23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 241-634878
Offentliggjort
14.12.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Opdateringer

Rettelse
(17.12.2021)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 14-01-2022
Time: 13:00
Læses:
Dato: 21-01-2022
Time: 13:00


Yderligere oplysninger
SKI har konstateret, at der er fejl i angivelsen af visse tiltrædelsestidspunkter i 50.96 Delaftale 1: Bilag A - Excel-fil med en kundeliste. SKI’s tilretning af fejl nødvendiggør, at SKI forlænger fristen for tilbudsafgivelse til den 21. januar 2022 kl. 13.00. Derudover er den vejledende frist for spørgsmål forlænget til den 10. januar 2022. Der er på denne baggrund uploadet en ny version af Bilag A - Excel-fil med en kundeliste.
De offentliggjorte bilag kan ses på udbudssiden i Ethics.

Annullering
(07.01.2022)

På baggrund af spørgsmål modtaget i spørgsmål/svar-fasen kan SKI konstatere, at det er behov for at få rettet visse krav. Materialet indeholder eksempelvis et overlap mellem mindstekrav og evalueringskriterierne. For at kunne rette forholdet, vælger SKI at annullere udbuddet og starte proceduren på ny ved offentliggørelse af en ny udbudsbekendtgørelse i umiddelbar forlængelse af denne bekendtgørelse.

Annullering
(07.01.2022)

På baggrund af spørgsmål modtaget i spørgsmål/svar-fasen kan SKI konstatere, at det er behov for at få rettet visse krav. Materialet indeholder eksempelvis et overlap mellem mindstekrav og evalueringskriterierne. For at kunne rette forholdet, vælger SKI at annullere udbuddet og starte proceduren på ny ved offentliggørelse af en ny udbudsbekendtgørelse i umiddelbar forlængelse af denne bekendtgørelse.

Bleer


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: H.C. Hansens Gade 4
By: København S
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Mark Doubine
E-mail: mad@ski.dk
Telefon: +45 33427000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ski.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/65ac3fc7-237a-4d40-90a3-089cd1134f43/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/65ac3fc7-237a-4d40-90a3-089cd1134f43/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/65ac3fc7-237a-4d40-90a3-089cd1134f43/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Indkøbscentral
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Centraliserede indkøbsaktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Bleer

Sagsnr.: 50.96
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33700000 Produkter til personlig pleje
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

SKI udbyder en rammeaftale vedr. bleer benævnt 50.96. Rammeaftalen er en fælleskommunal aftale, der er forpligtende for de kommuner, der er abonnent hos SKI, og som har tilsluttet sig rammeaftalen. Tilsluttede kommuners selvejende institutioner er omfattet af kommunens tiltrædelse af rammeaftalen, men ikke omfattet af kommunens aftageforpligtelse. Det fremgår af bilag A og A.1 hvilke kunder, der kan anvende rammeaftalen.

Udbuddet er opdelt i 2 delområder: Delområde 1 Bleer med bevilling (delaftale 1) og delområde 2 Bleer til børneinstitutioner og dagplejere (delaftale 2-6).

Delaftale 2-6 udgør 5 regionsopdelte rammeaftaler, der alene adskiller sig ved kundernes geografiske placering. En tilbudsgiver kan afgive tilbud på samtlige af delaftalerne 2-6. En og samme leverandør kan dog maksimalt vinde 4 af delaftalerne 2-6. Det fremgår af udbudsbetingelsernes pkt. 9.5, hvordan det håndteres, hvis en tilbudsgiver har tilbudt laveste pris på samtlige af delaftalerne 2-6.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 750 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 5
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Bleer med bevilling

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33771200 Bleindlæg af papir
33772000 Engangsprodukter af papir
18312000 Underbenklæder
33751000 Engangsbleer
33700000 Produkter til personlig pleje
33770000 Sanitetsartikler af papir
33771100 Hygiejnebind eller -tamponer
79632000 Uddannelse af personale
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 omfatter levering af bleer og dertil relaterede inkontinensprodukter i henhold til servicelovens § 112 samt de i udbudsmaterialet beskrevne tilknyttede ydelser.

