23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 204-534231
Offentliggjort
20.10.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Sjælland

Vikarlæger til kirurgisk afd., Nykøbing Falster Sygehus


Region Sjælland

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Sune Schöttler
E-mail: sune_schottler@prokura.dk
Telefon: +45 70224454
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=311720&B=RS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=311720&B=RS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Vikarlæger til kirurgisk afd., Nykøbing Falster Sygehus

Sagsnr.: EMN-2021-08172
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Vikarlæger til kirurgisk afd., Nykøbing Falster Sygehus.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85111000 Hospitalsvirksomhed
85111100 Konsultation og behandling på kirurgisk afdeling
85111600 Virksomhed i forbindelse med ortopædi
85121300 Konsultation og behandling hos kirurgiske specialister
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Det er for nuværende ikke muligt at bemande den kirurgiske funktion på Nykøbing Falster Sygehus med regionens eget personale. Bemanding af den kirurgiske funktion har afgørende betydning for drift af afdelingen 24/7. Svigtende bemanding vil betyde at patienter ikke kan modtages akut på Nykøbing Falster Sygehus. Det er derfor væsentligt at leverandøren kan levere stabilt og kontinuerligt.

Nuværende behov for lægedækning er en læge på kirurgisk afdeling på Nykøbing Falster Sygehus hele døgnet, 365 dage om året. Den forventede timemængde er 35040 timer, og den maksimale forventede vikarlæge timemængde er 52560 timer over 4 år.

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Minimumskrav:

Omsætning på 10 mio. DKK indenfor de seneste 12 måneder umiddelbart forud for tilbudsfrist leveret indenfor vikarlæger til sygehusenes akut område. Ved akutområdet forstås som sygehusenes akutte modtageområder til primær patientmodtagelse, med fysisk fremmøde af vikarlæger. Arbejdet kan således være udført gennem fysisk fremmøde på akutafdelinger eller akutte patientmodtagelser som skadestue, medicinsk modtagelse og/eller kirurgisk modtagelse.

Dokumentation: Revisorerklæring som skal omfatte de vagter, som tilbudsgiver ønsker at påberåbe sig i forbindelse med i opgørelse mindstekravets overholdelse. I erklæringen oplyses de enkelte vagter med angivelse af beløb og dato. For hver vagt angives på hvilken afdeling vagten er erlagt samt afdelingens kontaktperson.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

- Arbejdsklausul

- Databehandleraftale

- Socialt ansvar

- Børneattester

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Kriterium: Bedste forhold mellem pris og kvalitet:

- Pris: 50 %. Kvalitet: 50 %.

- Kvalitet: Rekruttering: 25 %. Leveringssikkerhed: 75 %.

Ved delkriteriet rekruttering vægtes det positivt, at rekrutteringsprocessen er med til at sikre ansvarlige vikarlæger med høje faglige kompetencer.

Ved delkriteriet leveringssikkerhed vægtes det positivt, at tilbudsgiver kan sikre en høj leveringssikkerhed.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 05/11/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Både obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde gør sig gældende.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnerens Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/10/2021

Send til en kollega

0.047