23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 204-532114
Offentliggjort
20.10.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Region Nordjylland

Opdateringer

Rettelse
(29.10.2021)

II.2.4
Placering af det tekst, der skal ændres:II.2.4
I stedet for:
Tilmelding skal ske via EU – Supply, senest d. 25. oktober. 2021 kl. 15.00.
Læses:
Tilmelding skal ske via EU – Supply, senest d. 27. oktober. 2021 kl. 14.00.


Yderligere oplysninger
Fristen for tilmelding er udsat til d. 27. oktober 2021 kl. 14.00.

Vejledende forhåndsmeddelelse vedr. kommende markedsdialog om udbud af Prøvemodtagelse til Nyt Aalborg Universitetshospital


Region Nordjylland

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Mia Westerberg
E-mail: m.westerberg@rn.dk
Telefon: +45 21596317
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.rn.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/252785
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=313331&B=REGIONNORD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Vejledende forhåndsmeddelelse vedr. kommende markedsdialog om udbud af Prøvemodtagelse til Nyt Aalborg Universitetshospital.

Sagsnr.: L154
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Vejledende forhåndsmeddelelse vedr. kommende markedsdialog om udbud af Prøvemodtagelse til Nyt Aalborg Universitetshospital.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
33120000 Registreringssystemer og undersøgelsesudstyr
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
38500000 Apparatur til kontrol og prøvning
38810000 Industrielle processtyringsanlæg
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Region Nordjylland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Invitation til markedsdialog:

Vejledende forhåndsmeddelelse vedr. kommende markedsdialog om udbud af Prøvemodtagelse til Nyt Aalborg Universitetshospital.

Aalborg Universitetshospital modtager hvert år flere hundrede tusind blodprøver og andre prøver udefra, dvs. fra praksislæger og fra andre sygehuse. De skal transporteres sikkert til hospitalet og de skal modtages korrekt og distribueres til de relevante laboratorier på hospitalet. Bl.a. det store antal gør, at der er et stort fokus på at automatisere, hvad automatiseres kan.

På det nuværende Aalborg Sygehus SYD på Hobrovej i Aalborg findes der i dag da også en automatiseret prøvemodtagelse. Den består af to dele: (1) Standardiserede transportbeholdere kaldet ”Intelligente Forsendelses Kasser” og (2) en robot, som kan åbne transportbeholderne og flytte indholdet over i racks/stativer, som passer til den videre laboratorieproces.

Den nuværende løsning håndterer alene de blodprøver, som modtages fra regionens praksislæger. Andre prøvetyper (fx vævsprøver) samt prøver fra de øvrige sygehuse håndteres manuelt.

På det Nye Aalborg Universitetshospital, som er ved at blive bygget i Gistrup ved Aalborg, skal der tilsvarende etableres en automatiseret løsning til håndtering af de prøver, som leveres til analyse på sygehuset udefra. Når det nye sygehus er klar, vil hovedparten af laboratoriekapaciteten blive flyttet dertil.

Det er ønsket, at den nye løsning enten allerede fra starten af kan håndtere flere prøvetyper end blodprøver eller at den senere, uden grundlæggende ændringer, kan udbygges til at kunne det, ligesom det er ønsket, at også prøver fra øvrige sygehuse i regionen håndteres.

Også den nye løsning skal håndtere både transporten fra praksislæger/sygehuse til Nyt Aalborg UH og den automatiserede prøvemodtagelse på Nyt Aalborg UH.

I forbindelse med udbudsprocessen ønskes afholdelse af markedsdialog, hvor potentielle tilbudsgivere får mulighed for at blive inviteret til at drøfte området om de muligheder der findes på markedet.

Markedsdialogen vil blive afholdt d. 9. – 10. november 2021, i tidsrummet kl. 09.00 – 16.00, i Aalborg.

Såfremt en potentiel tilbudsgiver ønsker at blive inviteret, skal tilbudsgiveren fremsende én A4 side, og ikke mere end én A4 side, indeholdende en begrundelse for, hvorfor ordregiver skal invitere netop denne tilbudsgiver til markedsdialog.

Tilmelding skal ske via EU – Supply, senest d. 25. oktober. 2021 kl. 15.00.

Ordregiver har til hensigt at invitere 4-5 potentielle tilbudsgivere ind til markedsdialog. Ved flere interesserede end 4 – 5 potentielle tilbudsgivere forbeholder Ordregiver sig således ret til at udvælge et repræsentativt udvalg på markedet. Såfremt en potentiel tilbudsgiver ikke inviteres til markedsdialog, er man ikke afskåret fra at byde ind på opgaven når denne forventeligt sendes i udbud i primo 2022.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
13/10/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/10/2021

Send til en kollega

0.097