23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 241-635415
Offentliggjort
14.12.2021
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Midtjylland

Vindere

(14.12.2021)
Brainlab Sales GmbH
Olof-Palme-Straße
81829 Munich

Neuronavigationsudstyr


Region Midtjylland

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Emil Rense Wægter
E-mail: Emil.Rense.Waegter@stab.rm.dk
Telefon: +45 61629390
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.udbud.rm.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Neuronavigationsudstyr

Sagsnr.: 31169
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33162100 Udstyr til operationsstuer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Neuronavigationsteknologi har igennem de seneste 15 år været standard i neurokirurgiske procedurer. Teknologien bruges til at planlægge det operative indgreb og hjælper kirurgen med at navigere i patientens hjerne under operationen. Inden for de senere år, har neuronavigationsteknologier udviklet sig betydeligt til nu også at inkludere avanceret 3D visualisering af hjernestrukturer, tumorer og lignende, og dernæst integration med andre operationsteknologier som operationsmikroskoper. Hjerne og Rygkirurgisk Afdeling på AUH anvender i dag neuronavigation som standard til de fleste operationer i hjerne og til en række operationer i ryggen.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 121 000.00 EUR
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33162100 Udstyr til operationsstuer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Universitetshospital, Hjerne- og Rygkirurgisk Afdeling

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Neuronavigationsteknologi har igennem de seneste 15 år været standard i neurokirurgiske procedurer. Teknologien bruges til at planlægge det operative indgreb og hjælper kirurgen med at navigere i patientens hjerne under operationen. Inden for de senere år, har neuronavigationsteknologier udviklet sig betydeligt til nu også at inkludere avanceret 3D visualisering af hjernestrukturer, tumorer og lignende, og dernæst integration med andre operationsteknologier som operationsmikroskoper. Hjerne og Rygkirurgisk Afdeling på AUH anvender i dag neuronavigation som standard til de fleste operationer i hjerne og til en række operationer i ryggen.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Hjerne- og Rygkirurgisk Afdeling skal indkøbe et nyt apparatur til neuronavigation. Det er et krav, at apparaturet i tillæg til almindelige neuronavigationsfunktionaliteter, også har softwarefunktioner, som kan foretage standardiseret semi-automatisk segmentering (outline) af hjernetumorer og udarbejde en volumetrisk rapport over strukturerne. Planlægningsmodulet skal kunne foretage semi-automatisk atlasbaseret segmentering af anatomiske strukturer i hjernen med høj præcision, evt baseret på elastic fusion. Løsningen skal have et serverbaseret planlægning baseret på RDP, med automatisk synkronisering med kirurgiplaner og adgang til planlægning og visualisering fra enhver arbejdsstation på hospitalet eller hjemme. Det er essentielt at systemet ikke er afhænge af statisk IP adresse for kommunikation med PACS eller planlægningsmodul, da systemet skal anvendes på tværs af IP-segmenter (både på tværs af stuer på Hjerne- og Rygkirurgi, men også på tværs af afdelinger).

Systemet skal have et angioplanlægningsmodul med redskaber til med hurtig og enkel interaktiv 3D visualisering af kranielle vaskulærer strukturer, samt rammeløs ko-registrering af 2D angiografidata og vaskulære 3D billeddata. Disse angioplaner skal kunne overføres til navigationssystemet mhp anvendelse intraoperativt evt sammen med navigerede instrumenter og mikroskopnavigering. Systemet skal have mulighed udførelse af præcis fremstilling af fiberbaner i hjernen (traktografi) baseret på DTI MR data som tager højde for distorsion af MR DTI data og som sikrer billedfusion af høj kvalitet fx med elastic fusion. Systemet skal have en mixed reality løsning med enkel integration over wifi med planlægning og navigation. Systemet skal have mulighed for umiddelbar udvidelse med et dedikeret planlægningsmodul til Tand-, Mund og Kæbekirurgi inkl. software og navigation, med automatisk atlasbaseret segmentering af anatomiske strukturer og avanceret planlægning med objektspejling.

Det er kun udstyr fra Brainlab der kan opfylde alle ovennævnte krav.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
03/12/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Brainlab Sales GmbH
Postadresse: Olof-Palme-Straße
By: 81829 Munich
NUTS-kode: DE Deutschland
Land: Tyskland
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 121 000.00 EUR
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/12/2021

Send til en kollega

0.079