23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 250-659753
Offentliggjort
24.12.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Region Syddanmark

Høring af udkast til udbudsmateriale af pacemaker, ICD'er, elektroder og loop recorder til Region Syddanmark (1)


Region Syddanmark

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse har til formål at reducere fristen for modtagelse af bud

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Christina Andersen
E-mail: Christina.Heidi.Andersen@rsyd.dk
Telefon: +45 29201242
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=319968&B=REGIONSYDDK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=319968&B=REGIONSYDDK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Høring af udkast til udbudsmateriale af pacemaker, ICD'er, elektroder og loop recorder til Region Syddanmark (1)

Sagsnr.: 21/63457
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33182210 Pacemaker
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

I forbindelse med tilrettelæggelsen af udbuddet af pacemakere, ICD'er, elektroder og loop recordere til Region Syddanmark, sendes udarbejdet udkast til udbudsmateriale i høring hos potentielle leverandører.

Invitation til høring og det udarbejdede udkast til udbudsmateriale kan downloades under fanen ”Dokumenter” på tilbudssiden i regionens E-sourcing system CTM.

Høringssvar bedes fremsendt via besked-modulet i regionens E-sourcing system CTM.

Deadline for fremsendelse af høringssvar er tirsdag d. 4. januar 2022

Region Syddanmark forbeholder sig ret til at ændre i det foreløbige udbudsmateriale på baggrund af de indkomne høringssvar forud for selve udbuddet. Region Syddanmark er dog ikke forpligtiget til at tage højde for de indkomne høringssvar. Bemærk i øvrigt at de oplysninger, som høringssvarene indeholder, kan være underlagt regler om aktindsigt.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33182240 Dele og tilbehør til pacemakere
80561000 Undervisning på sundhedsområdet
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med tilrettelæggelsen af udbuddet af pacemakere, ICD'er, elektroder og loop recordere til Region Syddanmark, sendes udarbejdet udkast til udbudsmateriale i høring hos potentielle leverandører.

Invitation til høring og det udarbejdede udkast til udbudsmateriale kan downloades under fanen ”Dokumenter” på tilbudssiden i regionens E-sourcing system CTM.

Høringssvar bedes fremsendt via besked-modulet i regionens E-sourcing system CTM.

Deadline for fremsendelse af høringssvar er tirsdag d. 4. januar 2022

Region Syddanmark forbeholder sig ret til at ændre i det foreløbige udbudsmateriale på baggrund af de indkomne høringssvar forud for selve udbuddet. Region Syddanmark er dog ikke forpligtiget til at tage højde for de indkomne høringssvar. Bemærk i øvrigt at de oplysninger, som høringssvarene indeholder, kan være underlagt regler om aktindsigt.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2x12 mdr.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

2x12 mdr.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
22/12/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.5) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
By: N/A
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort), og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e-mail.

Følgende gælder, hvis der er tale om et begrænset udbud, et udbud med forhandling, en konkurrencepræget dialog eller et innovationspartnerskab:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/12/2021

Send til en kollega

0.095