23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 231-608745
Offentliggjort
29.11.2021
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Hovedstaden

Vindere

(29.11.2021)
B. Braun Medical A/S
København

Operationsmikroskop til Rigshospitalet’s HovedOrthoCenter


Region Hovedstaden

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Skodborg
E-mail: christian.skodborg@regionh.dk
Telefon: +45 40465620
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Operationsmikroskop til Rigshospitalet’s HovedOrthoCenter

Sagsnr.: 21071972
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33162200 Instrumenter til operationsstuer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Hovedstaden agter at indgå kontrakt om levering af et stk. operationsmikroskop af typen Aesculap Aeos, med B. Braun Medical A/S, til brug ved Rigshospitalet’s HovedOrthoCenter. idet det antages, at der foreligger en eneleverandør situation af tekniske årsager, som tillader anvendelse af Udbudslovens §80 stk. 3, nr. 2.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33160000 Operationsteknik
33162200 Instrumenter til operationsstuer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Rigshospitalet

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Hovedstaden agter at indgå kontrakt om levering af et stk. operationsmikroskop af typen Aesculap Aeos, med B. Braun Medical A/S, til brug ved Rigshospitalet’s HovedOrthoCenter. idet det antages, at der foreligger en eneleverandør situation af tekniske årsager, som tillader anvendelse af Udbudslovens §80 stk. 3, nr. 2.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Region Hovedstaden agter at indgå kontrakt om levering af et stk. operationsmikroskop af typen Aesculap Aeos, med B. Braun Medical A/S, til brug ved Rigshospitalet’s HovedOrthoCenter. idet det antages, at der foreligger en eneleverandør situation af tekniske årsager, som tillader anvendelse af Udbudslovens §80 stk. 3, nr. 2.

Operationsmikroskopet skal anvendes ved kirurgiske behandling af spinale tumorer og vasculære malformationer samt til perifer nervesutur.

Det planlagte mikroskop har en række funktioner der i kombination gør det unikt.

Det planlagte mikroskop har kameraet på en robotarm og præsenterer billedet på en monitor for operatøren. Billedpræsentationen via monitor giver både forbedret billedkvalitet og bedre ergonomi for operatøren og derigennem bedret operationskvalitet. Billedfremstillingen er 3D billedkvalitet.

Det planlagte mikroskop kan med robotarmen positionere fokus for operationsfeltet med mikropræcision, og desuden automatisk gen-positionerer kameraet til tidligere valgte positioner i samme orientering (way-point). Det kan fastholde fokusområdet trods ændret vinkling (lock-on target), hvilket sker med en enkelt kommando. Mikroskopet kan udover ved manuel styring også styres med pedal, hvorved mikroskopet kan repositionernes uden at kirurgen skal afbryde operationen.

Lyskilden er LED lys, hvorfor der ikke er risiko for opvarmning af vævet under mikroskopet. Mikroskopet har automatisk fokusering og blænde.

Det planlagte mikroskop kan illuminere operationsfeltet med forskellige bølgelængder, herunder således at fluorescerende og ikke-fluorescerende strukturer kan visualiseres (for herved at skelne mellem patologisk og normalt væv), og derigennem forbedre operationssikkerheden og formentlig hastighed.

Muligheden for at vise mikroskopbillederne på storskærm vil bidrage til undervisningskvaliteten og vil desuden inddrage og engagere øvrige operationspersonale i operationens forløb, hvilket utvivlsomt vil betyde en smidigere gennemførelse af denne. Operationen kan dokumenteres på USB eller andet medie.

Den kombination af efterspurgte egenskaber, som det planlagte mikroskop tilbyder, anses det kun muligt at opnå med Aesculap Aeos.

Region Hovedstaden har derfor konkluderet, at der foreligger en eneleverandør situation der tillader anvendelsen af §80 stk. 3, nr. 2, som grundlag for en direkte ordre tildeling.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
22/11/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: B. Braun Medical A/S
By: København
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 500 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Tildeling af offentlig kontrakt: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/11/2021

Send til en kollega

0.063