23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 130-367571
Offentliggjort
08.07.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Sjælland

Pacemakere og elektroder, ICD og højvoltsledninger samt loop recordere


Region Sjælland

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Peter Hueg
E-mail: phue@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 24943871
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=315418&B=RS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=315418&B=RS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Pacemakere og elektroder, ICD og højvoltsledninger samt loop recordere

Sagsnr.: Genudbud
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33182000 Udstyr til støtte af hjertefunktioner
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb af pacemakere, ICD’er og loop recordere m.v. til følgende sygehusenheder/hospitalsenheder og institutioner i Region Sjælland: Sjællands Universitetshospital Roskilde (Kardiologisk afdeling)

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 33 995 400.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 4
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

Det er muligt at afgive 1 tilbud indenfor hver delkontrakt.

Indenfor hver delkontrakt foretager ordregiver en selvstændig evaluering af tilbuddene og tildeler rammeaftaler ud fra, hvad der samlet udgør det økonomisk mest fordelagtige tilbud for ordregiver (dvs. den kombination af tilbud, der tilsammen opnår det højeste antal point).

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Fælleskrav - Pacemakere og elektroder, ICD og højvoltsledninger samt loop recordere

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33182200 Udstyr til stimulering af hjertet
33182210 Pacemaker
33182240 Dele og tilbehør til pacemakere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Sjællands Universitetshospital Roskilde

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Fælleskrav gældende for pacemakere og elektroder, ICD m/højvoltselektroder samt Loop recordere.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

1 gang i op til 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse 1 gang i op til 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Produktgruppe A Pacemakere D1+D2+D3

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33182200 Udstyr til stimulering af hjertet
33182210 Pacemaker
33182240 Dele og tilbehør til pacemakere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Sjællands Universitetshospital Roskilde

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten vedrører ordregivers indkøb af pacemakere – fordelt på 3 rammeaftaler, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 11.3.

Delkontraktens og de tilhørende rammeaftalers maksimale værdi er DKK 15 380 820.00.

Delkontraktens og de tilhørende rammeaftalers anslåede værdi er angivet i udbudsbekendtgørelsens del II.2.6).

Forventede forbrugsmængder for delkontrakten fremgår af udbudsbetingelsernes pkt. 11.3. De angivne estimater og forventede forbrugsmængder er alene udtryk for ordregivers forventninger til forbruget af de ydelser, der er omfattet af den pågældende delkontrakt. Ordregiver forpligter sig således ikke til at aftage minimum en bestemt mængde af ydelser eller at indkøbe for minimum et bestemt beløb. Det faktiske forbrug kan med andre ord vise sig at være højere eller lavere end, hvad estimaterne angiver, dog ikke højere end den maksimale værdi angivet i udbudsbekendtgørelsens del II.2.4).

Kravspecifikationen, jf. CTM, indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte produkter, ligesom oplysninger om hvilke produkter der er omfattet af delkontrakten.

Ordregiver friholder 20 % af sit samlede forbrug til forskning og udvikling, hvilket ikke er omfattet af udbuddet og de i udbudsbetingelsernes pkt. 11.3 anførte forbrugsmængder.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 11 831 400.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

1 gang i op til 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse 1 gang i op til 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Produktgruppe B Pacemaker elektroder D4

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33182200 Udstyr til stimulering af hjertet
33182210 Pacemaker
33182240 Dele og tilbehør til pacemakere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Sjællands Universitetshospital Roskilde

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten vedrører ordregivers indkøb af pacemaker elektroder – fordelt på 1 rammeaftale, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 11.3.

Delkontraktens og den tilhørende rammeaftales maksimale værdi er DKK 7 464 600.00.

Delkontraktens og den tilhørende rammeaftales anslåede værdi er angivet i udbudsbekendtgørelsens del II.2.6).

Forventede forbrugsmængder for delkontrakten fremgår af udbudsbetingelsernes pkt. 11.3. De angivne estimater og forventede forbrugsmængder er alene udtryk for ordregivers forventninger til forbruget af de ydelser, der er omfattet af den pågældende delkontrakt. Ordregiver forpligter sig således ikke til at aftage minimum en bestemt mængde af ydelser eller at indkøbe for minimum et bestemt beløb. Det faktiske forbrug kan med andre ord vise sig at være højere eller lavere end, hvad estimaterne angiver, dog ikke højere end den maksimale værdi angivet i udbudsbekendtgørelsens del II.2.4).

Kravspecifikationen, jf. CTM, indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte produkter, ligesom oplysninger om hvilke produkter der er omfattet af delkontrakten.

Ordregiver friholder 20 % af sit samlede forbrug til forskning og udvikling, hvilket ikke er omfattet af udbuddet og de i udbudsbetingelsernes pkt. 11.3 anførte forbrugsmængder.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 742 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

1 gang i op til 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse 1 gang i op til 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Produktgruppe C ICD og højvoltsledninger D6+D7+D8

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33182200 Udstyr til stimulering af hjertet
33182210 Pacemaker
33182240 Dele og tilbehør til pacemakere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Sjællands Universitetshospital Roskilde

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten vedrører ordregivers indkøb af ICD'er med højvoltsledninger – fordelt på 3 rammeaftaler, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 11.3.

Delkontraktens og de tilhørende rammeaftalers maksimale værdi er DKK 16 707 600.00.

Delkontraktens og de tilhørende rammeaftalers anslåede værdi er angivet i udbudsbekendtgørelsens del II.2.6).

