23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 111-313614
Offentliggjort
10.06.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Assens Kommune

Udbud af tandregulering i Assens kommune


Assens Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Assens Kommune
CVR-nummer: 29189692
Postadresse: Rådhus Allé 5
By: Assens
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5610
Land: Danmark
Kontaktperson: Julia Fakkenor
E-mail: jutfa@assens.dk
Telefon: +45 64747420
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.assens.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/333717
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=333620&B=ASSENS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=333620&B=ASSENS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af tandregulering i Assens kommune

Sagsnr.: 22/5754
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85131100 Tandregulering
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Assens Kommune udbyder indkøb af Tandregulering til Assens Kommunale Tandpleje. Det samlede anslåede forbrug udgør på årsbasis cirka 3.600.000 danske kroner ekskl. moms. Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for ordregiver. Der er dog et maksimum på 4.000.000. Tandplejen i Assens Kommune omfatter tandpleje for alle børn og unge i aldersgruppen 0-18 år med folkeregisteradresse i Assens Kommune samt eventuelle børn og unge med bopæl uden for kommunen, som behandles på en af kommunens klinikker i henhold til fritvalgsordningens muligheder. Tandplejetilbuddet i Assens Kommune er samlet på 2 behandlingsklinikker. Klinikkerne har følgende geografiske placering: • Assens • Tommerup

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33131110 Tandtænger, dentalbørster, tandreguleringsbøjler og tandpolereværktøj
33131113 Tandreguleringsbøjler
33138000 Produkter til tandproteser og tandregulering
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Assens Kommune udbyder indkøb af Tandregulering til Assens Kommunale Tandpleje. Det samlede anslåede forbrug udgør på årsbasis cirka 3.600.000 danske kroner ekskl. moms. Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for ordregiver. Der er dog et maksimum på 4.000.000. Tandplejen i Assens Kommune omfatter tandpleje for alle børn og unge i aldersgruppen 0-18 år med folkeregisteradresse i Assens Kommune samt eventuelle børn og unge med bopæl uden for kommunen, som behandles på en af kommunens klinikker i henhold til fritvalgsordningens muligheder. Tandplejetilbuddet i Assens Kommune er samlet på 2 behandlingsklinikker. Klinikkerne har følgende geografiske placering: • Assens • Tommerup

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 600 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 96
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Der tildeles ud fra 100% pris

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 07/07/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Assens Kommune
Postadresse: Rådhus allé 5
By: Assens
Postnummer: 5610
Land: Danmark
E-mail: jutfa@assens.dk
Telefon: +45 64747435
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/06/2022

Send til en kollega

0.078