23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 246-650152
Offentliggjort
20.12.2021
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Medicoteknik, Region Syddanmark

Vindere

Kardiologisk interventionssystem, KAG 5, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

(20.12.2021)
Siemens Healthineers
Ballerup

Kardiologisk interventionssystem, KAG 5, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg


Medicoteknik, Region Syddanmark

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Medicoteknik, Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Sygehusvej 4
By: Kolding
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Iversen
E-mail: soeren.iversen@rsyd.dk
Telefon: +45 99440374
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rsyd.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kardiologisk interventionssystem, KAG 5, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

Sagsnr.: 15731
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33111700 Angiografirum
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kardiologisk interventionssystem, KAG 5, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 5 100 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kardiologisk interventionssystem, KAG 5, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Regionen har til hensigt at indgå kontrakt med Siemens Healthineers om levering af 1 stk. KAG-udstyr, komplet med monitorering til KAG rum 5, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

Fungerende KAG-rum er af fabrikat Siemens, og nærværende anskaffelse supplerer dette udstyr. Anskaffelse af et andet fabrikat ville medføre risiko for utilsigtede hændelser ved diagnostik og behandling der medfører risici for at patientsikkerheden kompromitteres.

Det er Region Syddanmarks vurdering, at alene Siemens apparatur - med identisk brugergrænseflade og funktionalitet og heraf følgende konsistens af billedkvalitet på tværs af udstyr - opfylder kravene i relation til ovennævnte argument, og et andet fabrikat vil derfor af teknisk-praktiske årsager være uforeneligt og medføre uforholdsmæssigt store vanskeligheder i betjening og inkonsistent billedkvalitet på tværs af udstyr.

I henhold til § 4 i lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. agter ordregiver at indgå aftalen 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 15731
Betegnelse:

Kardiologisk interventionssystem, KAG 5, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
15/12/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Siemens Healthineers
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 5 100 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus - Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der findes ikke et mæglingsorgan i DK
By: findes ikke
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7. Det fremgår bl.a. heraf:

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven skal dog være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/12/2021

Send til en kollega

0.132