Produkterne er opdelt i følgende underproduktgrupper: Indlæg/bind til kvinder, herrebind, buksebleer, bæltebleer, tapebleer, åbne bleer, fikseringsunderbukser, underlag/stiklagner og bleer til børn med bevilling.

Delaftalen omfatter levering til borgere med bevilling, der bor i egen privat bolig, og borgere med bevilling, der har adresse på plejehjem, institutioner eller bosteder, og hvor kunden på vegne af bevillingshaverne køber ind til centralt depot. Tilbudsgiver skal derfor afgive pris på produkter leveret dels til borgere med bevilling i eget hjem, dels levering til depot.

Sortimentet er opdelt i et obligatorisk sortiment, hvorpå tilbudsgiver skal tilbyde produkter, og et frivilligt sortiment, hvorpå tilbudsgiver kan tilbyde supplerende produkter. Betingelserne for at tilbyde et produkt i det frivillige sortiment fremgår af udbudsbetingelserne punkt 4.1.2 og bilag C.

Udover levering af produkter omfatter udbuddet en række ydelser rettet både mod kunden og kundens borgere med bevilling, som tilbudsgivere skal opfylde og indregne i produktpriserne, herunder krav til bistand til konvertering i forbindelse med implementering, konsulentbistand, opfølgning og statistik, afholdelse af kurser mv.

Endelig indeholder sortimentet mulighed for tilkøb af konsulentydelser i form af undervisning/konsulentbistand udover den undervisning/konsulentbistand, som tilbudsgiver skal indregne i produktpriserne.

SKI tildeler delaftale 1 til forventeligt tre leverandører.

Hver kunde tildeler sin leveringskontrakt ved at bruge den af følgende tre tildelingsmodeller, som kunden har tilsluttet sig i forbindelse med udbuddet af rammeaftalen: Model A – Direkte tildeling, Model B – Tildeling på baggrund af kvalitetstest i nedsat faggruppe eller Model C – Tildeling på baggrund af kvalitetsafprøvning på borgeren med bevilling, jf. udbudsmaterialet bilag D.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Sortimentsbredde / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 676 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Beskrivelse af forlængelser:

Varigheden af rammeaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Rammeaftalen har således en maksimal varighed på 48 måneder, inklusive forlængelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den maksimale værdi af delaftale 1 er fastsat til DKK 1015 mio. Se nærmere om baggrunden herfor i del VI, afsnit VI.3) Yderligere oplysninger.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Bleer til børneinstitutioner og dagplejere, Region Hovedstaden

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33751000 Engangsbleer
33700000 Produkter til personlig pleje
33770000 Sanitetsartikler af papir
33771200 Bleindlæg af papir
33772000 Engangsprodukter af papir
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Region Hovedstaden

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 omfatter levering af børnebleer til børneinstitutioner, dagplejere og andre offentligt støttede pasningsordninger, der får leveret børnebleer. Sortimentet består af et obligatorisk sortiment opdelt i følgende underproduktgrupper: Tapebleer (åbne bleer, som lukkes med mekanisme (velcro/tape)) og buksebleer. Leverandøren skal endvidere bistå med implementering.

Hver kunde tildeler ved direkte tildeling sin leveringskontrakt til den leverandør, der har opnået det højeste antal point under SKI´s udbud af rammeaftalen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 44 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Varigheden af rammeaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Rammeaftalen har således en maksimal varighed på 48 måneder, inklusive forlængelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den maksimale værdi af delaftale 2 er fastsat til DKK 89,2 mio. Se nærmere om baggrunden herfor i del VI, afsnit VI.3) Yderligere oplysninger.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Bleer til børneinstitutioner og dagplejere, Region Sjælland

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33700000 Produkter til personlig pleje
33770000 Sanitetsartikler af papir
33751000 Engangsbleer
33772000 Engangsprodukter af papir
33771200 Bleindlæg af papir
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Region Sjælland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 3 omfatter levering af børnebleer til børneinstitutioner, dagplejere og andre offentligt støttede pasningsordninger, der får leveret børnebleer. Sortimentet består af et obligatorisk sortiment opdelt i følgende underproduktgrupper: Tapebleer (åbne bleer, som lukkes med mekanisme (velcro/tape)) og buksebleer. Leverandøren skal endvidere bistå med implementering.

