23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 240-630245
Offentliggjort
10.12.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Aarhus Kommune

Opdateringer

Rettelse
(16.12.2021)

II.1.4
I stedet for:
Udbuddet omfatter køb og levering af fabriksnye Toilet-badestole med hjul, Toilet-stole med hjul og elektrisk indstilling af højde og tilt, Badetaburetter, Toiletforhøjere med og uden armlæn samt fritstående toiletforhøjere.
Læses:
Udbuddet omfatter køb og levering af fabriksnye Toilet-badestole med hjul, Toilet-stole med hjul og elektrisk indstilling af højde og tilt, Badetaburetter, Toiletforhøjere med og uden armlæn samt fritstående toiletforhøjere samt tilhørende tilbehør/reservedele

VI.3
I stedet for:
Vedr. punkt. II.1.5):Rammeaftalens anslåede værdi er 18.340.000 tillagt en buffer på 50 %. Den anslåede værdi er et udtryk for ordregivers mest kvalificerede skøn over den realistiske værdi på rammeaftalen på nuværende tidspunkt. Rammeaftalens maksimale værdi 18.340.000 * 50 % er er udtryk for ordregivers ovennævnte skøn tillagt en ”buffer” for fremtidige anskaffelser på rammeaftalen. Begrundelse for den valgte buffer på de 50 % skyldes usikkerheden omkring, blandet andet, påvirkningen af stigende råvareprise.
Læses:
Vedr. punkt. II.2.6) Rammeaftalens anslåede værdi pr. delaftale er tillagt en buffer på 50 %. Delaftale 1: 990.000,00 danske kr. ekskl. Moms * 50 %
Delaftale 2: 2.393.300,00 danske kr. ekskl. Moms * 50 %, Delaftale 3: 686.000,00 danske kr. ekskl. Moms * 50 %, Delaftale 4: 416.000,00 danske kr. ekskl. Moms * 50 %, Delaftale 5: 100.000,00 danske kr. ekskl. Moms * 50 %. Den anslåede værdi er et udtryk for ordregivers mest kvalificerede skøn over den realistiske værdi på rammeaftalen på nuværende tidspunkt. Der er en vis usikkerhed om, hvad den endelige omsætning på rammeaftalen vil være i den maximale aftaleperiode på 4 år, idet der er en usikkerhed omkring hvor stor en påvirkning de stigende råvarepriser har på hver af de enkelte produktområder. Ordregiver har derfor afholdt en skriftlig markedsdialog og tilbagemeldingen fra markedet, viser at der er en vis usikkerhed omkring hvilken betydningen det vil have for produkternes priser på de enkelte delaftaler.

Annullering
(24.12.2021)

Grundet fejl i både udbudsbetingelserne samt udbudsbekendtgørelsen er Ordregiver nødsaget til at annullere udbuddet. Der arbejdes på at få rettet op på fejlene, så det er muligt at genudbyde hurtigst muligt

Annullering
(24.12.2021)

Grundet fejl i både udbudsbetingelserne samt udbudsbekendtgørelsen er Ordregiver nødsaget til at annullere udbuddet. Der arbejdes på at få rettet op på fejlene, så det er muligt at genudbyde hurtigst muligt

Rettelse
(24.12.2021)

IV.2.2
I stedet for:
2022-01-10 12:00
Læses:
2022-01-14 12:00

Udbud af Toilet-badestole med hjul, Toilet-stole med hjul og elektrisk indstilling af højde og tilt, Badetaburetter, Toiletforhøjere med og uden armlæn samt fritstående toiletforhøjere


Aarhus Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Rådhuspladsen 2
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Maiken Ulsøe
E-mail: maul@aarhus.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d1fc04ed-f875-4482-97e3-fb7f30d39084/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d1fc04ed-f875-4482-97e3-fb7f30d39084/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d1fc04ed-f875-4482-97e3-fb7f30d39084/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d1fc04ed-f875-4482-97e3-fb7f30d39084/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af Toilet-badestole med hjul, Toilet-stole med hjul og elektrisk indstilling af højde og tilt, Badetaburetter, Toiletforhøjere med og uden armlæn samt fritstående toiletforhøjere.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter køb og levering af fabriksnye Toilet-badestole med hjul, Toilet-stole med hjul og elektrisk indstilling af højde og tilt, Badetaburetter, Toiletforhøjere med og uden armlæn samt fritstående toiletforhøjere.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 18 340 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1: Toilet-badestole med hjul

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33196100 Hjælpemidler til ældre
33196200 Hjælpemidler til handicappede
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftale om levering af toilet-badestole med hjul

