23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 220-576831
Offentliggjort
12.11.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Favrskov Kommune

Indkøb og levering af ortoser til Jysk Fællesindkøb


Favrskov Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Favrskov Kommune
CVR-nummer: 29189714
Postadresse: Skovvej 20
By: Hinnerup
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8382
Land: Danmark
Kontaktperson: Christina Bjørn Humle
E-mail: chhu@favrskov.dk
Telefon: +45 89646311
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://favrskov.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/339755
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Viborg Kommune
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
E-mail: udbud@viborg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.viborg.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Mariagerfjord Kommune
By: Hadsund
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Land: Danmark
E-mail: indkob@mariagerfjord.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.mariagerfjord.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rebild Kommune
By: Støvring
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Land: Danmark
E-mail: indk@rebild.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rebild.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Skanderborg Kommune
By: Skanderborg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Land: Danmark
E-mail: indkobsteamdist@skanderborg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.skanderborg.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Skive Kommune
By: Skive
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
E-mail: indkob@skivekommune.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.skive.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Syddjurs Kommune
By: Ebeltoft
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Land: Danmark
E-mail: indkob@syddjurs.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.syddjurs.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Norddjurs Kommune
By: Grenaa
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Land: Danmark
E-mail: norddjurs@norddjurs.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.norddjurs.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Favrskov Kommune (tovholder)
By: Hinnerup
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Land: Danmark
E-mail: indkoeb@favrskov.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.favrskov.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=315772&B=FAVRSKOV
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=315772&B=FAVRSKOV
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb og levering af ortoser til Jysk Fællesindkøb

Sagsnr.: EMN-2021-01482
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33180000 Funktionsstøtte
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indkøb og levering af ortoser til borgere med bevilling i kommunerne i Jysk Fællesindkøb.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 17 200 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Indkøb og levering af ortoser til Skanderborg, Favrskov og Syddjurs Kommune

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33183000 Ortopædiske hjælpemidler
33184000 Proteser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb og levering af ortoser til borgere med bevilling i Skanderborg Kommune, Favrskov Kommune og Syddjurs Kommune.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at forlænge rammeaftalen med op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Maksimum omsætning på delaftalen: 6.160.000 DKK

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Indkøb og levering af ortoser til Norddjurs, Mariagerfjord og Rebild Kommune

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33183000 Ortopædiske hjælpemidler
33184000 Proteser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb og levering af ortoser til borgere med bevilling i Norddjurs Kommune, Mariagerfjord Kommune og Rebild Kommune.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at forlænge rammeaftalen med op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Maksimum omsætning på delaftalen: 5.720.000 DKK

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Indkøb og levering af ortoser til Skive og Viborg Kommune

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33183000 Ortopædiske hjælpemidler
33184000 Proteser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb og levering af ortoser til borgere med bevilling i Skive og Viborg Kommune.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at forlænge rammeaftalen med op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Maksimum omsætning på delaftalen: 7.040.000 DKK

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Omsætning for de seneste to regnskabsår.

Egenkapital for det seneste regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Virksomhedens omsætning skal være minimum 2 gange den omsætning, der forventes på den enkelte delaftale. Bydes der på mere end én delaftale, er kravet til omsætning 2 gange den omsætning der i alt bydes på. Omsætningen skal angives for de seneste to regnskabsår.

Egenkapitalen skal have været positiv i det seneste regnskabsår.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen omfatter produkter, der er underlagt reglerne for frit valg (servicelovens § 112, stk. 3).De borgere, der anvender produkterne, kan vælge en anden leverandør end leverandøren efter denne rammeaftale, og leverandøren er derfor ikke garanteret en bestemt omsætning efter denne aftale.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 126-330955
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/12/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/12/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3 og §136.Derudover må Tilbudsgiver ikke være omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1,nr. 1-7.

Før beslutning om tildeling af rammeaftale vil Ordregiver indhente dokumentation for oplysningerne i ESPD, i henhold til udbudslovens § 151, fra den Tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele Rammeaftalen. Ordregiver vil indhente følgende dokumentation:— Vedr. udelukkelsesgrunde: Gyldig serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske Tilbudsgivere, jf. udbudslovens § 153. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen,— Vedr. økonomisk og finansiel formåen: Årsregnskab eller uddrag heraf for de seneste 2 disponible regnskabsår eller erklæring hvoraf det fremgår, at Tilbudsgiver lever op til mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405702
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens vej 25
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/11/2021

Send til en kollega

0.047