Hver kunde tildeler ved direkte tildeling sin leveringskontrakt til den leverandør, der har opnået det højeste antal point under SKI´s udbud af rammeaftalen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Varigheden af rammeaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Rammeaftalen har således en maksimal varighed på 48 måneder, inklusive forlængelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den maksimale værdi af delaftale 3 er fastsat til DKK 6,5 mio. Se nærmere om baggrunden herfor i del VI, afsnit VI.3) Yderligere oplysninger.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Bleer til børneinstitutioner og dagplejere, Region Syddanmark

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33700000 Produkter til personlig pleje
33770000 Sanitetsartikler af papir
33751000 Engangsbleer
33771200 Bleindlæg af papir
33772000 Engangsprodukter af papir
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Region Syddanmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 4 omfatter levering af børnebleer til børneinstitutioner, dagplejere og andre offentligt støttede pasningsordninger, der får leveret børnebleer. Sortimentet består af et obligatorisk sortiment opdelt i følgende underproduktgrupper: Tapebleer (åbne bleer, som lukkes med mekanisme (velcro/tape)) og buksebleer. Leverandøren skal endvidere bistå med implementering.

Hver kunde tildeler ved direkte tildeling sin leveringskontrakt til den leverandør, der har opnået det højeste antal point under SKI´s udbud af rammeaftalen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Varigheden af rammeaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Rammeaftalen har således en maksimal varighed på 48 måneder, inklusive forlængelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den maksimale værdi af delaftale 4 er fastsat til DKK 8,0 mio. Se nærmere om baggrunden herfor i del VI, afsnit VI.3) Yderligere oplysninger.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Bleer til børneinstitutioner og dagplejere, Region Midtjylland

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33700000 Produkter til personlig pleje
33770000 Sanitetsartikler af papir
33751000 Engangsbleer
33771200 Bleindlæg af papir
33772000 Engangsprodukter af papir
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Region Midtjylland</p>

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 5 omfatter levering af børnebleer til børneinstitutioner, dagplejere og andre offentligt støttede pasningsordninger, der får leveret børnebleer. Sortimentet består af et obligatorisk sortiment opdelt i følgende underproduktgrupper: Tapebleer (åbne bleer, som lukkes med mekanisme (velcro/tape)) og buksebleer. Leverandøren skal endvidere bistå med implementering.

Hver kunde tildeler ved direkte tildeling sin leveringskontrakt til den leverandør, der har opnået det højeste antal point under SKI´s udbud af rammeaftalen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 17 900 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Varigheden af rammeaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Rammeaftalen har således en maksimal varighed på 48 måneder, inklusive forlængelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den maksimale værdi af delaftale 5 er fastsat til DKK 36 mio. Se nærmere om baggrunden herfor i del VI, afsnit VI.3) Yderligere oplysninger.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Bleer til børneinstitutioner og dagplejere, Region Nordjylland

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33700000 Produkter til personlig pleje
33770000 Sanitetsartikler af papir
33751000 Engangsbleer
33771200 Bleindlæg af papir
33772000 Engangsprodukter af papir
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Region Nordjylland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 6 omfatter levering af børnebleer til børneinstitutioner, dagplejere og andre offentligt støttede pasningsordninger, der får leveret børnebleer. Sortimentet består af et obligatorisk sortiment opdelt i følgende underproduktgrupper: Tapebleer (åbne bleer, som lukkes med mekanisme (velcro/tape)) og buksebleer. Leverandøren skal endvidere bistå med implementering.

