23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 242-637840
Offentliggjort
14.12.2021
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Hovedstaden

Vindere

(14.12.2021)
Philips Danmark A/S
Gammel Kongevej 60
1850 Frederiksberg

Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. angiosystem Azurion 7 C20 med Flexarm inkl. FORS Technology til Karkirurgisk Klinik på Rigshospitalet

(07.01.2022)
Philips Danmark A/S
Gammel Kongevej 60
1850 Frderiksberg

Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. angiosystem Azurion 7 C20 med Flexarm inkl. FORS Technology til Karkirurgisk Klinik på Rigshospitalet


Region Hovedstaden

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Sanne Sørensen
E-mail: sanne.frydendal.soerensen@regionh.dk
Telefon: +45 38665807
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. angiosystem Azurion 7 C20 med Flexarm inkl. FORS Technology til Karkirurgisk Klinik på Rigshospitalet

Sagsnr.: 3260
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33111700 Angiografirum
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. angiosystem Azurion 7 C20 med Flexarm inkl. Fiber Optic RealShape (FORS) Technology til visualisering og navigation af wire i 3D uden røntgenstråler til Karkirurgisk Klinik på Rigshospitalet

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 10 759 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33110000 Udstyr til billeddannelse til medicinsk, dental og veterinær brug
33111000 Røntgenapparatur
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. angiosystem Azurion 7 C20 med Flexarm inkl. Fiber Optic RealShape (FORS Technology til visualisering og navigation af wire i 3D uden røntgenstråler til Karkirurgisk Klinik på Rigshospitalet

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Anskaffelsen af 1 stk. Azurion 7 C20 med Flexarm inkl. FORS Technology til Karkirurgisk klinik på Rigshospitalet er omfattet af reglerne om udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2, idet kontrakten af tekniske årsager kun kan overdrages til én bestemt økonomisk aktør. Disse vedrører ordregivers ufravigelige tekniske krav til udstyret:

- C-buen skal kunne rotere 360 grader rundt om patientlejet med mulighed for at vende nedenfor fodenden, således at operatøren har mulighed for at bevæge c-buen fra patients højre side til venstre via fodenden. Dette er afgørende for opnå de bedst mulige projektioner for visualisering af strukturer, hvorved røntgenfeltet kan minimeres og stråling reduceres.

- Apparatet skal have mulighed for, uden brug af stråling, at lave visualisering af katetre og guidewire i 3D, således at disse kan placeres i karrene og deres sidegrene. Det er et krav. at det intraarteriel navigation uden stråling skal være CE godkendt og på markedet.

- Udstyret til navigation uden stråling skal kunne integreres med laser til fenestrering af grafter, samt intravaskulær ultralyd (IVUS).

- Det er et krav, at alle de billede-dannende applikationer, ikke-strålingsbaseret navigation, laser og intravaskulær ultralyd kan samles i samme visualiseringsfunktion.

Philips Danmark A/S er, efter ordregivers opfattelse, eneste økonomiske aktør på markedet, som opfylder disse ufravigelige krav. Ordregiver agter således at indgå aftale om levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. Azurion 7 C20 med Flexarm inkl. FORS Technology med nævnte leverandør efter 10 kalenderdage regnet fra dagen efter offentliggørelse af nærværende bekendtgørelse.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
08/12/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Philips Danmark A/S
CVR-nummer: 43253018
Postadresse: Gammel Kongevej 60
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1850
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 10 759 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Tildeling af offentlig kontrakt: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/12/2021

Send til en kollega

0.062