23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 241-635414
Offentliggjort
14.12.2021
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Medicoteknik, Region Syddanmark

Vindere

PET/CT og SPECT/CT til Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

(14.12.2021)
GE Healthcare
Brøndby

PET/CT og SPECT/CT til Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg


Medicoteknik, Region Syddanmark

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Medicoteknik, Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Sygehusvej 4
By: Kolding
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Iversen
E-mail: soeren.iversen@rsyd.dk
Telefon: +45 99440374
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rsyd.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

PET/CT og SPECT/CT til Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

Sagsnr.: 15735/15739
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33115100 CT-scannere
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

PET/CT og SPECT/CT til Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

PET/CT og SPECT/CT til Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Regionen har til hensigt at anskaffe 1 stk. GE Discovery MI PET/CT og 1 stk. GE StarGuide SPECT/CT til Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

Årsagerne til direkte tildeling af kontrakterne er følgende:

Kompatibilitet med eksisterende apparatur i Esbjerg: En GE Discovery MI PET/CT skanner er fuldt forenelig med resten af afdelingens PET/CT skannere. Dette medfører, at skannerne standardiseres, da skannerkonfigurationer, rekonstruktionsalgoritmer og postprocesseringsteknikker er ens. Denne fuldkomne standardisering vil sikre et ensartet patientforløb lige meget hvilken skanner i afdelingen patienten skannes på. Specielt for demens- og hjerteundersøgelser på PET/CT er en standardisering af udstyr essentiel for at kunne sikre et ens resultat. Demens er udpeget som et kerneområde på Esbjerg sygehus og der er derfor stort fokus på denne patientgruppe.

Kompatibilitet med eksisterende apparatur på OUH og i Aabenraa: PET/CT skannerne på OUH og en snarlig installation af PET/CT på Aabenraa Sygehus, Sygehus Sønderjylland (SHS) er alle leveret af GE og vil derved være sammenlignelige med denne PET/CT. En ensartning af apparaturparken i Region Syddanmark vil derfor kunne sikre et ens patientforløb på tværs af afdelinger. Der eksisterer et tæt forskningssamarbejde mellem afdelingen i Esbjerg og OUH og i eksisterende og fremtidige projekter er det et krav at patienter skannes på direkte sammenlignelige systemer for at studier kan publiceres i internationale tidsskrifter.

GE StarGuide SPECT/CT skanner repræsenterer en helt ny revolutionerende måde at lave SPECT/CT skannere på. Den tager udgangspunkt i den nye digitale CZT teknologi, som bl.a. gør det muligt at lave mindre detektorer, således skanneren kan designes på en ny måde. Dette gør at skanneren kommer uden om mange af de begrænsende faktorer i tidligere SPECT/CT design og forbedrer billedkvaliteten væsentligt samtidig med at stråledosis til patienter kan nedsættes betragteligt. Denne type skanner design ser derfor også ud til at udgøre fremtiden for SPECT/CT skannere, hvilket også kan ses ved, at de seneste nyindkøbte SPECT/CT skannere i Danmark har været af denne type design. En SPECT/CT skanner af denne type vil dermed være med til at fremtidssikre afdelingen, hvilket er vigtigt, da afdelingen fremadrettet kun vil have en SPECT/CT skanner til rådighed og da fremtidige udviklinger højst sandsynligt kun vil kunne tilpasses og tilkøbes til denne type skanner design.

På nuværende tidspunkt findes der kun to leverandører med det nye type design af SPECT/CT skannere, men den anden leverandør laver dog ikke PET/CT skannere. GE er derfor den eneste leverandør der kan levere denne samlede løsning af de nyeste PET/CT og SPECT/CT skannere, som opfylder kravene til afdelingen i Esbjerg.

Kontrakten kan af tekniske grunde derfor kun overdrages til én bestemt økonomisk aktør, jf. UB art 31 stk. 2 litra b. I henhold til § 4 i lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. agter ordregiver at indgå aftalen 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 15735/15739
Betegnelse:

PET/CT og SPECT/CT til Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
08/12/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: GE Healthcare
By: Brøndby
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 25 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus - Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der findes ikke et mæglingsorgan i DK
By: findes ikke
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7. Det fremgår bl.a. heraf:

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven skal dog være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/12/2021

Send til en kollega

0.047