Hver kunde tildeler ved direkte tildeling sin leveringskontrakt til den leverandør, der har opnået det højeste antal point under SKI´s udbud af rammeaftalen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 100 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Varigheden af rammeaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Rammeaftalen har således en maksimal varighed på 48 måneder, inklusive forlængelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den maksimale værdi af delaftale 6 er fastsat til DKK 6,2 mio. Se nærmere om baggrunden herfor i del VI, afsnit VI.3) Yderligere oplysninger.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

Hvis tilbudsgiver byder på delaftale 1:

• Under ”Samlet årsomsætning” anføres tilbudsgivers samlede årsomsætning for det seneste disponible regnskabsår.

• Under ”Finansielle nøgletal” anføres tilbudsgivers soliditetsgrad, samlede egenkapital og samlede aktiver i det seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden angives som forholdet mellem tilbudsgiverens samlede egenkapital og tilbudsgiverens samlede aktiver.

Hvis tilbudsgiver byder på delaftale 2-6:

• Under ”Samlet årsomsætning” anføres tilbudsgivers samlede årsomsætning for det seneste disponible regnskabsår.

• Under ”Finansielle nøgletal” anføres tilbudsgivers samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. Den eller de andre enheder skal hver udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Såfremt tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, i feltet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal – for at blive erklæret egnet - opfylde følgende vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

Delaftale 1:

•Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår havde en samlet omsætning på minimum DKK 50 mio. ekskl. moms.

•Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår havde en soliditetsgrad på minimum 20 %.

Delaftale 2-6:

•Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår havde en positiv egenkapital.

•Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår havde en samlet omsætning på minimum følgende: DKK 44,6 mio. ekskl. moms for delaftale 2, Region Hovedstaden; DKK 3,2 mio. ekskl. moms for delaftale 3, Region Sjælland; DKK 4 mio. ekskl. moms for delaftale 4 – Region Syddanmark; DKK 17,9 mio. ekskl. moms for delaftale 5 – Region Midtjylland; DKK 3,1 mio. ekskl. moms for delaftale nr. 6 – Region Nordjylland.

Ved det "seneste disponible regnskabsår" forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for tilbudsgiverens regnskabsaflæggelse.

Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) beregnes tilbudsgiverens samlede årsomsætning som summen af årsomsætningen i sammenslutningen. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre økonomiske aktørers økonomiske og finansielle kapacitet, beregnes samlet omsætning på samme måde som for en sammenslutning af økonomiske aktører.

Soliditetsgraden beregnes som tilbudsgivers samlede egenkapitals værdi i forhold til tilbudsgivers samlede aktiver, udregnet i procent. Dvs. at soliditetsgrad = (samlede egenkapitals værdi/samlede aktivers værdi) x 100. Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) beregnes den samlede soliditetsgrad som sammenslutningens samlede egenkapitals værdi i forhold til sammenslutningens samlede aktiver, udregnet i procent. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes tilbudsgivers soliditetsgrad på samme måde som for en sammenslutning af økonomiske aktører.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen, skal de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel formåen:

• Årsregnskab (eller uddrag heraf) fra seneste disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

• Under ”Beskrivelse”: Angiv beskrivelse af den udførte reference. Beskrivelsen skal alene vedrøre forhold inden for de sidste 3 år forud for tilbudsfristen.

• Under "Startdato”: Angiv startdato for den udførte reference. Hvis denne dato ligger tidligere end 3 år forud for tilbudsfristen, anf&oslash;res det i referencebeskrivelsen, jf. ”Beskrivelse” ovenfor, hvilken startdato referencebeskrivelsen tager udgangspunkt i, jf. at denne alene må vedrøre udførte forhold inden for de sidste 3 år forud for tilbudsfristen.

• Under ”Slutdato”: Angiv slutdato. Hvis kontrakten endnu ikke er afsluttet, angives datoen for tilbudsfristen.

