23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 133-378436
Offentliggjort
13.07.2022
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Region Nordjylland

Opdateringer

Rettelse
(12.08.2022)Yderligere oplysninger
Der er deadline for kommentarer til høringsmaterialet mandag den 29. august 2022 kl. 16.00.
Kommentarerne kan sendes enten via EU-supply eller til mail cahj@rn.dk.

Udbud af urologiske produkter til Region Nordjylland og de nordjyske kommuner


Region Nordjylland

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Hjerrild
E-mail: cahj@rn.dk
Telefon: +45 51839080
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.rn.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/252785
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=336804&B=REGIONNORD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af urologiske produkter til Region Nordjylland og de nordjyske kommuner

Sagsnr.: U234CAH21
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33141621 Inkontinenssæt
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette udbud omhandler urologiske produkter til Region Nordjylland og de nordjyske kommunerne. Denne høring omhandler beskrivelsen af selve projektet og således ikke en nærmere beskrivelse af de konkrete produkter. Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner er i fællesskab i gang med at udarbejde et fælles udbud af urologiske produkter. Formålet med dette projekt er at styrke det tværsektorielle samarbejde og at skabe et bedre patientforløb med kontinuitet i behandlingen og et mere sammenhængende behandlingsforløb. Det altovervejende mål er at sætte patienten/borgeren i fokus til gavn for patienten/borgeren.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33125000 Udstyr til urologiske undersøgelser
33141615 Urinposer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Dette udbud omhandler urologiske produkter til Region Nordjylland og de nordjyske kommunerne. Denne høring omhandler beskrivelsen af selve projektet og således ikke en nærmere beskrivelse af de konkrete produkter. Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner er i fællesskab i gang med at udarbejde et fælles udbud af urologiske produkter. Formålet med dette projekt er at styrke det tværsektorielle samarbejde og at skabe et bedre patientforløb med kontinuitet i behandlingen og et mere sammenhængende behandlingsforløb. Det altovervejende mål er at sætte patienten/borgeren i fokus til gavn for patienten/borgeren.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
29/08/2022

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Dette er en beskrivelse af det set-up, som Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner planlægger at arbejde ud fra, i forbindelse med Region Nordjyllands og de 11 nordjyske kommuners fælles udbud af urologiske produkter til såvel patienter som borgere.

Udbuddet indeholder en lang række delkontrakter. Angivelse af delkontrakter samt forventet forbrug for disse vil fremgå af udbudsmaterialet. Udbudskontrakterne indgås med både regionen og kommunen.

I forbindelse med den endelige planlægning af udbuddet ønsker Region Nordjylland at modtage kommentarer fra markedet på selve set-up´et og håndteringen omkring udbudskontrakten. Denne høring indeholder ikke en nærmere beskrivelse af de enkelte produkter og disses funktioner.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/07/2022

Send til en kollega

0.047