23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 010-020398
Offentliggjort
14.01.2022
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Region Midtjylland

Plastikkirurgi til brystrekonstruktion, arkorrektion, hudcancer og fibrose i hud


Region Midtjylland

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Andreas Götke Christiansen
E-mail: Andreas.Goetke@rm.dk
Telefon: +45 29669347
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.udbud.rm.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Plastikkirurgi til brystrekonstruktion, arkorrektion, hudcancer og fibrose i hud

Sagsnr.: 1-23-4-72-85-21
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Formålet med nærværende rammeaftale vedrørende plastikkirurgi er at sikre patienter en kort ventetid og sikre overholdelse af behandlings- og udredningsfristen. Region Midtjylland ønsker derfor at indgå rammeaftale med et eller flere privathospitaler, klinikker eller speciallæger. Rammeaftalen er opdelt i tre delaftaler, hvor delaftale 1 omhandler brystreduktion og rekonstruktion, delaftale 2 omhandler arkorrektion, hudcancer og fibrose (vest) og delaftale 3 omhandler arkorrektion, hudcancer og fribrose (øst).

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Brystreduktion og rekonstruktion

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85111100 Konsultation og behandling på kirurgisk afdeling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 omhandler brystreduktion og rekonstruktion. Den estimerede mængde, der forventes aftaget på delaftale 1 er 525 udredninger/behandlinger/operationer for hele kontraktperioden inklusiv eventuelle forlængelser (en periode på i alt 3 år). Den maksimale mængde, der kan aftages på delaftale 1 er 750 udredninger/behandlinger/operationer for hele kontraktperioden inklusiv eventuelle forlængelser (en periode på i alt 3 år).

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Det er muligt at forlænge rammeaftalen med 2x12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Rammeaftalens løbetid er 1 år fra kontraktstart. Det er muligt at forlænge rammeaftalen med 2x12 måneder.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Arkorrektion, hudcancer og fibrose (Vest)

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85111100 Konsultation og behandling på kirurgisk afdeling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 omhandler arkorrektion, hudcancer og fibrose (vest). Den estimerede mængde, der forventes aftaget på delaftale 2 er 1800 udredninger/behandlinger/operationer for hele kontraktperioden inklusiv eventuelle forlængelser (en periode på i alt 3 år). Den maksimale mængde, der kan aftages på delaftale 2 er 2400 udredninger/behandlinger/operationer for hele kontraktperioden inklusiv eventuelle forlængelser (en periode på i alt 3 år).

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: kvalitet / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Det er muligt at forlænge rammeaftalen med 2x12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Rammeaftalens løbetid er 1 år fra kontraktstart. Det er muligt at forlænge rammeaftalen med 2x12 måneder.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Arkorrektion, hudcancer og fibrose (Øst)

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85111100 Konsultation og behandling på kirurgisk afdeling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 3 omhandler arkorrektion, hudcancer og fibrose (øst). Den estimerede mængde, der forventes aftaget på delaftale 3 er 1800 udredninger/behandlinger/operationer for hele kontraktperioden inklusiv eventuelle forlængelser (en periode på i alt 3 år). Den maksimale mængde, der kan aftages på delaftale 3 er 2400 udredninger/behandlinger/operationer for hele kontraktperioden inklusiv eventuelle forlængelser (en periode på i alt 3 år).

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: kvalitet / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Det er muligt at forlænge rammeaftalen med 2x12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Rammeaftalens løbetid er 1 år fra kontraktstart. Det er muligt at forlænge rammeaftalen med 2x12 måneder.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 238-628409
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Plastikkirurgi til brystrekonstruktion, arkorrektion, hudcancer og fibrose i hud

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, og 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiver, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/01/2022

Send til en kollega

0.078