23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 240-630130
Offentliggjort
10.12.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Udbud af babyudstyr og børnetekstiler


Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Zemar Rasouli
E-mail: r85c@kk.dk
Telefon: +45 29454766
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/168802582.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/168802582.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/168802582.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af babyudstyr og børnetekstiler

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33750000 Produkter til spædbarnspleje
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende udbud består af tre delaftaler og omhandler anskaffelse af babyudstyr og børnetekstiler, samt leje af barnevogne til institutioner i Københavns Kommune.

Delaftale I Babyudstyr - Ved babyudstyr forstås udstyr, der egner sig til institutionsbrug for børn i alderen 0,5-6 år, bestående af barnevogne, klapvogne, krybber, højstole, babyseng, babyalarmer mv.

Delaftale II Børnetekstiler - Ved børnetekstiler forstås tekstilprodukter, der egner sig til institutionsbrug for børn i alderen 0-6 år, bestående af dyner, puder, dyne- og pudebetræk, lagner, hagesmæk, soveposer, madrasser mv.

Delaftale III Leje af barnevogne - Ved leje af barnevogne forstås en kontraktlig aftale på levering af forskellige typer barnevogn, der egner sig til institutionsbrug, til en fast månedlig lejepris pr. barnevogn, i en lejeperiode på minimum tre måneder.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 23 400 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale I - Babyudstyr

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33750000 Produkter til spædbarnspleje
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Københavns Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende delaftale omhandler babyudstyr, der egner sig til institutionsbrug for børn i alderen 0,5-6 år, bestående af barnevogne, klapvogne, krybber, højstole, babyseng, babyalarmer mv.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30%
Kvalitetskriterium - Navn: Miljømærkning / Vægtning: 20%
Pris - Vægtning: 50%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges med 2 x 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen kan forlænges med 2 x 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale II - Børnetekstiler

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33750000 Produkter til spædbarnspleje
39512000 Sengelinned
39512100 Lagner
39512200 Dynebetræk
39512300 Madrasbetræk
39512400 Dundyner
39512500 Pudebetræk
39514000 Håndklæder og vaskeklude, viskestykker og karklude og lign.
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Københavns Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende delaftale omhandler børnetekstiler, der egner sig til institutionsbrug for børn i alderen 0-6 år, bestående af dyner, puder, dyne- og pudebetræk, lagner, hagesmæk, soveposer, madrasser mv.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Miljømærkning / Vægtning: 40%
Pris - Vægtning: 60%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges med 2 x 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen kan forlænges med 2 x 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale III - Leje af vogne

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33750000 Produkter til spædbarnspleje
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Københavns Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende delaftale omhandler leje af barnevogne gennem en kontraktlig aftale på levering af forskellige typer barnevogn, der egner sig til institutionsbrug, til en fast månedlig lejepris pr. barnevogn, i en lejeperiode på minimum tre måneder.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Miljømærkning / Vægtning: 20%
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30%
Pris - Vægtning: 50%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges med 2 x 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen kan forlænges med 2 x 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles krav om dokumentation vedrørende erhvervsansvarsforsikring, omsætning og soliditetsgrad.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være økonomisk egnet til at opfylde kontrakten:

Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum DKK 10.000.000. Kravet er det samme uanset, om Tilbudsgiver byder ind på en, flere eller alle delaftaler.

Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår skal for delaftale I udgøre minimum 3 mio. kr. (ekskl. moms).

Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår skal for delaftale II udgøre minimum 1,5 mio. kr. (ekskl. moms).

Tilbudsgivers omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal for delaftale III udgøre minimum 1 mio. kr. (ekskl. moms).

Såfremt tilbudsgiver giver tilbud på mere end én delaftale, skal kravet til delaftalen med højeste omsætning opfyldes.

Tilbudsgivers gennemsnitlige årlige soliditetsgrad for delaftale I og delaftale II i de 3 seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum 20%.

Tilbudsgivers soliditetsgrad for delaftale III i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum 20%.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles krav om levering af referencer for hver delaftale.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal, for at blive erklæret som egnet til delaftale I og delaftale II, opfylde følgende minimumskrav for at være teknisk og fagligt egnet til at opfylde kontrakten:

- Tilbudsgiver skal have præsteret minimum 3 aftaler med offentlig ordregiver inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen, og som har lighed med kontraktens genstand. (minimum 3 referencer pr. delaftale). Referencerne skal vedrøre levering af babyudstyr og børnetekstiler, som er omfattet af kontraktens sortiment til en offentlig kunde.

Der stilles følgende minimumskrav til referencen:

At være igangværende eller udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristens dato

At leverancerne har været til kommuner

At referencerne tilsammen til har minimum 50 leveringsadresser.

At referencerne for delaftale I tilsammen skal have en størrelse svarende til minimum 1 mio. kr. eksklusive moms.

At referencerne for delaftale II tilsammen skal have en størrelse svarende til minimum 0,5 mio. kr. eksklusive moms.

Tilbudsgiver skal, for at blive erklæret som egnet til delaftale III, opfylde følgende minimumskrav for at være teknisk og fagligt egnet til at opfylde kontrakten:

- Tilbudsgiver skal have præsteret minimum 1 levering inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen, og som har lighed med kontraktens genstand.

Der stilles følgende minimumskrav til referencerne (max 5 referencer):

At være igangværende eller udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen

At leverancerne har været til kommuner

Referencerne skal vedrøre levering og drift af lejede vogne, som er omfattet af kontraktens sortiment

At referencerne tilsammen have en størrelse svarende til minimum 350.000 kr. eksklusive moms.

At referencerne skal vedrøre levering til minimum 50 leveringsadresser.

Under fanen "Udvælgelseskriterier" i ESPD angives referencerne. Referencelisten skal indeholde oplysninger om følgende:

Start- og evt. slutdato for leverancen

En beskrivelse af aftalen og de udførte opgaver i forbindelse med aftalen.

Referencens værdi i DKK.

Kundenavn, inkl. Kontaktperson og telefonnummer på denne.

Udbyder forbeholder sig ret til at efterprøve rigtigheden af de indsendte oplysninger ved i givet fald at kontakte referencerne samt med henblik på at anvende de indhentede oplysninger til at vurdere Tilbudsgivers egnethed og evne til at løse opgaven.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/01/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/01/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Maksimale værdi i DKK eksklusive moms pr. delaftale:

Delaftale I: 23,7 mio. kr. eks. moms

Delaftale II: 6,9 mio. kr. eks, moms

Delaftale III: 4,5 mio. kr. eks. moms

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/12/2021

Send til en kollega

0.062