23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 127-361665
Offentliggjort
05.07.2022
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Region Sjælland

Udbud af Kliniske mammografiundersøgelser


Region Sjælland

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Nanna Kaas Lerager
E-mail: naler@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 93566103
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=335888&B=RS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af Kliniske mammografiundersøgelser

Sagsnr.: EMN-2022-01358
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85150000 Tjenester i forbindelse med billeddiagnostik
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af Kliniske mammografiundersøgelser til Sjællands Universitetshospital for patientgruppe 1, 2 og 3 samt kontrolpatienter.

Ordregiver har anslået et forbrug på 53.040 henvisninger i kontraktperioden.

Ordregiver har anslået et maksimalt forbrug på 63.648 henvisninger i kontraktperioden.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 116 847 120.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85111000 Hospitalsvirksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af Kliniske mammografiundersøgelser til Sjællands Universitetshospital for patientgruppe 1, 2 og 3 samt kontrolpatienter.

Ordregiver har anslået et forbrug på 53.040 henvisninger i kontraktperioden. Ordregiver har anslået et maksimalt forbrug på 63.648 henvisninger i kontraktperioden.

Ordregiver gør opmærksom på, at Tilbudsgiver sammen med afgivelse af tilbud skal fremsende og fremlægge endelig dokumentation for oplysninger, der er afgivet i ESPD-formularen (jf. Udbudslovens §§ 152-155), samt dokumentation for de mindstekrav til egnethed, der fremgår af udbudsbekendtgørelsens del III. Dette begrundes i Ordregivers akutte behov for indgåelse af kontrakt i forhold til patientsikkerhed, herunder overholdelse af udredningsretten.

II.2.14) Yderligere oplysninger

Af hensyn til patienternes transporttid og Regionens transportomkostninger kræves det, at der maksimum må være 60 km (kørselsafstand) fra regionens ydre grænse til det sted, hvor hele eller dele af et patientforløb skal finde sted.

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/08/2022

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

forbindelse med dette udbud gælder EU-forordning 576/2022, art. 1, nr. 23), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af artikel 5 k om forbuddet mod at tildeleoffentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v.

Der henvises til EU-forordning 576/2022 for bestemmelsens nærmere ordlyd og omfang.

Ordregiver er berettiget til at kræve dokumentation for Tilbudsgivers og evt. underleverandørers etableringssted, ejerforhold og andre oplysninger af relevans for overholdelsen af forbuddet på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen. Det vil medføre udelukkelse fra udbudsproceduren, hvis en Tilbudsgiver eller dennes underleverandør er omfattet af forbuddet

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/06/2022

Send til en kollega

0.063