Forventede forbrugsmængder for delkontrakten fremgår af udbudsbetingelsernes pkt. 11.3. De angivne estimater og forventede forbrugsmængder er alene udtryk for ordregivers forventninger til forbruget af de ydelser, der er omfattet af den pågældende delkontrakt. Ordregiver forpligter sig således ikke til at aftage minimum en bestemt mængde af ydelser eller at indkøbe for minimum et bestemt beløb. Det faktiske forbrug kan med andre ord vise sig at være højere eller lavere end, hvad estimaterne angiver, dog ikke højere end den maksimale værdi angivet i udbudsbekendtgørelsens del II.2.4).

Kravspecifikationen, jf. CTM, indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte produkter, ligesom oplysninger om hvilke produkter der er omfattet af delkontrakten.

Ordregiver friholder 20 % af sit samlede forbrug til forskning og udvikling, hvilket ikke er omfattet af udbuddet og de i udbudsbetingelsernes pkt. 11.3 anførte forbrugsmængder.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 852 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

1 gang i op til 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse 1 gang i op til 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Produktgruppe D Loop recordere D9+D10

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33182200 Udstyr til stimulering af hjertet
33182210 Pacemaker
33182240 Dele og tilbehør til pacemakere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Sjællands Universitetshospital Roskilde

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten vedrører ordregivers indkøb af Loop recordere – fordelt på 2 rammeaftaler, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 11.3.

Delkontraktens og de tilhørende rammeaftalers maksimale værdi er DKK 4 641 000.00.

Delkontraktens og de tilhørende rammeaftalers anslåede værdi er angivet i udbudsbekendtgørelsens del II.2.6).

Forventede forbrugsmængder for delkontrakten fremgår af udbudsbetingelsernes pkt. 11.3. De angivne estimater og forventede forbrugsmængder er alene udtryk for ordregivers forventninger til forbruget af de ydelser, der er omfattet af den pågældende delkontrakt. Ordregiver forpligter sig således ikke til at aftage minimum en bestemt mængde af ydelser eller at indkøbe for minimum et bestemt beløb. Det faktiske forbrug kan med andre ord vise sig at være højere eller lavere end, hvad estimaterne angiver, dog ikke højere end den maksimale værdi angivet i udbudsbekendtgørelsens del II.2.4).

Kravspecifikationen, jf. CTM, indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte produkter, ligesom oplysninger om hvilke produkter der er omfattet af delkontrakten.

Ordregiver friholder 20 % af sit samlede forbrug til forskning og udvikling, hvilket ikke er omfattet af udbuddet og de i udbudsbetingelsernes pkt. 11.3 anførte forbrugsmængder.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 570 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

1 gang i op til 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse 1 gang i op til 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgivere skal benytte det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde.

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af en af udbudslovens obligatoriske udelukkelsesgrunde i §§ 135-136.

Det samme gælder for konsortiedeltagere og de virksomheder som tilbudsgiver måtte basere sit tilbud på.

Tilbudsgiver bør kontrollere, at der i CTM under ”Mine besvarelser” er angivet dato og tidspunkt for upload af ESPD besvarelse. ESPD-formularen behøver ikke at blive underskrevet på anden måde end ved afgivelse af tilbud i CTM.

Forud for tildeling af kontrakt vil ordregiver kræve, at de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele en rammeaftale, fremlægger endelig dokumentation for oplysningerne, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), jf. Udbudslovens §§ 152-153. Dokumentation fra en dansk tilbudsgiver er en Serviceattest. Dokumentation fra en udenlandsk tilbudsgiver anhænger af mulighederne i det pågældende land (tilbudsgiver kan finde oplysninger herom på eCertis: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/). Dokumentation skal være udstedt tidligst 6 måneder før tilbudsfristen. Dokumentation kan fremsendes på dansk eller engelsk (hvis udenlandsk dokumentation ikke findes på disse sprog, så skal tilbudsgiver vedlægge en oversættelse).

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der stilles i kontraktens pkt. 7 krav om, at kontrakten skal gennemføres under hensyntagen til miljø og klima, ligesom parterne under kontrakten skal påtage sig et socialt ansvar. Dette gælder også eventuelle underleverandører.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 211-552127
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/09/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/09/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt via det internetbaserede eSourcing-system, Complete Tender Management (CTM) fra EU-Supply, hvorfra udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, kan downloades. Anvend linket i udbudsbekendtgørelsens del I.3).

Udbudsprocessen foregår elektronisk gennem CTM. Dette gælder således for al skriftlig korrespondance, herunder ikke mindst ordregivers besvarelse af spørgsmål og tilbudsgivers fremsendelse af tilbud mv.

Adgang til udbudsmaterialet og/eller deltagelse i udbuddet kræver online-registrering. Det er gratis at oprette sig som bruger.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply’s Support på telefon +45 70208014 eller e-mail til dksupport@eu-supply.com .

Som anført i udbudsbekendtgørelsens del IV.1.3), så indebærer udbuddet udarbejdelse af en rammeaftale med en enkelt aktør. Dette skal forstås sådan, at hver rammeaftale indgås med en enkelt aktør, men at der i alt indgås 9 rammeaftaler: 3 rammeaftaler indenfor produktgruppe A (Pacemakere), 1 rammeaftale indenfor produktgruppe B (Pacemaker elektroder), 3 rammeaftaler indenfor produktgruppe C (ICD m/højvoltsledninger) og 2 rammeaftaler indenfor produktgruppe D (Loop recorder).

Samtlige omkostninger i forbindelse med tilbudsgivningen påhviler tilbudsgiver.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnerens Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Andre klager over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/07/2022

Send til en kollega

0.078