23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 111-310526
Offentliggjort
10.06.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Frederikshavn Kommune

Opdateringer

Rettelse
(15.06.2022)

II.1.5
I stedet for:
Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 512 566.00 DKK
Læses:
Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 9.110.000 DKK

II.2.6
I stedet for:
Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7.288.000 DKK
Læses:
Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 9.110.000 DKK

EU-Udbud på daginstitutionsartikler


Frederikshavn Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Frederikshavn Kommune
CVR-nummer: 29189498
Postadresse: Rådhus Allé 100
By: Frederikshavn
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9900
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle E. Aakær
E-mail: indkoeb@frederikshavn.dk
Telefon: +45 98458627
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.frederikshavn.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hjørring kommune
CVR-nummer: 29189382
Postadresse: Springvandspladsen 5
By: Hjørring
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9900
Land: Danmark
Kontaktperson: Line Nørgaard Jakobsen
E-mail: lnj@hjoerring.dk
Telefon: +45 72333222
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://hjoerring.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Jammerbugt Kommune
CVR-nummer: 29189439
Postadresse: Toftevej 43
By: Aabybro
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9440
Land: Danmark
Kontaktperson: Jens Christian Flou Møller
E-mail: jcm@jammerbugt.dk
Telefon: +45 41912326
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.jammerbugt.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Thisted Kommune
CVR-nummer: 29189560
Postadresse: Asylgade 30
By: Thisted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 7700
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Jean Michael Hansen
E-mail: hjmh@thisted.dk
Telefon: +45 99171722
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.thisted.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vesthimmerlands Kommune
CVR-nummer: 29189471
Postadresse: Vestre Boulevard 7
By: Aars
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9600
Land: Danmark
Kontaktperson: Lisbeth Dencker
E-mail: lde@vesthimmerland.dk
Telefon: +45 99668325
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://vesthimmerland.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Morsø Kommune
CVR-nummer: 41333014
Postadresse: Jernbanevej 7
By: Nykøbing Mors
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 7900
Land: Danmark
Kontaktperson: Kristina Schøning Baandrup
E-mail: ksba@morsoe.dk
Telefon: +45 99707092
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.mors.dk/
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=jizurvtqcr
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=jizurvtqcr
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-Udbud på daginstitutionsartikler

Sagsnr.: EMN-2022-01274
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33750000 Produkter til spædbarnspleje
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

EU-Udbud på Daginstitutionsartikler vedrører følgende kommuner:

- Frederikshavn Kommune

- Hjørring Kommune

- Jammerbugt Kommune

- Thisted Kommune

- Vesthimmerlands Kommune

- Morsø Kommune

Ordregiver ønsker at indgå rammeaftale med én leverandør.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 512 566.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
18411000 Beklædningsartikler til spædbørn
33750000 Produkter til spædbarnspleje
39100000 Møbler
39143112 Madrasser
39161000 Børnehavemøbler
39300000 Diverse udstyr
39500000 Tekstilvarer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

EU-Udbud på daginstitutionsartikler til følgende kommuner:

- Frederikshavn Kommune

- Hjørring Kommune

- Jammerbugt Kommune

- Thisted Kommune

- Vesthimmerlands Kommune

- Morsø Kommune

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 288 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1. Det er et minimumskrav, at egenkapitalen (ultimo året) for det seneste afsluttede regnskabsår er positiv.

2. Det er et minimumskrav, at tilbudsgiveren har tegnet en erhvervs- og produktansvarsforsikring svarende til, hvad der er normalt for branchen. Forsikringen skal træde i kraft senest ved aftalestart, og være gyldig i hele aftaleperioden.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/07/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 15/11/2022
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/07/2022
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Frederikshavn

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@efst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/06/2022

Send til en kollega

0.064