23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 237-624309
Offentliggjort
07.12.2021
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Hovedstaden

Vindere

Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. digital SPECT/CT skanner (EU NMCT 870 CZT) til Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

(07.12.2021)
GE Healthcare Danmark A/S
Park Allé 295
2605 Brøndby

Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. digital SPECT/CT skanner (EU NMCT 870 CZT) til Bispebjerg og Frederiksberg Hospital


Region Hovedstaden

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Sanne Sørensen
E-mail: sanne.frydendal.soerensen@regionh.dk
Telefon: +45 38665807
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. digital SPECT/CT skanner (EU NMCT 870 CZT) til Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Sagsnr.: 3217
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33115100 CT-scannere
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. digital SPECT/CT skanner (EU NMCT 870 CZT) til Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 7 600 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33110000 Udstyr til billeddannelse til medicinsk, dental og veterinær brug
33114000 Udstyr til spektrografi
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. digital SPECT/CT skanner (EU NMCT 870 CZT) til Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på service

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Anskaffelsen af 1 stk. digital SPECT/CT skanner (EU NM/CT 870 CZT) til Bispebjerg Hospital er omfattet af reglerne om udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2, idet kontrakten af tekniske årsager kun kan overdrages til én bestemt økonomisk aktør. Disse vedrører ordregivers ufravigelige tekniske krav til udstyret:

Digitalt detektorsystem med:

enestående energiopløsning (typisk 6%) i forhold til analoge systemer (mere end 9%), hvilket forbedrer billedkvaliteten især ved dobbeltisotopundersøgelser, f.eks. parathyreoideaskintigrafi med 99mTc og 123I:

- minimal spill-over mellem 99mTc og 123I

- symmetriske og dermed optimale energivinduer for begge isotoper

- lavere bidrag af støj pga. forbedret scatter-korrektion

og smal detektorramme (dvs. kort ”brain-reach”) og ensartet billedkvalitet i hele detektoroverflade giver optimale tomografiske undersøgelser af hjernen, da detektorerne ikke skal rotere udenom skuldrene.

Brugervenlig markering af det aksiale skanfelt vha. trykfølsom lineal direkte ved patienten, hvilket understøtter effektiv planlægning af undersøgelser.

Mulighed for optagelse i ”List Mode” til løbende optimering af optagelsesparametre, heriblandt dosisreduktion f.eks. ved børneundersøgelser (affødt af det kommende kvinde-barn-center på hospitalet).

Klinisk velegnet til planare nuklearmedicinske undersøgelser som f.eks. renografi, knogleskintigrafi (helkrop, hofter, hænder og fødder osv.) mm.

GE Healthcare Danmark A/S er, efter ordregivers opfattelse, eneste økonomiske aktør på markedet, som opfylder disse ufravigelige krav. Ordregiver agter således at indgå aftale om levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. digital SPECT/CT skanner (EU NM/CT 870 CZT) med nævnte leverandør efter 10 kalenderdage regnet fra dagen efter offentliggørelse af nærværende bekendtgørelse.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. digital SPECT/CT skanner (EU NMCT 870 CZT) til Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
02/12/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: GE Healthcare Danmark A/S
CVR-nummer: 26527791
Postadresse: Park Allé 295
By: Brøndby
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2605
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 7 600 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Tildeling af offentlig kontrakt: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/12/2021

Send til en kollega

0.051