23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 077-209442
Offentliggjort
20.04.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Hovedstaden

Opdateringer

Rettelse
(16.05.2022)

IV.2.2)
Placering af det tekst, der skal ændres:Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 17-05-2022
Time: 14:00
Læses:
Dato: 18-05-2022
Time: 14:00

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Betingelser for åbning af bud
I stedet for:
Dato: 17-05-2022
Time: 14:00
Læses:
Dato: 18-05-2022
Time: 14:00

Patientmonitorering og telemetri til Region Hovedstaden og Region Sjælland - genudbud


Region Hovedstaden

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Kasper Færgemann
E-mail: kasper.qvist.faergemann@regionh.dk
Telefon: +45 20573433
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleén 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Kasper Færgemann
E-mail: kasper.qvist.faergemann@regionh.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsjaelland.dk/
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=329542&B=HOVEDSTADEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=329542&B=HOVEDSTADEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Patientmonitorering og telemetri til Region Hovedstaden og Region Sjælland - genudbud

Sagsnr.: 22023367
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33195000 Patientovervågningssystem
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af levering af patientmonitorer, telemetri og centrale overvågningsenheder til hospitaler og institutioner i Region Hovedstaden og i Region Sjælland.

Maksimalværdi for rammeaftalen er i alt 338.000.000 kr., fordelt på 1) Region Hovedstaden: 239.000.000 kr., og 2) Region Sjælland (option:) 99.000.000 kr.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 214 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Region Hovedstaden

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32440000 Telemetri- og terminaludstyr
32441000 Telemetriudstyr
32441100 Telemetriovervågningssystem
33195100 Monitorer
33195200 Central monitorstation
50400000 Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr og præcisionsudstyr
50421000 Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af levering af patientmonitorer, telemetri og centrale overvågningsenheder til hospitaler og institutioner i Region Hovedstaden og i Region Sjælland.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og funktionalitet for monitorer og telemetri / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Netværk og snitflader / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Installation, IT-sikkerhed og service / Vægtning: 5
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 166 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er følgende optioner:

1) Service

2) Uddannelse

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Region Sjælland (option)

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32440000 Telemetri- og terminaludstyr
32441000 Telemetriudstyr
32441100 Telemetriovervågningssystem
33195100 Monitorer
33195200 Central monitorstation
50400000 Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr og præcisionsudstyr
50421000 Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af levering af patientmonitorer, telemetri og centrale overvågningsenheder til hospitaler og institutioner i Region Hovedstaden og i Region Sjælland.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og funktionalitet for monitorer og telemetri / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Netværk og snitflader / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Installation, IT-sikkerhed og service / Vægtning: 5
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 48 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er følgende optioner:

1) Service

2) Uddannelse

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der stilles krav om indgåelse af databehandleraftale ved indgåelse af kontrakt.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/05/2022
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk, Norsk, Svensk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/05/2022
Tidspunkt: 14:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2026

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Tildeling af rammeaftale) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/04/2022

Send til en kollega

0.062