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 960 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2022
Slut: 31/03/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aarhus Kommune kan forlænge aftalen i op til 12 måneder ad 2 gange på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for Aarhus Kommune. Forlænges aftalen på ændrede vilkår, vil aftalens overordnede karakter dog ikke blive ændret.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2: Toilet-badestole med hjul og elektrisk indstilling af højde og tilt

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33196100 Hjælpemidler til ældre
33196200 Hjælpemidler til handicappede
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftale om levering af Toilet-badestole med hjul og elektrisk indstilling af højde og tilt

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 572 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2022
Slut: 31/03/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aarhus Kommune kan forlænge aftalen i op til 12 måneder ad 2 gange på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for Aarhus Kommune. Forlænges aftalen på ændrede vilkår, vil aftalens overordnede karakter dog ikke blive ændret.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3: Badetaburetter

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33196100 Hjælpemidler til ældre
33196200 Hjælpemidler til handicappede
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftale om levering af badetaburetter

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 744 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2022
Slut: 31/03/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aarhus Kommune kan forlænge aftalen i op til 12 måneder ad 2 gange på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for Aarhus Kommune. Forlænges aftalen på ændrede vilkår, vil aftalens overordnede karakter dog ikke blive ændret.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 4: Toiletforhøjere med og uden armlæn

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33196100 Hjælpemidler til ældre
33196200 Hjælpemidler til handicappede
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalte om levering af Toiletforhøjere med og uden armlæn

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 664 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2022
Slut: 31/03/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aarhus Kommune kan forlænge aftalen i op til 12 måneder ad 2 gange på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for Aarhus Kommune. Forlænges aftalen på ændrede vilkår, vil aftalens overordnede karakter dog ikke blive ændret.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 5: Fritstående toiletforhøjere

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33196100 Hjælpemidler til ældre
33196200 Hjælpemidler til handicappede
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftale om levering af Fritstående toiletforhøjere

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2022
Slut: 31/03/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aarhus Kommune kan forlænge aftalen i op til 12 måneder ad 2 gange på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for Aarhus Kommune. Forlænges aftalen på ændrede vilkår, vil aftalens overordnede karakter dog ikke blive ændret.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver bedes i ESPD angive følgende nedenstående nøgletal for de seneste 2 afsluttede regnskabsår: Egenkapital og soliditetsgrad

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som har positiv egenkapital i hver af de seneste 2 regnskabsår samt har en soliditetsgrad på 30 % fra hver af de seneste 2 regnskabsår

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ikke relevant

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der indgår krav om social klausuler samt krav om forsikring i rammeaftalen for de hver af de enkelte delaftaler

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 098-253478
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/01/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/01/2022
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være mulighed for at overvære åbningen af tilbuddene

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Det forventes at rammeaftalen genudbydes efter udløb af aftaleperioden

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Vedr. punkt. II.1.5):Rammeaftalens anslåede værdi er 18.340.000 tillagt en buffer på 50 %. Den anslåede værdi er et udtryk for ordregivers mest kvalificerede skøn over den realistiske værdi på rammeaftalen på nuværende tidspunkt. Rammeaftalens maksimale værdi 18.340.000 * 50 % er er udtryk for ordregivers ovennævnte skøn tillagt en ”buffer” for fremtidige anskaffelser på rammeaftalen. Begrundelse for den valgte buffer på de 50 % skyldes usikkerheden omkring, blandet andet, påvirkningen af stigende råvareprise. Skønnet er fastsat efter en skriftelig høring med markedet, hvor markedet blev rådført omkring, hvilken betydning de stigende råvarepriser ca. har for de enkelte produkter i procent. Jf. i øvrigt punkt. 3.3. Forbrug på det udbudte område i udbudsbetingelserne.

Den tilbudsgiver, som Aarhus Kommune forventer at indgå rammeaftale med pr. delaftale, skal fremsende dokumentation for ESPD inden for en passende frist, der meddeles af Aarhus Kommune.

I det omfang dokumentationen omfatter en serviceattest, accepteres denne, såfremt den er maksimum 6 måneder gammel. Der gøres opmærksom på, at der kan forventes op til 2 ugers behandlingstid ved udstedelse af serviceattester.

Med hensyn til dokumentation for økonomisk og finansiel formåen skal følgende fremlægges som endelig dokumentation, når Aarhus Kommune anmoder herom:

Tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf, for de seneste 2 regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtigt i det land, hvor Tilbudsgiver er etableret. Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Aarhus Kommune vurderer passende, hvis Tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som Aarhus Kommune forlanger.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelings beslutningen. Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelings beslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelings beslutningen.

Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.). Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/12/2021

Send til en kollega

0.081