23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 010-021789
Offentliggjort
14.01.2022
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Ringkøbing-Skjern Kommune

Tandlægeydelser til børn og unge


Ringkøbing-Skjern Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ringkøbing-Skjern Kommune
CVR-nummer: 29189609
Postadresse: Ved Fjorden 6
By: Ringkøbing
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Postnummer: 6950
Land: Danmark
Kontaktperson: Kell Christensen
E-mail: indkob@rksk.dk
Telefon: +45 99741636
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/164926075.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.rksk.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Tandlægeydelser til børn og unge

Sagsnr.: 21-1101
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85131000 Tjenester ydet af praktiserende tandlæger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at indgå et antal kontrakter på Vederlagsfri tandpleje af børn og unge under 16 år bosiddende i den nordøstlige del af kommunen.

Tryk her https://permalink.mercell.com/170728613.aspx

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at indgå et antal kontrakter på Vederlagsfri tandpleje af børn og unge under 16 år bosiddende i den nordøstlige del af kommunen.

Udbuddet omfatter børn og unge under 16 år med bopæl i valgdistrikterne Vorgod-Barde, Videbæk, Spjald og Ølstrup. Pr. 1. oktober 2021 er 2.241 personer under 16 år bosiddende i de fire valgdistrikter.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Kvalitativ tildeling

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 198-517495
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Tandlægeydelser til børn og unge

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
11/12/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 3
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Tandlægerne Videbæk ApS
Postadresse: Fischersvej 4
By: Videbæk
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Postnummer: 6920
Land: Danmark
E-mail: info@tandlaegernevidebaek.dk
Telefon: +45 97171228
Kontrahenten er en SMV
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 24 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 24 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Tandlægeydelser til børn og unge

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
08/12/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 3
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Tandlægen.dk- Nørreport I/S
Postadresse: Nørreport 16
By: Ringkøbing
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Postnummer: 6950
Land: Danmark
E-mail: ringkoebing@tandlaegen.dk
Telefon: +45 97320017
Kontrahenten er en SMV
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 24 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 24 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Tandlægeydelser til børn og unge

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
10/12/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 3
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Vildbjerg Tandcenter
Postadresse: Ågårdsvej 2
By: Vildbjerg
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Postnummer: 7480
Land: Danmark
E-mail: info@tanden.dk
Telefon: +45 97131599
Fax: +45 97133110
Kontrahenten er en SMV
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 24 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 24 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/01/2022

Send til en kollega

0.048