• Under ”Modtagere”: Angiv kundens navn, kontaktperson og kontaktoplysninger (e-mailadresse og/eller telefonnummer) på kontaktpersonen.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. Den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Såfremt tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, i feltet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal – for at blive erklæret egnet - opfylde følgende vedrørende teknisk og faglig formåen:

Delaftale 1:

• Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver oplyser 3 referencer på leverancer af tilsvarende produkter, som er omfattet af rammeaftalens sortiment, til lignende kunder udført inden for de seneste 3 år fra tilbudsfristen. Med tilsvarende produkter forstås produkter med identiske CPV-koder som angivet i udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.2 og II.2.2. Med en lignende kunde forstås levering til en kunde med minimum 500 leveringsadresser til borgere.

• Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver oplyser 2 referencer på implementeringsprocesser af tilsvarende karakter og omfang udført inden for de seneste 3 år fra tilbudsfristen. Med tilsvarende karakter og omfang forstås konvertering af borgerdata med bevilling på bleer samt bistand til implementering hos kunder med minimum 500 leveringsadresser til borgere.

Delaftale 2-6:

• Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver oplyser 3 referencer på leverancer af tilsvarende produkter, som er omfattet af rammeaftalens sortiment, til lignende kunder udført inden for de seneste 3 år fra tilbudsfristen. Med tilsvarende produkter forstås produkter med identiske CPV-koder som angivet i udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.2 og II.2.2. Med en lignende kunde forstås levering til en kunde med minimum 75 leveringsadresser.

Referencerne skal være udført inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen. Der må gerne oplyses referencer på leveringer, der er startet tidligere end den anførte referenceperiode og/eller ikke afsluttet endnu. Tilbudsgiver skal imidlertid have udført - og i referencerne kun beskrive – forhold, som ligger inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen. Det bemærkes, at en reference i form af en rammeaftale ikke anses at udgøre en konkret levering og derfor ikke opfylder minimumskravet. En kontrakt baseret på en rammeaftale anses dog at vedrøre en konkret levering, og vil derfor kunne opfylde det fastsatte minimumskrav, hvis kontrakten i øvrigt opfylder betingelserne herfor.

Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) skal der alene oplyses det anførte antal lignende referencer i alt. Der skal ikke oplyses det anførte antal lignende referencer pr. deltager i sammenslutningen af økonomiske aktører. Tilsvarende gælder såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre økonomiske aktørers tekniske og faglige kapacitet

De i ESPD angivne oplysninger om referencer udgør i henhold til udbudslovens § 151 og § 152 endelig dokumentation for teknisk og faglig formåen. Tilbudsgiver skal derfor ikke fremlægge yderligere dokumentation for oplysningerne i referencerne. Ordregiver forbeholder sig dog ret til at iværksætte en kontrol af rigtigheden af oplysningerne i de afgivne referencer, herunder hos tilbudsgiver og/eller den aktør, som referencen vedrører.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Såfremt tilbudsgiveren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal disse påtage sig at hæfte solidarisk, og deltagerne i sammenslutningen skal udpege en fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til SKI. Tilsvarende hæfter en tilbudsgiver, som i sit tilbud i relation til økonomisk og finansiel formåen, baserer sig på andre enheders formåen (kaldet ”støttende virksomheder”) f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør, solidarisk med de pågældende støttende enheder for kontraktens gennemførelse, såfremt kontrakten tildeles ansøger/tilbudsgiver.

I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar ved kontraktopfyldelse, som formuleret i de konventioner, som ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, reguleret i relevant omfang. Herudover indeholder rammeaftalen en arbejdsklausul.

Leverandøren på delaftale 1 skal bl.a. stille et online bevillingssystem og en app til rådighed til brug for bestilling mv.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 8
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 084-213908
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/01/2022
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 8 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/01/2022
Tidspunkt: 13:01
Sted:

Statens og Kommunernes Indkøbsservice

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivere har ikke adgang til tilbudsåbningen

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§ 135, 136 og 137, stk. 1, nr. 2.

Ad II.1.5) og II.2.6): Den skønsmæssige vurdering af delaftalernes anslåede værdier er angivet i punkt II.2.6 for hver delaftale. Rammeaftalens anslåede værdi, dvs. samlet for alle delaftalerne, er angivet i punkt II.1.5.

