23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 223-587055
Offentliggjort
17.11.2021
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Hovedstaden

Vindere

(17.11.2021)
Santax Medico AS
Bredskifte Allé 11
8210 Århus

Røntgenapparatur med dynamisk funktion


Region Hovedstaden

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Kasper Færgemann
E-mail: kasper.qvist.faergemann@regionh.dk
Telefon: +45 20573433
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Røntgenapparatur med dynamisk funktion.

Sagsnr.: 3237
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33111000 Røntgenapparatur
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Levering, installation og idriftsættelse af et stk. røntgenapparatur med dynamisk funktion til Hvidovre Hospital.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 5 235 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Hvidovre Hospital

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering, installation og idriftsættelse af et stk. røntgenapparatur med dynamisk funktion til Hvidovre Hospital.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Udstyret skal samlet kunne løfte tre forskellige kliniske opgaver for Ordregiver:

1. Konventionel røntgen

2. RSA-billeder

3. Gennemlysning

Udstyret skal i forlængelse af dette opfylde følgende tekniske krav:

• Udstyret skal kunne tage konventionelle røntgenbilleder enkeltvist samt dobbelt med tidssynkroniseret funktion

• Udstyret skal kunne foretage gennemlysning enkeltvis samt dobbelt med tidssynkroniseret funktion, der tillader optagelse af billeder i to plan, hvilket giver den største mulige målepræcision

• Udstyret skal kunne optage RSA-billeder, der i arbejdet med artrose og alloplastik-kirurgi, er en afgørende metode til at påvise tidlig løsning og vandring af indopererede implantater

• Udstyret skal være loftsophængt og elektronisk styret, så det kan positioneres til flere forskellige opsætninger. Dette sikrer fleksibilitet i typen af undersøgelser og giver bl.a. mulighed for såvel stående som gående optagelser, herunder gennemlysning på to samtidige detektorer fra to røntgenrør.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
12/11/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Santax Medico AS
CVR-nummer: 66441318
Postadresse: Bredskifte Allé 11
By: Århus
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8210
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 5 235 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ordregiver påregner tidligst at indgå kontrakt med den i pkt. V.2.3) nævnte leverandør efter 10 kalender dage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 4, stk. 1.

Nærværende bekendtgørelse følges op af bekendtgørelse om indgået kontrakt.

Klage herover skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelse om indgået kontrakt er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/11/2021

Send til en kollega

0.047