: Delaftale 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33193000 Invalidekøretøjer, kørestole og tilhørende anordninger
33193220 Dele og tilbehør til kørestole
33193223 Sæder til kørestole
33193221 Puder til kørestole
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter siddepude til kørestol konkretiseret ved trykaflastende pude til positionering. Delaftalen omfatter dels selve hovedproduktet, dvs. den trykaflastende pude til positionering, samt dels reservedele og tilbehør hertil. Endvidere omfatter delaftalen nogle serviceydelser knyttet til leveringen af produkter under delaftalen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 26 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Varigheden af rammeaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Rammeaftalen har således en maksimal varighed på 48 måneder, inklusive forlængelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Delaftalens anslåede værdi er estimeret til 13 mio. kr., og er udtryk for SKI’s mest kvalificerede og gennemsigtige skøn af delaftalens værdi på udbudstidspunktet. Delaftalens maksimale værdi er, jf. punkt II.2.6), fastsat til 26 mio. kr. Den maksimale værdi er udtryk for det maksimale indkøb på delaftalen i dens løbetid, baseret på det i punkt VI.3) anførte.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 8 Tryksårsforebyggende skummadras - kategori 4

Delkontraktnr.: Delaftale 8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33196100 Hjælpemidler til ældre
33196200 Hjælpemidler til handicappede
33192000 Møbler til medicinsk brug
39143112 Madrasser
33192100 Senge til medicinsk brug
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter tryksårsforebyggende skummadras, der kan anvendes til borgere med risiko for tryksår kategori 4. Delaftalen omfatter dels selve hovedproduktet, dvs. skummadrassen, samt reservedele hertil. Endvidere omfatter delaftalen nogle serviceydelser knyttet til leveringen af produkter under delaftalen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 19 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Varigheden af rammeaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Rammeaftalen har således en maksimal varighed på 48 måneder, inklusive forlængelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Delaftalens anslåede værdi er estimeret til 9 mio. kr., og er udtryk for SKI’s mest kvalificerede og gennemsigtige skøn af delaftalens værdi på udbudstidspunktet. Delaftalens maksimale værdi er, jf. punkt II.2.6), fastsat til 19 mio. kr. Den maksimale værdi er udtryk for det maksimale indkøb på delaftalen i dens løbetid, baseret på det i punkt VI.3) anførte.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 9 Glidelagen

Delkontraktnr.: Delaftale 9
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33196100 Hjælpemidler til ældre
33196200 Hjælpemidler til handicappede
33192300 Møbler til medicinsk brug, undtagen senge og borde
33192600 Løfteudstyr til brug i sundhedsplejen
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter glidelagen til brug ved forflytning. Delaftalen omfatter selve hovedproduktet, dvs. glidelagner, samt tilbehør hertil. Endvidere omfatter delaftalen nogle serviceydelser knyttet til leveringen af produkter under delaftalen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 59 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Varigheden af rammeaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Rammeaftalen har således en maksimal varighed på 48 måneder, inklusive forlængelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Delaftalens anslåede værdi er estimeret til 30 mio. kr., og er udtryk for SKI’s mest kvalificerede og gennemsigtige skøn af delaftalens værdi på udbudstidspunktet. Delaftalens maksimale værdi er, jf. punkt II.2.6), fastsat til 59 mio. kr. Den maksimale værdi er udtryk for det maksimale indkøb på delaftalen i dens løbetid, baseret på det i punkt VI.3) anførte.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 10 Vendesystem (madrascover og træklagen)

Delkontraktnr.: Delaftale 10
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33196100 Hjælpemidler til ældre
33196200 Hjælpemidler til handicappede
33192600 Løfteudstyr til brug i sundhedsplejen
33192300 Møbler til medicinsk brug, undtagen senge og borde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter produkter til brug ved forflytning. Delaftalen omfatter 3 hovedprodukter (madrascover og træklagner) samt tilbehør hertil. Endvidere omfatter delaftalen nogle serviceydelser knyttet til leveringen af produkter under delaftalen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 75 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Varigheden af rammeaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Rammeaftalen har således en maksimal varighed på 48 måneder, inklusive forlængelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Delaftalens anslåede værdi er estimeret til 38 mio. kr., og er udtryk for SKI’s mest kvalificerede og gennemsigtige skøn af delaftalens værdi på udbudstidspunktet. Delaftalens maksimale værdi er, jf. punkt II.2.6), fastsat til 75 mio. kr. Den maksimale værdi er udtryk for det maksimale indkøb på delaftalen i dens løbetid, baseret på det i punkt VI.3) anførte.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 11 Motoriseret vendehjælpemiddel med el-justerbare ruller

