23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 230-602735
Offentliggjort
26.11.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Amgros I/S

Amgros udbud af lægemidler og fordampere til inhalationsanæstesi


Amgros I/S

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Amgros I/S
Postadresse: Dampfærgevej 22
By: København Ø
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Ulrik Wøldike
E-mail: udbud@amgros.dk
Telefon: +45 88713000
Fax: +45 88713008
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.amgros.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Amgros udbud af lægemidler og fordampere til inhalationsanæstesi

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33600000 Lægemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter og gennemfører løbende en række udbud af lægemidler med henblik på at forsyne interessenternes sygehusapoteker med lægemidler.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Amgros forbereder et kommende udbud om indkøb af lægemidler indenfor ATC-koderne N01AB06, N01AB07 og N01AB08 inhalationsanæstesi. Rammeaftalen forventes også at inkludere udlån af fordampere. På det foreliggende grundlag forventes rammeaftalen at træde i kraft 1. december 2022.

Amgros vil i forbindelse med forberedelse af udbuddet afholde en markedsdialog med relevante leverandører. Markedsdialogen forventes at blive mundtlig og at blive afholdt i løbet af uge 49 i 2021. Nærmere oplysninger om markedsdialogen offentliggøres på Amgros' Leverandør- og Udbudsportal (link: https://levportal.amgros.dk/Sider/Default.aspx). Relevante leverandører opfordres til at holde sig løbende orienteret på Amgros' Leverandør- og Udbudsportal.

Det bemærkes, at denne forhåndsmeddelelse er en orientering om det kommende udbud og markedsdialogen, og forhåndsmeddelelsen indeholder alene overordnede foreløbige tilkendegivelser om udbuddet, herunder at udbuddet på nuværende tidspunkt ikke forventes opdelt i delaftaler. De endelige vilkår for udbuddet vil fremgå af udbudsmaterialet, der forventes offentliggjort primo 2022.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
20/01/2022

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Denne forhåndsmeddelelse er en generel orientering om Amgros' kommende udbud på levering af lægemidler inden for ATC-koderne N01AB06, N01AB07 og N01AB08 inhalationsanæstesi samt fordampere.

I relation til pkt. II.3 bemærkes, at udbudsbekendtgørelsen for udbud på ATC-koden ATC-koderne N01AB06, N01AB07 og N01AB08 inhalationsanæstesi samt fordampere omfattet af Amgros’ udbud vil blive offentliggjort ved publicering af udbuddet, og at datoen under pkt. II.3 alene er vejledende.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/11/2021

Send til en kollega

0.047