23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 208-544504
Offentliggjort
26.10.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Region Sjælland

Vikarer til Kofoedsminde


Region Sjælland

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Michele Sandersen
E-mail: msan@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 70155000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=314012&B=RS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Vikarer til Kofoedsminde

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85311000 Sociale foranstaltninger med institutionsophold
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Høring af foreløbigt udkast til udbudsmateriale forud for udbud af vikarer til Kofoedsminde, som er en sikret institution for voksne domsanbragte udviklingshæmmede.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85311000 Sociale foranstaltninger med institutionsophold
71317200 Sundheds- og sikkerhedstjeneste
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Kofoedsminde, 4970 Rødby

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Høring af foreløbigt udkast til udbudsmateriale forud for udbud af vikarer til Kofoedsminde, som er en sikret institution for voksne domsanbragte udviklingshæmmede.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
20/12/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Som led i forberedelsen af et kommende udbud af vikarer til Kofoedsminde, indbyder Region Sjælland til en høring, hvor potentielle tilbudsgivere vil have mulighed for at give input til det foreløbige udkast til udbudsmateriale.

Høringen vil foregå skriftligt. Høringsmaterialet vil kunne rekvireres hos udbudskonsulent Michele Sandersen, msan@regionsjaelland.dk fra fredag d. 29. oktober 2021 kl 14.00. Skriftlige høringssvar skal afgives senest fredag den 12. november 2021 kl. 14.00. Høringssvar skal som udgangspunkt afgives på dansk.

Såfremt vi finder det nødvendigt, vil enkelte potentielle tilbudsgivere blive inviteret til at deltage i enkeltvise høringsmøder. Region Sjælland forbeholder sig retten til af ressourcemæssige hensyn at begrænse antallet af deltagere ved høringsmøderne. En eventuel begrænsning vil i så fald ske på baggrund af objektive og saglige kriterier, idet Region Sjælland ønsker at sammensætte gruppen af deltagere på en sådan måde, at den er repræsentativ for markedet.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/10/2021

Send til en kollega

0.065