23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 246-649439
Offentliggjort
20.12.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

KomUdbud

Opdateringer

Rettelse
(21.12.2021)

Del II Genstand
Placering af det tekst, der skal ændres:II.2.1) Betegnelse
I stedet for:
DELAFTALE 2 - mobile loftlifte
Læses:
DELAFTALE 2 Mobile gulvlifte

Del VI
Placering af det tekst, der skal ændres:VI.1) Oplysninger om gentagelse
I stedet for:
nej
Læses:
Ja

Annullering
(21.01.2022)

”Dette udbud gennemføres af Svendborg Kommune på
vegne af KomUdbud. KomUdbud er et kommunalt
udbudsfællesskab bestående af en række fynske og
jyske kommuner. Se eventuelt mere på
www.komudbud.dk.
De kommuner, der deltager i udbuddet, er angivet
under pkt. I.1. De er alle at betragte som
ordregivere, og de vil hver især indgå en
selvstændig kontrakt med den vindende
tilbudsgiver på baggrund af udbuddet.
De enkelte kommuners selvejende institutioner
eller kommunale selskaber deltager i udbuddet og
er at betragte som ordregivere, hvis de er oplistet i den enkelte kommunes underskriftsbilag og/eller
angivet i udbudsbekendtgørelsen.
De enkelte kommuner vil indtræde i aftalen i takt
med, at deres eksisterende aftaler udløber. Der
henvises til bilag 1, for en komplet liste over
deltagerkommuner og datoen for deres indtræden i
denne aftale.”
De frivillige udelukkelsesgrunde skal ligeledes opfyldes, pånær § 137 stk.1 nr.7.

Udbud af forflytningshjælpemidler i form af loftlifte, mobil lifte, vendesystemer/glidelagner og sejl


KomUdbud

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: KomUdbud
By: Svendborg
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
Kontaktperson: Trine Lind
E-mail: Trine.lind@middelfart.dk
Telefon: +45 88885032
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Svendborg Kommune
By: Svendborg
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Land: Danmark
E-mail: trine.lind@middelfart.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.svendborg.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Middelfart Kommune
Postadresse: 5500
By: Middelfart
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Land: Danmark
E-mail: trine.lind@middelfart.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.middelfart.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
By: Odense
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Land: Danmark
E-mail: trine.lind@middelfart.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.Odense.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fredericia Kommune
By: Fredericia
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Land: Danmark
E-mail: trine.lind@middelfart.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fredericia.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Esbjerg Kommune
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Land: Danmark
E-mail: trine.lind@middelfart.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.esbjerg.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Randers Kommune
By: Randers
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
E-mail: trine.lind@middelfart.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.randers.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Holstebro Kommune
By: Holstebro
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
E-mail: trine.lind@middelfart.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.holstebro.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lemvig Kommune
By: Lemvig
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
E-mail: trine.lind@middelfart.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.lemvig.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Struer Kommune
By: Struer
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
E-mail: trine.lind@middelfart.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.struer.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Sønderborg Kommune
By: Sønderborg
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Land: Danmark
E-mail: trine.lind@middelfart.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.sønderborg.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Kommune
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
E-mail: trine.lind@middelfart.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.Silkeborg.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Herning Kommune
By: Herning
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
E-mail: trine.lind@middelfart.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.herning.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hjælpemiddelcenter Nordvest I/S
By: Holstebro
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
E-mail: trine.lind@middelfart.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.holstebro.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d8be9451-01c2-4e57-82dd-3a792e7475d6/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d8be9451-01c2-4e57-82dd-3a792e7475d6/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d8be9451-01c2-4e57-82dd-3a792e7475d6/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af forflytningshjælpemidler i form af loftlifte, mobil lifte, vendesystemer/glidelagner og sejl

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

KomUdbud offentliggør hermed udbud af forflytningshjælpemidler. Udbuddet omfatter 4 delaftaler: 1) loftlifte, 2) mobile gulvlifte 3) vendesystemer og glidelagner 4) sejl.

Evalueringsmodellen er en kommissionmodel, hvor der skal opnås 6,5 point for at gå videre.

Der vil være afprøvning af vareprøver i februar.

Samlet maksværdi for kontraktsperioden er vurderet til 56.073.000,00 kr. som er fordelt forskelligt ud på de fire delaftaler. Se præcis fordelingen i udbudsmaterialet. nogen kommuner deltager ikke på alle fire delaftaler - det fremgår af udbudsmaterialet og I/S selskabet deltager på de delaftaler som holstebro kommune deltager i.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 36 529 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

DELAFTALE 1 loftlifte

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33196100 Hjælpemidler til ældre
33196200 Hjælpemidler til handicappede
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 omfatter loftlifte, skinnesystemmer, service mm. servicen er en option for den enkelt deltager.

Som evalueringmodel benyttes Kommisionsmodellen, hvilket betyder, at der skal opnås mindst 6,5 point på varelinjenivau for at gå videre til næste del.Ved næste del evalueres på prisen.

Opnår man ikke 6,5 point på kvalitet, som bunder i afprøvning, går man ikke videre men vurderes ukonditionsmæssig.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 50%
Omkostningskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 26 149 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 30/04/2026
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Maxværdi 40.517.000,00 kr.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

DELAFTALE 2 Mobile loftlifte

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33196100 Hjælpemidler til ældre
33196200 Hjælpemidler til handicappede
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 omfatter mobile gulvlifte.

