23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 204-532112
Offentliggjort
20.10.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Region Nordjylland

Opdateringer

Rettelse
(09.11.2021)

II.1.4
I stedet for:
NA
Læses:
NA


Yderligere oplysninger
Det oplyses hermed, at muligheden for at komme i dialog med ordregiver udløber d. 30.11.2021. Spørgsmål, kommentarer eller andet bedes således fremsendt snarest muligt, idet der ikke kan forventes yderligere dialog efter d. 30.11.2021.

Nyt Aalborg Universitetshospital - Markedsdialog vedr. transportvogne til intern logistik


Region Nordjylland

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29 19 09 41
Postadresse: 9220
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: Niels Bohrsvej 10
Land: Danmark
Kontaktperson: Niels Corneliussen
E-mail: n.corneliussen@rn.dk
Telefon: +45 23425030
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rn.nau.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=jbvdxwpuqq
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Rambøll Danmark A/S
Postadresse: Hannemanns Allé 53
By: Aarhus
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Jakob Fredslund Kobbernagel
E-mail: jfko@ramboll.dk
Telefon: +45 51611328
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ramboll.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Nyt Aalborg Universitetshospital - Markedsdialog vedr. transportvogne til intern logistik

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33100000 Medicinsk udstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nyt Aalborg Universitetshospital planlægger at udbyde kontrakt vedrørende konstruktion og levering af et antal transportvogne til det nye hospital. Forud for dette inviteres hermed til dialog vedr. hvordan ordregivers behov kan mødes af markedet. Der forventes at skulle indkøbes: Centrallagervogne, Sterilvogne, Affaldsvogne, Apoteksvogne, Væskevogne, Linnedvogne, Madvogne, Vogne til klinisk risikoaffald. Alle transportvogne vil skulle kunne køres med AGV’er på hospitalet og vil skulle kunne håndteres i hospitalets automatiserede vognbufferanlæg. Det må derfor forventes, at der vil skulle fremstilles prototyper som led i processen. Dels for at sikre at vognene lever op til hospitalets krav fra arbejdsmiljøorganisationen vedr. støj, håndtering m.v. og dels for at sikre at vognene kan håndteres problemfrit af AGV’er og i de automatisk anlæg. Se venligst dokumenter til download fra ovenstående link for yderligere information.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

Centrallagervogne, Sterilvogne, Affaldsvogne, Apoteksvogne, Væskevogne, Linnedvogne, Madvogne, Vogne til klinisk risikoaffald.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Centrallagervogne

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Nyt Aalborg Universitetshospital

Hospitalsbyen 1

DK-9260 Gistrup

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se afsnit II.1.4)

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Sterilvogne

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33191000 Udstyr til sterilisation, desinfektion og hygiejne
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Nyt Aalborg Universitetshospital

Hospitalsbyen 1

DK-9260 Gistrup

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se afsnit II.1.4)

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Affaldsvogne

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34928480 Affaldscontainere og -spande
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Nyt Aalborg Universitetshospital

Hospitalsbyen 1

DK-9260 Gistrup

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se afsnit II.1.4)

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Apoteksvogne

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33690000 Diverse lægemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Nyt Aalborg Universitetshospital

Hospitalsbyen 1

DK-9260 Gistrup

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se afsnit II.1.4)

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Væskevogne

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33690000 Diverse lægemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Nyt Aalborg Universitetshospital

Hospitalsbyen 1

DK-9260 Gistrup

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se afsnit II.1.4)

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Linnedvogne

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Nyt Aalborg Universitetshospital

Hospitalsbyen 1

DK-9260 Gistrup

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se afsnit II.1.4)

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Madvogne

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39221130 Madbeholdere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Nyt Aalborg Universitetshospital

Hospitalsbyen 1

DK-9260 Gistrup

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se afsnit II.1.4)

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Vogne til klinisk risikoaffald

Delkontraktnr.: 8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33698000 Kliniske produkter
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Nyt Aalborg Universitetshospital

Hospitalsbyen 1

DK-9260 Gistrup

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se afsnit II.1.4)

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
16/10/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/10/2021

Send til en kollega

0.109