23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 220-578328
Offentliggjort
12.11.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Høring i forbindelse med udbud af indkøbsordning for visiterede borgere i Københavns Kommune


Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Flemming Hansen
E-mail: ei8f@kk.dk
Telefon: +45 33663366
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/166998854.aspx
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Høring i forbindelse med udbud af indkøbsordning for visiterede borgere i Københavns Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85312200 Hjemmelevering af dagligvarer
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette er høringsmateriale forud for udbud, der forventes offentliggjort 3. december 2021. Materialet har tidligere været offentliggjort den 30. oktober 2021.

Bemærk, at der afholdes informationsmøde onsdag den 10. november 2021 kl. 13 via Teams.

Ved nærværende udbud ønsker Københavns Kommune at indhente tilbud på indkøbsordning til hjemmeboende borgere. jfr. de tekniske specifikationer, bilag 1. Der indgås to aftaler, og da borgerne har frit valg mellem de valgte leverandører, er omfanget af ydelser efter kontrakten dels afhængig af, hvor mange borgere der efter kommunens kvalitetsstandarder er berettiget til en visitation til indkøbsordning, og dels af borgernes konkrete valg af leverandør.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 26 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af kontraktudkastet (bilag A), mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i den tekniske specifikation (bilag 1).

Udbuddet gennemføres i overensstemmelse med Udbudslovens afsnit III, "lightregimet".

Københavns Kommune er blevet opmærksom på, at der er formuleringer i rammeaftalens afsnit 4.1, hvor der udestår politisk godkendelse. Da denne godkendelse først forventeligt kan opnås ved Borgerrepræsentationens møde den 2. december, annulleres udbuddet med henblik på genudbud umiddelbart efter, forventeligt den 3. december. Genudbuddet vil af hensyn til leverandørernes muligheder for at sikre god implementering, blive gennemført med forkortet varsel. Ved annulleringen af udbuddet lægges udbudsmaterialet, med undtagelse af det berørte afsnit 4.1, op til høring og der opfordres derfor til, at der fremsendes spørgsmål og kommentarer og arbejdes videre med udbudsmaterialet således, at der med kort varsel og uden yderligere behov for besvarelse af spørgsmål, kan afgives tilbud. Det skal oplyses, at der ikke fra Københavns Kommunes side påregnes andre ændringer af udbudsmaterialet end dem, der evt. måtte følge af den politiske behandling af afsnit 4.1 samt eventuelle justeringer som følge af spørgsmål, der stilles i høringsperioden. Ny frist for afgivelse af tilbud vil være den 3. januar med forventet meddelelse om tildelingsbeslutning den 19. januar og kontraktunderskrift den 4. februar. Spørgemødet onsdag den 10. november gennemføres som planlagt.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
03/12/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/11/2021

Send til en kollega

0.048