Der er tale om en skønsmæssig vurdering baseret på historisk forbrug, indkøbsdata og markedskendskab, forventninger til udviklingen og det fremtidige forbrug på indkøbsområdet. I skønnet er der også inddraget forhold og vilkår, der kan medføre et øget eller reduceret forbrug på rammeaftalen, som indebærer naturlige usikkerheder.

Som særlig usikkerhedsfaktor i relation til værdien af delaftale 1 kan nævnes:

Usikkerheden omkring de stigende fragtomkostninger, de høje råvarepriser som en del af de praktiske og økonomiske konsekvenser af COVID-19 samt øvrige begivenheder af betydning for de omtalte faktorer i 2021. Derudover generelt stigende antal af ældre blandt befolkningen. Dertil kommer et øget politisk fokus på, at det offentlige i højere grad køber mere bæredygtigt ind. Det vurderes, at der vil være stigende efterspørgsel af bæredygtige inkontinensprodukter. Der er samtidig tale om en rammeaftale, der vedrører fritvalgsområdet, jf servicelovens §112 og §41, hvor borgerne har frit leverandørvalg.

Som særlig usikkerhedsfaktor i relation til værdien af delaftale 2-6 kan nævnes:

Usikkerheden omkring de stigende fragtomkostninger, de høje råvarepriser som en del af de praktiske og økonomiske konsekvenser af COVID-19 samt øvrige begivenheder af betydning for de omtalte faktorer i 2021. Derudover kan politiske og demografiske forhold som ændringer i serviceniveau samt til- og fraflytning blandt børnefamilier have stor betydning for fremtidige omsætning for delaftale 2-6.

For alle delaftaler hen over den samlede varighed på 4 år, inklusive muligheder for forlængelse, samt på tværs af alle kunderne på rammeaftalen, er der således også en usikkerhed om hvad de enkelte delaftalers værdi ender med at blive.

Skønnet indebærer derfor både en vurdering af den anslåede værdi af rammeaftalen, fordelt på alle delaftalerne, og en vurdering af rammeaftalens maksimale værdi, fordelt på alle delaftaler. På den baggrund er rammeaftalens maksimale værdi fastsat til DKK 1142,8 mio. De maksimale værdier, der er fastsat for de enkelte delaftaler, fremgår i punkt II.2.14 for hver delaftale. Disse værdier anses ikke for klart usandsynlige. De maksimale værdier kan dog ændres i henhold til de enhver tid gældende udbudsregler.

Forskellen mellem anslået værdi og maksimal værdi er begrundet i usikkerheden om hvad delaftalernes værdier ender med at blive.

Skønnet af anslået værdi og maksimal værdi er udtryk for SKI's mest kvalificerede og gennemsigtige saglige skøn af forbruget på delaftalerne på udbudstidspunktet inkl. muligheder for forlængelse og evt. optioner, og på tværs af alle aktører i rammeaftalen, jf. punkt IV.1.3, uanset det endelige antal heraf.

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver i enhver henseende er ansvarlig for de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning.

Ad II.1.6): En og samme tilbudsgiver kan maksimalt blive tildelt delaftale 1 samt 4 ud af de 5 delaftaler 2-6.

Ad IV.1.3): Delaftale 1 tildeles til forventeligt 3 tilbudsgivere. Hver af delaftalerne 2-6 tildeles til 1 tilbudsgiver.

Ad IV.2.4): Fagtermer og begreber, der normalt angives på engelsk, kan dog accepteres.

Der er informations- og spørgemøde 16. dec. 2021 kl. 13.00, jf. udbudsbetingelsernes punkt 11.2.

Hvis tilbudsgiver støtter sig på støttende enheder, skal disse aflevere støtteerklæring eller anden dokumentation, der dokumenterer, at tilbudsgiver faktisk råder over disse enheders formåen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter SKI har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor SKI har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer).

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette SKI om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer). I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, jf. § 6, stk. 4 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/12/2021

Send til en kollega

0.094