Delkontraktnr.: Delaftale 11
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33196100 Hjælpemidler til ældre
33196200 Hjælpemidler til handicappede
33192600 Løfteudstyr til brug i sundhedsplejen
33192300 Møbler til medicinsk brug, undtagen senge og borde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter motoriserede produkter til brug ved vending/forflytning. Delaftalen omfatter dels selve hovedproduktet, dvs. det motoriserede produkt, samt dels reservedele og tilbehør hertil. Endvidere omfatter delaftalen nogle serviceydelser knyttet til leveringen af produkter under delaftalen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 85 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Varigheden af rammeaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Rammeaftalen har således en maksimal varighed på 48 måneder, inklusive forlængelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Delaftalens anslåede værdi er estimeret til 44 mio. kr., og er udtryk for SKI’s mest kvalificerede og gennemsigtige skøn af delaftalens værdi på udbudstidspunktet. Delaftalens maksimale værdi er, jf. punkt II.2.6), fastsat til 85 mio. kr. Den maksimale værdi er udtryk for det maksimale indkøb på delaftalen i dens løbetid, baseret på det i punkt VI.3) anførte.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 12 Motoriseret vendehjælpemiddel med fodpedal

Delkontraktnr.: Delaftale 12
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33196100 Hjælpemidler til ældre
33196200 Hjælpemidler til handicappede
33192600 Løfteudstyr til brug i sundhedsplejen
33192300 Møbler til medicinsk brug, undtagen senge og borde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen omfatter motoriserede produkter til brug ved vending/forflytning. Delaftalen omfatter dels selve hovedproduktet, dvs. det motoriserede produkt, samt dels reservedele og tilbehør hertil. Endvidere omfatter delaftalen nogle serviceydelser knyttet til leveringen af produkter under delaftalen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 48 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Varigheden af rammeaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Rammeaftalen har således en maksimal varighed på 48 måneder, inklusive forlængelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Delaftalens anslåede værdi er estimeret til 24 mio. kr., og er udtryk for SKI’s mest kvalificerede og gennemsigtige skøn af delaftalens værdi på udbudstidspunktet. Delaftalens maksimale værdi er, jf. punkt II.2.6), fastsat til 48 mio. kr. Den maksimale værdi er udtryk for det maksimale indkøb på delaftalen i dens løbetid, baseret på det i punkt VI.3) anførte.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

• Under ”Finansielle nøgletal” anføres tilbudsgivers soliditetsgrad, samlede egenkapital og samlede aktiver i det seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden angives som forholdet mellem tilbudsgiverens samlede egenkapital og tilbudsgiverens samlede aktiver.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. Den eller de andre enheder skal hver udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Såfremt tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, i feltet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal – for at blive erklæret egnet - opfylde følgende vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

• Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår havde en soliditetsgrad på minimum 10 %.

Soliditetsgraden beregnes som tilbudsgivers samlede egenkapitals værdi i forhold til tilbudsgivers samlede aktiver, udregnet i procent. Dvs. at soliditetsgrad = (samlede egenkapitals værdi/samlede aktivers værdi) x 100.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes tilbudsgivers soliditetsgrad som tilbudsgivers og disse andre enheders samlede egenkapitals værdi i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortier) beregnes soliditetsgraden som sammenslutningens samlede egenkapitals værdi i forhold til sammenslutningens samlede aktiver, udregnet i procent.

Ved det "seneste disponible regnskabsår" forstås det på tidspunktet for tilbudsfristen seneste regnskab, som er afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for tilbudsgiverens regnskabsaflæggelse.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen, skal de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel formåen:

• Årsregnskab (eller uddrag heraf) fra seneste disponible regnskabsår med angivelse af, hvor den i ESPD’et oplyste soliditetsgrad, herunder egenkapital og aktiver, fremgår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

• Under ”Beskrivelse”: Angiv beskrivelse af den udførte reference med henblik på at dokumentere opfyldelse af minimumskravet. Beskrivelsen skal alene vedrøre forhold inden for de sidste 3 år forud for tilbudsfristen.

• Under ”Beløb”: Udfyld fakturerede beløb i DKK ekskl. moms (inden for de sidste 3 år forud for tilbudsfristen).

• Under "Startdato”: Angiv startdato for den udførte reference. Hvis denne dato ligger tidligere end 3 år forud for tilbudsfristen, anføres det i referencebeskrivelsen, jf. ”Beskrivelse” ovenfor, hvilken startdato referencebeskrivelsen tager udgangspunkt i, jf. at denne alene må vedrøre udførte forhold inden for de sidste 3 år forud for tilbudsfristen.

• Under ”Slutdato”: Angiv slutdato. Hvis kontrakten endnu ikke er afsluttet, angives datoen for tilbudsfristen.

• Under ”Modtagere”: Angiv kundens navn, kontaktperson og kontaktoplysninger (e-mailadresse og/eller telefonnummer) på kontaktpersonen.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. Den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Såfremt tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, i feltet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal – for at blive erklæret egnet - opfylde følgende vedrørende teknisk og faglig formåen:

• Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har angivet 3 referencer på leverancer af produkter inden for området ”genbrugshjælpemidler”. Leverancerne skal være udført inden for de seneste 3 år fra tilbudsfristen.

Med ”produkter inden for området ”genbrugshjælpemidler”” forstås produkter, der på leveringstidspunktet var registreret på Socialstyrelsens hjælpemiddelbase (www.hmi-basen.dk) eller tilsvarende. Det er således ikke et krav, at referencen vedrører et substituerende produkt, men alene et krav, at referencen vedrører produkter indenfor det generelle produktområde ”genbrugshjælpemidler”.