Som evalueringmodel benyttes Kommisionsmodellen, hvilket betyder, at der skal opnås mindst 6,5 point på varelinjenivau for at gå videre til næste del.Ved næste del evalueres på prisen.

Opnår man ikke 6,5 point på kvalitet, som bunder i afprøvning, går man ikke videre men vurderes ukonditionsmæssig.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 50%
Omkostningskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 789 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 30/04/2026
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Maksværdi 2.594.000,00 kr.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

DELAFTALE 3 Vendesystemer og glidelagner

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33196100 Hjælpemidler til ældre
33196200 Hjælpemidler til handicappede
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftal 3 omfatter vendesystemer og glidelagner.

Som evalueringmodel benyttes Kommisionsmodellen, hvilket betyder, at der skal opnås mindst 6,5 point på varelinjenivau for at gå videre til næste del.Ved næste del evalueres på prisen.

Opnår man ikke 6,5 point på kvalitet, som bunder i afprøvning, går man ikke videre men vurderes ukonditionsmæssig.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 50%
Omkostningskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 680 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 30/04/2026
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Maksværdi 5.336.000,00 kr.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

DELAFTALE 4 Sejl

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33196100 Hjælpemidler til ældre
33196200 Hjælpemidler til handicappede
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 4 omfatter forskellige sejl som skal benyttes til lifene på delaftale 1 og 2.

Som evalueringmodel benyttes Kommisionsmodellen, hvilket betyder, at der skal opnås mindst 6,5 point på varelinjenivau for at gå videre til næste del.Ved næste del evalueres på prisen.

Opnår man ikke 6,5 point på kvalitet, som bunder i afprøvning, går man ikke videre men vurderes ukonditionsmæssig.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 50%
Omkostningskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 920 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 30/04/2026
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Maksværdi 7.626.000,00 kr.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

• Positiv egenkapital (eller nul) for hvert af de sidste 3 år, eller de år, som tilbudsgiver har ek-sisteret, såfremt virksomheden ikke har eksisteret i 3 år eller mere.

• Dispensation for nystartede virksomheder mht. fremvisning af nøgletal. I stedet for nøgletal skal virksomheden fremvise en udførlig forretningsplan inkl. finansiering mv.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPDs afsnit: ”Udvælgelse”.Hvis det kræver oploading af dokumente skal dokumentet være excel, word eller pdf fil

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

• Mindstekrav for deltagelse er 3 sammenlignelige referencer pr. delaftale der bydes ind på. Med sammenlignelige referencer menes hvor lignende produkttyper er leveret, og hvor der er erfaring med levering til en offentlig instans, herunder kendskab til opsætning af skinnesystemer i borgers hjem på de delaftaler hvor det er aktuelt.

Med sammenlignelige menes også;

1. Rammeaftaler/kontrakter der løber over mindst 2 år, og har en omsætning på min 150.000 kr./årigt for henholdsvis delaftale 2-4. For delaftale 1 gælder et omsætningskrav på 500.000 kr./årligt. Omsætningen skal være knyttet op på lignende produkter typer, i forhold til den/de delaftaler som bydes på. Omsætningskravet er pr. delaftale. Det betyder; Byder man f.eks. på delaftalerne 2,3 og 4, så skal kravet på de 150.000 kr. være knyttet op pr. delaftale og i forhold til varetyper.

2. Referencerne må ikke være ældre end 3 år. Det betyder at rammeaftalerne ikke må være afsluttede mere end tre år før tilbudsfristen, og de skal have været i drift i minimum seks måneder på datoen for tilbudsfristen. For så vidt angår igangværende rammeaftaler gøres der opmærksom på, at alene omsætning, der er realiseret, kan medregnes i værdien.

3. Referencerne skal referere til den type produkter der bydes på.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPDs afsnit: ”Udvælgelse”. Hvis det kræver oploading af dokumente skal dokumentet være excel, word eller pdf fil

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 197-512928
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/01/2022
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/01/2022
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

”Dette udbud gennemføres af Svendborg Kommune på

vegne af KomUdbud. KomUdbud er et kommunalt

udbudsfællesskab bestående af en række fynske og

jyske kommuner. Se eventuelt mere på

www.komudbud.dk.

De kommuner, der deltager i udbuddet, er angivet

under pkt. I.1. De er alle at betragte som

ordregivere, og de vil hver især indgå en

selvstændig kontrakt med den vindende

tilbudsgiver på baggrund af udbuddet.

De enkelte kommuners selvejende institutioner

eller kommunale selskaber deltager i udbuddet og

er at betragte som ordregivere, hvis de er oplistet i den enkelte kommunes underskriftsbilag og/eller

angivet i udbudsbekendtgørelsen.

De enkelte kommuner vil indtræde i aftalen i takt

med, at deres eksisterende aftaler udløber. Der

henvises til bilag 1, for en komplet liste over

deltagerkommuner og datoen for deres indtræden i

denne aftale.”

De frivillige udelukkelsesgrunde skal ligeledes opfyldes, pånær § 137 stk.1 nr.7.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/12/2021

Send til en kollega

0.062