23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 250-660224
Offentliggjort
24.12.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Norddjurs Kommune

Udbud på levering af Ramper/kiler til dørtrin, Køreplader og Stationære Ramper til Jysk Fællesindkøb


Norddjurs Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Norddjurs Kommune
CVR-nummer: 29189986
Postadresse: Torvet 3
By: Grenaa
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8500
Land: Danmark
Kontaktperson: Amalie Jacobsen Uldbæk
E-mail: ajul@norddjurs.dk
Telefon: +45 89593301
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.norddjurs.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/299676
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Favrskov Kommune
CVR-nummer: 29189714
Postadresse: Skovvej 20
By: Hinnerup
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8382
Land: Danmark
Kontaktperson: Amalie Jacobsen Uldbæk
E-mail: ajul@norddjurs.dk
Telefon: +45 89593301
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.favrskov.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/299676
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Mariagerfjord Kommune
CVR-nummer: 29189455
Postadresse: Nordre Kajgade 1
By: Hobro
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9500
Land: Danmark
Kontaktperson: Amalie Jacobsen Uldbæk
E-mail: ajul@norddjurs.dk
Telefon: +45 89593301
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.mariagerfjord.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/299676
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rebild Kommune
CVR-nummer: 29189463
Postadresse: Hobrovej 110
By: Støvring
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9530
Land: Danmark
Kontaktperson: Amalie Jacobsen Uldbæk
E-mail: ajul@norddjurs.dk
Telefon: +45 89593301
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rebild.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/299676
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Skanderborg Kommune
CVR-nummer: 29189633
Postadresse: Skanderborg Fælled 1
By: Skanderborg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8660
Land: Danmark
Kontaktperson: Amalie Jacobsen Uldbæk
E-mail: ajul@norddjurs.dk
Telefon: +45 89593301
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.skanderborg.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/299676
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Skive Kommune
CVR-nummer: 26189579
Postadresse: Torvegade 10
By: Skive
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7800
Land: Danmark
Kontaktperson: Amalie Jacobsen Uldbæk
E-mail: ajul@norddjurs.dk
Telefon: +45 89593301
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.skive.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/299676
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Syddjurs Kommune
CVR-nummer: 29189978
Postadresse: Lundbergsvej 2
By: Ebeltoft
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8400
Land: Danmark
Kontaktperson: Amalie Jacobsen Uldbæk
E-mail: ajul@norddjurs.dk
Telefon: +45 89593301
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.syddjurs.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/299676
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Viborg Kommune
CVR-nummer: 29189846
Postadresse: Prinsens Alle 5
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Amalie Jacobsen Uldbæk
E-mail: ajul@norddjurs.dk
Telefon: +45 89593301
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.viborg.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/299676
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=319742&B=NORDDJURS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=319742&B=NORDDJURS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud på levering af Ramper/kiler til dørtrin, Køreplader og Stationære Ramper til Jysk Fællesindkøb

Sagsnr.: 21/7346
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33196200 Hjælpemidler til handicappede
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af Ramper/kiler til dørtrin og Køreplader til borgere med bevilling efter servicelovens § 112, samt Stationære ramper til borgere med bevilling efter servicelovens § 112 eller §116 til Jysk Fællesindkøb, herefter kaldet ordregiver. Der er tale om udbud af rammeaftaler med én leverandør pr. delaftale. Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, jf. Udbudsloven, lov nr. 1564 af 15/12/2015, hvilket betyder, at enhver kan afgive tilbud. Den forventede omsætning for hver delaftale er estimeret på baggrund af tidligere aktivitet/forbrug og forventede aktivitets-/forbrugsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Den forventede omsætning er således ikke bindende for ordregiver.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1 Levering af Ramper/kiler til dørtrin til Jysk Fællesindkøb

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33196100 Hjælpemidler til ældre
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering af Ramper/kiler til dørtrin til borgere med bevilling efter servicelovens § 112, til Jysk Fællesindkøb, herefter kaldet ordregiver. Der er tale om udbud af rammeaftaler med én leverandør pr. delaftale. Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, jf. Udbudsloven, lov nr. 1564 af 15/12/2015.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at forlænge rammeaftalen med 2x op til 12 måneder på uændrede vilkår.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har option på at forlænge rammeaftalen med 2x op til 12 måneder på uændrede vilkår.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det forventede forbrug angivet i udbudsbetingelserne er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet samt forventede aktivitetsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Den forventede volumen er således ikke bindende for ordregiver og kan have betydelige udsving fra år til år.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2 Levering af Køreplader til Jysk Fællesindkøb