Det bemærkes, at en reference i form af en rammeaftale ikke anses at udgøre en konkret levering og derfor ikke opfylder minimumskravet. En kontrakt eller leverance baseret på en rammeaftale anses dog at vedrøre en konkret levering, og vil derfor kunne opfylde det fastsatte minimumskrav, hvis kontrakten i øvrigt opfylder betingelserne herfor.

Ved sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) skal der alene dokumenteres 3 referencer i alt. Der skal ikke dokumenteres 3 referencer pr. deltager i sammenslutningen af økonomiske aktører.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, skal der på tilsvarende vis alene dokumenteres 3 referencer i alt (og ikke pr. virksomhed/støttende enhed).

Tilbudsgiver skal dermed anføre i alt 3 referencer, da opfyldelse af minimumskrav vil ske på baggrund af 3 referencer.

Såfremt en tilbudsgiver fremsender mere end tre referencer for den delaftale tilbudsgiver ønsker at afgive tilbud på, vil de tre første referencer for den pågældende delaftale i det/de sidst uploadede blive anvendt i vurderingen af referencer.

De i ESPD angivne oplysninger om referencer udgør i henhold til udbudslovens § 151 og § 152 endelig dokumentation for teknisk og faglig formåen. Tilbudsgiver skal derfor ikke fremlægge yderligere dokumentation for oplysningerne i referencerne. Ordregiver forbeholder sig dog ret til at iværksætte en kontrol af rigtigheden af oplysningerne i de angivne referencer, herunder hos tilbudsgiver og/eller den aktør, som referencen vedrører.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Såfremt tilbudsgiveren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal disse påtage sig at hæfte solidarisk, og deltagerne i sammenslutningen skal udpege en fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til SKI. Tilsvarende hæfter en tilbudsgiver, som i sit tilbud i relation til økonomisk og finansiel formåen, baserer sig på andre enheders formåen (kaldet ”støttende virksomheder”) f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør, solidarisk med de pågældende støttende enheder for kontraktens gennemførelse, såfremt kontrakten tildeles ansøger/tilbudsgiver.

I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar ved kontraktopfyldelse, som formuleret i de konventioner, som ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, reguleret i relevant omfang. Herudover indeholder rammeaftalen en arbejdsklausul.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 165-400034
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/11/2021
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 8 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/11/2021
Tidspunkt: 13:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

• Tilbudsgiver må ikke være omfattet af nogen af udelukkelsesgrundene angivet i udbudslovens §§ 135 og 136 og § 137, stk. 1, nr. 2.

• Ad II.1.5): Rammeaftalens anslåede værdi er 277 mio. kr. Den anslåede værdi er udtryk for SKI's mest kvalificerede og gennemsigtige skøn over rammeaftalens totale værdi på udbudstidspunktet. Skønnet omfatter naturlige usikkerheder og inddrager historiske data samt forventninger og antagelser om den fremtidige omsætning. Der er en naturlig usikkerhed om delaftalernes totale anslåede værdi hen over den samlede levetid på 4 år, inklusive muligheder for forlængelse, samt på tværs af alle kunderne på rammeaftalen. Som usikkerhedsfaktorer i relation til delaftalernes værdi indgår overordnet den generelle usikkerhed i efterspørgslen, hvor der er mange individuelle kunder med varierende behov, der tilmed kan ændre sig gennem perioden. Som yderligere, konkrete faktorer, der kan have indflydelse på værdien af nærværende rammeaftale, kan blandt andet nævnes den demografiske udvikling i befolkningen, hvor antallet af ældre over 75 år generelt er stigende. Omvendt er det indmeldte forventede aftag behæftet med usikkerheder, da der er tale om et førstegangsudbud af en fælleskommunal indkøbsaftale med 68 tilsluttede kommuner. Derfor vil en stor del af de tilsluttede kommuner være omfattet af andre indkøbsaftaler ved den kommende rammeaftales ikrafttrædelse, hvilket betyder at disse kommuner vil tiltræde aftalen på et senere tidspunkt, og dermed først fra dette tidspunkt begynde at anvende rammeaftalen til indkøb af hjælpemidler. Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver i enhver henseende er ansvarlig for de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning. Det bemærkes, at der i punkt II.1.5, er anført en værdi på 543 DKK. Det er efter SKI’s vurdering den højst mulige omsætning på rammeaftalen, der ikke er klart usandsynlig. I overensstemmelse med KFST’s notat af 13. november 2019 ”Vurdering af EU-Domstolens dom af 19. december 2018 i sagen C-216/17, Autoritá […]”, samt EU-Domstolens dom af 17. juni 2021 i sag C-23/20, Simonsen & Weel, har SKI angivet denne værdi i punkt II.1.5.

• Ad IV.1.3): Rammeaftalen omfatter 12 delaftaler, og der tildeles én leverandør på hver delaftale.

• Ad IV.2.4): Fagtermer og begreber, der normalt angives på engelsk, kan dog accepteres.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter SKI har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor SKI har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer).

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette SKI om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer). I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, jf. § 6, stk. 4 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/10/2021

Send til en kollega

0.063