23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
29.11.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Foreningen Danish Life Science Cluster // CVR:41894946

Analyse af potentialer og udfordringer ved sundhedsvæsenets anvendelse af borgerskabte data fra personlige sundhedsteknologier til forskning, innovation, forebyggelse og/eller patientbehandling


Foreningen Danish Life Science Cluster // CVR:41894946

OpgavebeskrivelseDanish Life Science Cluster ønsker med dette udbud at indgå aftale med en eller flere leverandører/konsortier med henblik på at udarbejde en analyse om bedre brug af borgerskabte sundhedsdata.

Analysen har følgende tematiske overskrift
Analyse af potentialer og udfordringer ved sundhedsvæsenets anvendelse af borgerskabte data fra personlige sundhedsteknologier til forskning, innovation, forebyggelse og patientbehandling.

Tilbuddet skal som minimum, men kan disponeres anderledes, hvis tilbudsgiver finder det hensigtsmæssigt:
• Kort om tilbuddet og dets særlige styrker
• Erfaring fra tilsvarende opgaver inden for brug af sundhedsteknologier, borgerskabte data samt samarbejde med den offentlige sektor og specielt sundhedsmyndigheder
• Forståelse af opgaven og de metodiske overvejelser
• Analyseprocessen, herunder plan for involvering af interessenter, erfaringer og løsninger samt hvordan udbyder og projektpartnere inddrages for at sikre fremdrift og interessenthåndtering
• Tidsplan og leverancer – herunder kvalitetssikring, overlevering og afrapportering
• Organisering og kompetencer – kort beskrivelse af teamet og den enkelte aktivt deltagende projektmedarbejder. Hvis der indgås aftaler med underleverandør, skal disse på samme vis beskrives og detaljeres i tilbuddet
• Budget som minimum fordelt på opgavens hovedelementer, personalekategorier og timepriser samt tredjepartsomkostninger
• Resultater og deres ophæng til eksisterende analyser på området
• Præsentation af resultater, herunder separat præsentation til projektpartnere og Nationalt Partnerskab for sundhedsdata inden offentliggørelse
• Bilag 1. CV’er for ledende konsulenter og projektteam
• Bilag 2. Referencer fra lignende analyseopgaver

I alle dele af arbejdet skal leverandøren sikre sig, at viden om interessenter og andet igangværende arbejde, som Danish Life Science Cluster, Erhvervsministeriet, Sundhedsministeriet og andre relevante organisationer er i besiddelse af, spiller ind i analysen. Det er afgørende, at analysen bygger oven på det arbejde, der allerede er gennemført andre steder vedr. anvendelsen af borgerskabte sundhedsdata, samt at analysen understøtter og informerer nationale, regionale og lokale strategier og initiativer.

Tilbudsprisen skal som minimum fordeles på opgavens hovedelementer, personalekategorier og timepriser samt eventuelle tredjepartsomkostninger.

Udgifter til underleverandører skal være indregnet i fastpristilbuddet.

Tilbudsprisen skal afgives i DKK inkl. afgifter, gebyrer og moms.

Tilbudsgiver hæfter selv for kvaliteten, herunder datakvaliteten hos eventuelle underleverandører.

Samarbejde, analyse, rapportering og præsentation vil foregå på dansk.
Annonceret29. november 2021 14:10:00 CET
Deadline15. december 2021 23:55:00 CET
UdbudstypeMindre danske udbud
OpgavetypeTjenesteydelser
UdbudsformOffentligt/åbent udbud
CPV kode85312320, 79400000
MyndighedstypeAndet
Skønnet kontraktsum1 200 000,00

Dokumenter & materiale

Dokumenter> application/pdf
> application/pdf
> application/pdf
> application/pdf
> application/pdf

Tildelings- og udvælgelseskriterier

TildelingskriterierØkonomisk mest fordelagtige bud
UdvælgelseskriterierNår tilbuddene er modtaget, vil der blive foretaget en konkret vurdering af de indkomne tilbud og på baggrund heraf vælges leverandør eller leverandørkonsortium. Som led i vurderingen af de indkomne tilbud vil der blive lagt vægt på følgende kriterier:
• Kvaliteten i den foreslåede opgaveløsning, herunder forståelsen af opgaven og et velbeskrevet opgave- og analysedesign (vægt: 50 pct.)
• Leverandørens erfaringer med lignende opgaver (vægt: 20 pct.)
• Pris (vægt: 30 pct.)

I sit forslag til analysedesign og proces for analysens gennemførsel bør leverandøren overveje og beskrive, hvordan denne:
• anskuer samarbejdet med udbyder og i særdeleshed med projektpartnere omkring udvælgelse og kvalificering af data
• sikrer adgang til data og datakilder
• kvalitetssikrer data og leverancer i samarbejde med udbyder og i særdeleshed med projektpartnere
• planlægger at involvere interessenter, erfaringer og løsninger
• tager højde for planlægning og udførelse af aktiviteter under ferieperioder, evt. forsamlingsforbud og de til en hver tid gældende Covid19-restriktioner

Kontaktperson

NavnHelene Boeck
Telefon+45 30124909
E-mailhb@danishlifesciencecluster.dk

Ordregiver

NavnForeningen Danish Life Science Cluster // CVR:41894946
AdresseOle Maaløes vej 3
2200 København N
DK
Telefon+45 30124909
E-mailhb@danishlifesciencecluster.dk
WWWwww.danishlifesciencecluster.dk

Modtager af tilbud

NavnDanish Life Science Cluster
Adresse for modtagelse af tilbudhb@danishlifesciencecluster.dk

Send til en kollega

0.062