23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 235-619737
Offentliggjort
03.12.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Midtjylland

Mammaradiologi


Region Midtjylland

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Line Ballegaard Jensen
E-mail: LIBAJN@rm.dk
Telefon: +45 40470749
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.udbud.rm.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=316842&B=REGIONMIDT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=316842&B=REGIONMIDT
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Mammaradiologi

Sagsnr.: 1-23-4-72-82-21
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Formålet med nærværende udbud af mammaradiologi er at sikre overholdelse af behandlings- og udredningsfristen. Region Midtjylland ønsker derfor at indgå rammeaftale med et eller flere privathospitaler, klinikker eller speciallæger, således at disse frister overholdes. Rammeaftalen er opdelt i to delaftaler. Begge delaftaler omfatter kliniske mammografier ved mistanke om benigne fund og kliniske mammografier ved maligne fund. Delaftale 1 dækker HE Midts optageområde og Delaftale 2 dækker AUHs optageområde.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Mammaradiologi HE Midts optageområde

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85150000 Tjenester i forbindelse med billeddiagnostik
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 omfatter mammaradiologi inden for HE Midts optageområde. Den estimerede mængde der forventes aftaget på delaftale 1 er 12.800 diagnostiske undersøgelser for hele kontraktperioden inklusiv eventuelle optioner/forlængelser (en periode på i alt 4 år). Den maksimale mængde der kan aftages på delaftale 1 er 20.000 diagnostiske undersøgelser for hele kontraktperioden inklusiv eventuelle optioner/forlængelser (en periode på i alt 4 år).

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Rammeaftalens løbetid er to år fra kontraktstart. Det er muligt at forlænge rammeaftalen med 2 x 12 måneder.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Mammaradiologi AUHs optageområde

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85150000 Tjenester i forbindelse med billeddiagnostik
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 omfatter mammaradiologi inden for AUHs optageområde. Den estimerede mængde der forventes aftaget på delaftale 2 er 12.800 diagnostiske undersøgelser for hele kontraktperioden inklusiv eventuelle optioner/forlængelser (en periode på i alt 4 år). Den maksimale mængde der kan aftages på delaftale 2 er 20.000 diagnostiske undersøgelser for hele kontraktperioden inklusiv eventuelle optioner/forlængelser (en periode på i alt 4 år).

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Rammeaftalens løbetid er to år fra kontraktstart. Det er muligt at forlænge rammeaftalen med 2 x 12 måneder.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Identificering af det økonomisk mest fordelagtige tilbud vil ske på grundlag af tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet". Pris vægter 50 % og kvalitet vægter 50 %. Ved vurdering af kriteriet kvalitet vil de afgivne oplysninger i kontraktbilag 1 om overflytning til offentligt sygehus ved alvorlige komplikationer, speciallægers erfaring, typer af patienter der kan håndteres, forsyningssikkerhed og patientforhold blive lagt til grund.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 05/01/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Såfremt leverandøren med det mest fordelagtige tilbud ikke kan aftage en mængde svarende til den mængde, som Regionen har estimeret, der vil blive brug for (12.800 diagnostiske undersøgelser over en periode på 4 år., dvs. 3200 diagnostiske undersøgelser årligt pr. delaftale), vil Regionen indgå aftale med flere leverandører på hver delaftale. For nærmere information henvises til udbudsbetingelserne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, og 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiver, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/11/2021

Send til en kollega

0.062