23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 116-328024
Offentliggjort
17.06.2022
Udbudstype
Finder ikke anvendelse

Udbyder

Albertslund Kommune

Markedsdialog forud for udbud af praktisk hjælp og pleje til visiterede borgere i Albertslund Kommune


Albertslund Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Forhåndsmeddelelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Albertslund Kommune
CVR-nummer: 66137112
Postadresse: Nordmarks Allé
By: Albertslund
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2620
Land: Danmark
Kontaktperson: Kevin Lousen
E-mail: Kelou@BDO.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://albertslund.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/330972
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=334200&B=ALBERTSLUND
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Markedsdialog forud for udbud af praktisk hjælp og pleje til visiterede borgere i Albertslund Kommune

Sagsnr.: 88.12.03-G01-1-22
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85300000 Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Albertslund afholder markedsdialog forud for det kommende udbud af praktisk hjælp og pleje til visiterede borgere i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune forventer at udbyde en kontrakt på fire år plus to forlængelsesoptioner á to gange to år til en estimeret værdi af 17 mio. kr. årligt.

Albertslund Kommunes borgere visiteres til ydelser i henhold til servicelovens § 91 om frit valg, og disse har dermed, ret til at vælge mellem minimum to leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens § 83. Udbuddet forventes på nuværende tidspunkt at omfatte følgende ydelser:

- Praktisk hjælp og personlig pleje iht. servicelovens § 83

-Tidsafgrænset rehabiliteringsforløb iht. servicelovens § 83 a

- Afløsning til pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne iht. servicelovens § 84

Følgende delegerede sundhedslovsopgaver iht. sundhedslovens § 138:

- Medicingivning

- Kompressionsbehandling

- Kateterpleje

- Stomipleje

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 136 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85141200 Tjenester ydet af sygeplejersker
85141210 Hjemmesygepleje
85311100 Forsorg for ældre
98513000 Udsendelse af personale til private husstande
98513310 Hjemmehjælp
98514000 Husligt arbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Albertslund Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der henvises til det vedlagte markedsdialogmateriale.

Albertslund Kommune tilbyder én-til-én dialogmøder á en times varighed med op til fem potentielle leverandører, hvor disse får mulighed for at spørge ind til udbudsmaterialet og tilkendegive sine umiddelbare bemærkninger hertil.

Dialogmøderne planlægges gennemført tirsdag d. 21. juni 2022 i tidsintervallerne:

i. 9.00-10.00

ii. 10.30-11.30

iii. 12.00-13.30

iv. 14.00-15.00

v. 15.30-16.30

Dialogmøderne finder sted i Sundhedshuset Albertslund, Skolegangen 1, 2620 Albertslund, i de ovenfor angivne tidsrum. Nærmere information om markedsdialogmøder vil blive udsendt efter leverandørens tilmelding.

Dialogmøderne kan tilmeldes via EU-Supply, hvor al kommunikation ifm. markedsdialogen skal ske . Tilmelding skal ske senest d. 20. juni 2022 kl. 10.00.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
03/10/2022

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/06/2022

Send til en kollega

0.047