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33196100 Hjælpemidler til ældre
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering af Køreplader til borgere med bevilling efter servicelovens § 112, til Jysk Fællesindkøb, herefter kaldet ordregiver. Der er tale om udbud af rammeaftaler med én leverandør pr. delaftale. Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, jf. Udbudsloven, lov nr. 1564 af 15/12/2015.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 700 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at forlænge rammeaftalen med 2x op til 12 måneder på uændrede vilkår.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har option på at forlænge rammeaftalen med 2x op til 12 måneder på uændrede vilkår.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det forventede forbrug angivet i udbudsbetingelserne er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet samt forventede aktivitetsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Den forventede volumen er således ikke bindende for ordregiver og kan have betydelige udsving fra år til år.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3 Levering af Stationære ramper til Jysk Fællesindkøb

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33196100 Hjælpemidler til ældre
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering af Stationære ramper til borgere med bevilling efter servicelovens § 112 eller §116 til Jysk Fællesindkøb, herefter kaldet ordregiver. Der er tale om udbud af rammeaftaler med én leverandør pr. delaftale. Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, jf. Udbudsloven, lov nr. 1564 af 15/12/2015.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at forlænge rammeaftalen med 2x op til 12 måneder på uændrede vilkår.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har option på at forlænge rammeaftalen med 2x op til 12 måneder på uændrede vilkår.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det forventede forbrug angivet i udbudsbetingelserne er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet samt forventede aktivitetsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Den forventede volumen er således ikke bindende for ordregiver og kan have betydelige udsving fra år til år.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse sin egenkapital for det seneste afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav at tilbudsgiver i det seneste afsluttede regnskabsår havde en positiv egenkapital.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen omfatter produkter, der er underlagt reglerne for frit valg (servicelovens § 112, stk. 3 og § 116 stk. 2). De borgere, der anvender produkterne, kan vælge en anden leverandør end leverandøren efter denne rammeaftale, og leverandøren er derfor ikke garanteret en omsætning. Ikke-tilskudsberettigede produkter kan frit leveres efter aftale med borgeren og for dennes regning. Ordregiver er berettiget til at anvende delydelsesreglen i Udbudslovens § 8, stk. 2. Der tages forbehold for ændringer i antallet af leveringssteder og leveringsadresser – og dermed aftagere på aftalen - fx som følge af beslutninger om udlicitering, omstruktureringer eller kapacitetstilpasninger.

Leverandøren er i hele rammeaftalens løbetid forpligtet til at opretholde en erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. kr. pr. år. Leverandøren skal på ordregiverens anmodning godtgøre forsikringens eksistens og omfang.

Øvrige kontraktvilkår fremgår af udkast til rammeaftale.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/01/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/01/2022
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Det vil ikke være muligt for tilbudsgivere at overvære åbning af indkomne tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Når den udbudte aftale afsluttes

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Rammeaftalens maksimale værdi udgør DKK 10.400.000,00. Såfremt den maksimale værdi af rammeaftalen nås, har rammeaftalen udtømt sin virkning, og parterne fritages for deres forpligtelser i henhold til rammeaftalen.

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3, og § 136 (se ESPD'ens afsnit "Udelukkelse").

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137 (se ESPD'ens afsnit "Udelukkelse"):

— Tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

— Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

— Tilbudsgiveren har i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgiverens integritet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3.

— Tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4.

— Tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt og misligholdelsen har medført kontraktens ophævelse eller lignende sanktioner, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5

— Tilbudsgiveren har uretmæssigt forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiveren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6.

For danske virksomheders vedkommende vil der blive anmodet om en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen som dokumentation for, at den vindende tilbudsgiver ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § 153, og denne serviceattest må maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen. Er tilbudsgiver ikke fra Danmark, og udsteder tilbudsgivers hjemland ikke de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love afgivet over for en offentlig myndighed i det pågældende land.

Til dokumentation for økonomisk og finansiel formåen vil årsregnskab eller lign. være tilstrækkelig dokumentation.

På baggrund af indkomne spørgsmål kan der ske efterfølgende ændringer eller præciseringer i det offentliggjorte udbudsmateriale, herunder kravspecifikationen, og tilbudsgiver bør således holde sig orienteret om eventuelle ændringer i det offentliggjorte udbudsmateriale.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/12/2021

Send til en kollega

0.094