23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 251-666258
Offentliggjort
27.12.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Sjælland

Opdateringer

Rettelse
(12.01.2022)

IV Procedurer
Placering af det tekst, der skal ændres:IV 2.2
I stedet for:
Dato: 31-01-2022
Time: 23:59
Læses:
Dato: 02-02-2022
Time: 23:59


Yderligere oplysninger
Tidspunkt for aflevering af tilbud er udskudt til udgangen af døgnet 02-02-2022

Rettelse
(18.01.2022)

IV Procedurer
Placering af det tekst, der skal ændres:IV 2.7
I stedet for:
Dato: 31-01-2022
Time: 23:59
Læses:
Dato: 02-02-2022
Time: 23:59

Rettelse
(26.01.2022)

IV Procedurer
Placering af det tekst, der skal ændres:IV 2.2.
I stedet for:
Dato: 31-01-2022
Time: 23:59
Læses:
Dato: 08-02-2022
Time: 23:59

IV Procedurer
Placering af det tekst, der skal ændres:IV 2.7
I stedet for:
Dato: 31-01-2022
Time: 23:59
Læses:
Dato: 08-02-2022
Time: 23:59

Forsyningssøjler til følgende afdelinger Intensiv, Anæstesi, Bronkoskopi, Traumestuer kirurgi, Traumestuer akut & modtagestuer, Kard. Lab. BDA intervention


Region Sjælland

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Stig Juhl
E-mail: stfju@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 93567916
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=318890&B=RS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=318890&B=RS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Forsyningssøjler til følgende afdelinger Intensiv, Anæstesi, Bronkoskopi, Traumestuer kirurgi, Traumestuer akut & modtagestuer, Kard. Lab. BDA intervention

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33162000 Apparatur og instrumenter til operationsstuer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af forsyningssøjler til SUH Køge. Aftalen deles op i 2 delaftaler Delaftale 1; Forsyningssøjler til Intensiv afdelinger Delaftale 2; Forsyningssøjler til følgende afdelinger; Anæstesi, Bronkoskopi, Traumestuer Kirurgi, Traumestuer akut & modtagelse, Kard. Lab. samt BDA Intervention. Begge delaftaler vil være rammeaftale med en leverandør.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 19 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Forsyningssøjler til følgende afdelinger Intensiv

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
33162000 Apparatur og instrumenter til operationsstuer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

SUH Køge

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af forsyningssøjler til intensivafdelinger på Sjællands Universitets Hospital Køge. Aftaleren vil være rammeaftale med en leverandør. Aftalen omfatter søjler til Intensiv afdelinger

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på reservedele

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Maksimal aftræk på delaftalen er 18.000.000 dkr. i kontraktens løbetid

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Forsyningssøjler til følgende afdelinger; Forsyningssøjler til Anæstesi, Bronkoskopi, Traumestuer kirurgi, Traumestuer modtagestuer, Kard. Lab. BDA intervention

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
33162000 Apparatur og instrumenter til operationsstuer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

SUH Køge

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af forsyningssøjler til følgende afdelinger på Sjællands Universitets Hospital Køge; Anæstesi, Bronkoskopi, Traumestuer kirurgi, Traumestuer akut & modtagestuer, Kard. Lab. BDA intervention

Aftaleren vil være rammeaftale med en leverandør. Aftalen omfatter søjler til Intensiv afdelinger

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på reservedele

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Maksimal aftræk på delaftalen er 11.000.000 dkr. i kontraktens løbetid

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver bedes beskrive omfanget af ydelserne der er leveret. Til referencen ønskes oplyst en kontaktperson hos kunden til brug for eventuel kontrol af de afgivne oplysninger.

For referencen skal det oplyses:

• Kundens navn og adresse

• Leveringsår

• Kort beskrivelse af leverancen/løsningen

• Kontaktperson

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal levere minimum 2 relevante (maksimum 5) referencer inden for det udbudte område, hvor der er leveret sammenlignelige ydelser inden for det udbudte ydelsesområde, udført i løbet af de seneste tre år, afhængigt af, hvornår den økonomiske aktør blev etableret eller startede sin virksomhed.

Ordregiver anser en reference for relevant, hvis den omfatter levering af forsyningssøjler i en tilsvarende konfiguration og kvalitet som den udbudte, til en offentlig institution eller privat virksomhed.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/01/2022
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 31/01/2023
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 31/01/2022
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnerens Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/12/2021

Send til en kollega

0.063