23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 238-628292
Offentliggjort
08.12.2021
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Center for Mental Sundhed

Vindere

(08.12.2021)
Fonden Mental Sundhed ved implementeringsenheden ApS
Emil Holms Kanal 14, 2300 København S
2300 København

Kontrakt om køb af licenser til Åben og Rolig stressreduktionsprogram


Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Center for Mental Sundhed

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Center for Mental Sundhed
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Mimersgade 41, 2200 København N
By: København
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2200
Land: Danmark
Kontaktperson: Bo Lynge
E-mail: D342@kk.dk
Telefon: +45 61163991
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kk.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om køb af licenser til Åben og Rolig stressreduktionsprogram

Sagsnr.: 01
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kontrakten angår køb af licenser til online stresskursus som et forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til kundens borgere efter Sundhedslovens § 119, stk. 2. Tilbuddet er en online-baseret kursusløsning med stresskurser til unge og voksne baseret på Åben og Rolig (ÅR)-kursusparadigmet. Kontraktens hovedgenstand vedrører en sundhedsfaglig, psykologbistand og et delelememt under denne ydelse er licenserne til et stressreduktionsprogram.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 762 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Københavns Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten angår køb af licenser til et online stresskursus som et forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til kundens borgere efter Sundhedslovens § 119, stk 2. Tilbuddet er en online baseret kursusløsning med stresskurser til unge og voksne baseret på Åben og Rolig (År)-kursusparadigmet. Kontraktens hovedgenstand vedr. en sundhedsfaglig ydelse, psykologbistand og licenskøbet er et delelement under selve hovedgenstanden.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Kontraktens hovedgenstand vedr. en sundhedsfaglig ydelse, psykologbistand og anskaffelsen af licenser er en mindre delydelse i forhold til kontraktens hovedgenstand. Kontraktens hovedgenstand er omfattet af udbudslovens afsnit III, men kontraktens værdi er under værdien efter udbudslovens § 7. Ordregiver vurderer at indgåelsen af kontrakten er tilladt efter udbudslovens afsnit V. Kontrakten har ikke klar grænseoverskridende interesse, da ydelsen kræver indgående kendskab til dansk sprog, kultur og sundhedsfaglige ydelser. Endvidere har kontrakten forholdsvis lille værdi. Leverandøren er valgt som egnet på baggrund af en gennemgang af markedet og på baggrund af leverandørens helt særlige faglige kompetence på området. Leverandørens pris anses derudover for acceptabel i forhold til markedspriserne i øvrigt. Kontrakten løber i 2 år i perioden 15.12.2021 til 15.12.2023.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
01/12/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Fonden Mental Sundhed ved implementeringsenheden ApS
CVR-nummer: 41799366
Postadresse: Emil Holms Kanal 14, 2300 København S
By: København
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
E-mail: cgj@fondenmentalsundhed.dk
Telefon: +45 28728020
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 1 762 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 762 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/12/2021

Send til en kollega

0.047