23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 235-617620
Offentliggjort
03.12.2021
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Midtjylland

Vindere

31160 - MRgFUS

(03.12.2021)
Vingmed A/S
Birkerød Kongevej 150B
3460 Birkerød

Indkøb af udstyr til MR-vejledt, ekstrakranielt appliceret, fokuseret ultralydsbehandling af bl.a. essentiel tremor


Region Midtjylland

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: David Alberg Peters
E-mail: david.peters@rm.dk
Telefon: +45 24858293
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.udbud.rm.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af udstyr til MR-vejledt, ekstrakranielt appliceret, fokuseret ultralydsbehandling af bl.a. essentiel tremor

Sagsnr.: 31160 - MRgFUS
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Midtjylland har til hensigt at indkøbe et system til MR-vejledt, ekstrakranielt appliceret, fokuseret ultralydsbehandling af bl.a. essentiel tremor (MRgFUS) til vores eksisterende Siemens Skyra 3.0T skanner.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 250 000.00 EUR
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33112200 Ultralydapparat
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Midtjylland har til hensigt at indkøbe et system til MR-vejledt, ekstrakranielt appliceret, fokuseret ultralydsbehandling af bl.a. essentiel tremor (MRgFUS) til vores eksisterende Siemens Skyra 3.0T skanner.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Region Midtjylland står overfor at skulle indkøbe et system til MR-vejledt, ekstrakranielt appliceret, fokuseret ultralydsbehandling af bl.a. essentiel tremor (MRgFUS) til vores eksisterende Siemens Skyra 3.0T skanner.

Regionen har ved en markedsundersøgelse konstateret, at der kun findes én leverandør, som kan levere det nødvendige udstyr, der kan integreres med en Siemens Skyra 3.0T MR skanner. Systemet, der produceres af Insightec, kan udelukkende indkøbes hos Vingmed A/S.

Det er på den baggrund Region Midtjyllands vurdering, at indkøbet kan foretages uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i henhold til Udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2 om manglende konkurrence af tekniske årsager.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

31160 - MRgFUS

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
26/11/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Vingmed A/S
CVR-nummer: 13988102
Postadresse: Birkerød Kongevej 150B
By: Birkerød
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 3460
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 250 000.00 EUR
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: KFST@KFST.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/11/2021

Send til en kollega

0.063