23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 125-356537
Offentliggjort
01.07.2022
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Odense Kommune

Sundhedsordning


Odense Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense C
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Betina Andersen
E-mail: betan@odense.dk
Telefon: +45 23105531
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.odense.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: HCA Airport S.M.B.A.
By: Odense
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
E-mail: hov@hca-airport.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.hca-airport.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Beredskab Fyn
By: Odense
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
E-mail: ajup@beredskabfyn.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.beredskabfyn.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Bys Museer
By: Odense
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
E-mail: migje@odense.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.odense.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Letbane P/S
By: Odense
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
E-mail: lisbo@odenseletbane.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.odenseletbane.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Byg til Vækst
By: Odense
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
E-mail: Susanne@bygtilvaekst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.bygtilvaekst.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/caadf9f2-8a59-40aa-9608-4eb1a96eb734/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/caadf9f2-8a59-40aa-9608-4eb1a96eb734/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/caadf9f2-8a59-40aa-9608-4eb1a96eb734/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Sundhedsordning

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter sundhedsordning for alle Odense Kommunes månedslønnede medarbejdere. Brug af sundhedsordningen er skattefrit for medarbejderne, og ordningen skal udelukkende bruges til forebyggelse og behandling af arbejdsrelaterede gener og skader.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Odense Kommune ønsker en sundhedsordning, som i udgangspunkt kommer til at bestå af følgen-de ydelser:

• Behandling (fysioterapi, massage, zoneterapi, kiropraktik)

• Holdtræning

• Ergonomisk vejledning

• Vægttabshold

• Sundhedstjek

II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/01/2023
Slut: 31/12/2026
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

8.3 Økonomisk og finansiel formåen: Omsætning på minimum 6 millioner kr. (virksomhedens samlede omsætning for det seneste regnskabsår) jf. Udbudsbilag C.

8.4 Teknisk og/eller faglig formåen: Minimum 3 og max 5 relevante referencer fra lignende sundhedsordninger leveret til større offentlige eller private organisationer (der er igangværende eller afsluttet inden for de sidste 3 år), jf. Udbudsbilag D.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Tilbudsgivers behandlinger skal udføres af behandlere indenfor fysioterapi, kiropraktik,

massage og zoneterapi, jf. kravspecifikationen afsnit 5.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Rammeaftalen tildeles det økonomisk mest fordelagtige tilbud, som identificeres på grundlag af tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 19/08/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/06/2022

Send til en kollega

0.047