23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 093-255157
Offentliggjort
13.05.2022
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Forhåndsmeddelelse vedr. udbud af kørekort (B) til ledige borgere


Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Binevs Celik
E-mail: r554@kk.dk
Telefon: +45 30511865
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/178152381.aspx
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Forhåndsmeddelelse vedr. udbud af kørekort (B) til ledige borgere

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85310000 Sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har den 19. april 2022 godkendt, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen påbegynder arbejdet med udbud af ordinære kørekort til ledige (B).

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vil påbegynde dialog med markedet ift. til input til tilrettelæggelsen og opmærksomhedspunkter fra markedsaktørerne ift. et kommende udbud.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har den 19. april 2022 godkendt, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen påbegynder arbejdet med udbud af ordinære kørekort (B).

Sagsfremstilling og referat af mødet kan læses her:

Igangsætning af udbud af kørekort (B) | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vil påbegynde dialog med markedet ift. til input til tilrettelæggelsen og opmærksomhedspunkter fra markedsaktørerne ift. et kommende udbud.

Potentielle tilbudsgivere bedes via Mercell angive interesse for at deltage hhv. for at få mere information om udbuddet.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vil umiddelbart efter offentliggørelse af forhåndsmeddelelsen oprette en offentligt hjemmeside på kk.dk. Siden vil blive oprettet som underside til (under aktuelle udbud på vej)

Leverandør til beskæftigelsesindsatsen | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Aktiviteter ifm. med dialog med markedet vil blive annonceret på hjemmesiden.

Hvis I har nogle spørgsmål til forhåndsmeddelelsen er i velkomne til at kontakte os via Mercell. 

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/02/2023

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Forhåndsmeddelelse om udbud af kørekort (B) til ledige

II.1.2) Hoved-CPV-kode
80411000 Køreskolevirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Køreundervisning til ledige borgere (B - personbil), herunder teoretisk og praktisk undervisning, med mulighed for sprogmentorstøtte, fx dansk, engelsk, arabisk, tyrkisk, urdu m.m.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
80400000 Voksenundervisning og undervisning i øvrigt
80411200 Køretimer
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger</span>
85300000 Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Køreundervisning til ledige borgere (B - personbil), herunder teoretisk og praktisk undervisning, med mulighed for sprogmentorstøtte, fx dansk, engelsk, arabisk, tyrkisk, urdu m.m.

II.2.14) Yderligere oplysninger

Der henvises til den udvidede beskrivelse med link til hjemmeside.

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/02/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

-

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/05/2022

Send til en kollega

0.047