23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 242-637883
Offentliggjort
14.12.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Region Sjælland

Vikarer til Bakkegården


Region Sjælland

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Nanna Kaas Lerager
E-mail: naler@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 93566103
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=318507&B=RS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Vikarer til Bakkegården

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85311000 Sociale foranstaltninger med institutionsophold
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Høring af foreløbigt udkast til udbudsmateriale forud for offentliggørelse af begrænset udbud af vikarer til Kofoedsminde, som er en landsdækkende sikret institution, og et kompetencecenter for unge mentalt retarderede med kriminel adfærd.

Det forventes at udbuddet offentliggøres den 22. marts 2022.

Der gøres opmærksom på, at processen for prækvalifikation er 14 dage. Ansøgningsfristen forventes at være den 5. april 2022.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Vikarer til Bakkegårdens åbne afdeling

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71317200 Sundheds- og sikkerhedstjeneste
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Nykøbing Sj. og Nr. Asmindrup

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 omfatter vikarer til Bakkegårdens åbne afdelinger.

Bakkegårdens åbne afdelinger er særligt målrettet sent udviklede og mentalt retarderede unge mellem 15 og 23år, med kriminel adfærd.

Bakkegårdens åbne afdelinger består af

• Projektafdeling Birkehuset, hvor der er enkeltandsprojekter / skærmede enheder - både delvist lukkede & åbne pladser.

• Skelbækgård med åben pladser på en landbrug

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Vikarer til Bakkegårdens lukkede afdeling

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71317200 Sundheds- og sikkerhedstjeneste
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Nykøbing Sj.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 omfatter vikarer til Bakkegårdens sikrede afdelinger.

Bakkegården har følgende sikrede afdelinger: Elmehuset, Gl. Bakkegården.

De sikrede afdelinger er primært for unge mellem 15 til 17-årige (enkelte ned til 12 år og enkelte over 17 år), som anbringes i enten varetægtssurrogat, som led i en ungdomssanktion eller afsoneren dom eller anbringes af sociale årsager.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
22/03/2022

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Som led i forberedelsen af det kommende udbud af vikarer til Bakkegården, indbyder Region Sjælland til en høring, hvor potentielle tilbudsgivere vil have mulighed for at give input til det foreløbige udkast til udbudsmateriale.

Høringen vil foregå skriftligt. Høringsmaterialet vil kunne rekvireres hos udbudskonsulent Nanna Kaas Lerager, naler@regionsjaelland.dk fra onsdag den 5. januar 2022 kl. 12.00. Skriftlige høringssvar skal afgives senest onsdag den 19. januar 2022 kl. 16.00. Høringssvar skal som udgangspunkt afgives på dansk.

Såfremt vi finder det nødvendigt, vil enkelte potentielle tilbudsgivere blive inviteret til at deltage i enkeltvise høringsmøder. Region Sjælland forbeholder sig retten til af ressourcemæssige hensyn at begrænse antallet af deltagere ved høringsmøderne. En eventuel begrænsning vil i så fald ske på baggrund af objektive og saglige kriterier, idet Region Sjælland ønsker at sammensætte gruppen af deltagere på en sådan måde, at den er repræsentativ for markedet.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/12/2021

Send til en kollega

0.063