23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 137-392302
Offentliggjort
19.07.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Hovedstaden

Opdateringer

Rettelse
(22.07.2022)

II.1.4)
I stedet for:
Der udbydes vaccination af 30.000 borgere samt option og øgning af kapaciteten på op til 50%.
Læses:
Der udbydes vaccination af 30.000 borgere om ugen samt option og øgning af kapaciteten på op til 50%.

II.1.5)
I stedet for:
18000000.00 DKK
Læses:
130000000.00 DKK

II.2.4)
I stedet for:
Der udbydes vaccination af 30.000 borgere om ugen i perioden 1.10.2022- samt option og øgning af kapaciteten på op til 50%.
Læses:
Der udbydes vaccination af 30.000 borgere om ugen i perioden 1.10.2022- 20.11.2022 samt option og øgning af kapaciteten på op til 50%.

II.2.6)
I stedet for:
50000000.00 DKK
Læses:
130000000.00 DKK

II.2.14)
I stedet for:
100.000.000 ex moms
Læses:
195000000.00 ex moms

Vaccination af borgere i Region Hovedstaden


Region Hovedstaden

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Mia Søderberg
E-mail: mia.soederberg@regionh.dk
Telefon: +45 21305969
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=337056&B=HOVEDSTADEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=337056&B=HOVEDSTADEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Vaccination af borgere i Region Hovedstaden

Sagsnr.: 22037889
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85141000 Virksomhed, der udøves af medicinsk personale
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kontrakten har til formål at borgere i Region Hovedstaden kan tilbydes vaccination hos privat aktør i deres nærmiljø i forbindelse med udrulning af vaccinationsprogram for bestemte målgrupper i befolkningen. Der udbydes vaccination af 30.000 borgere samt option og øgning af kapaciteten på op til 50%.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 18 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten har til formål at borgere i Region Hovedstaden kan tilbydes vaccination hos privat aktør i deres nærmiljø i forbindelse med udrulning af vaccinationsprogram for bestemte målgrupper i befolkningen. Der udbydes vaccination af 30.000 borgere om ugen i perioden 1.10.2022- samt option og øgning af kapaciteten på op til 50%.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 3
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges 4 x 3 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Øgning af udbudsbudt mængde på op til 50% samt forlængelse af kontrakt.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den samlede maksimumværdi af køb på rammeaftalen over rammeaftalens løbetid er, jf. Udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.4, kr. 100.000.000 ex moms.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

I referenceperioden på 3 år har den økonomiske aktør leveret følgende betydelige tjenesteydelser af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til tre års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste tre år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

ESPD del IV, C, 3) Kun for tjenesteydelser: Levering af leverancer af den anførte type. I referenceperioden (3 år op til fristen) har den økonomiske aktør udført vaccinationer af min. 30.000 borgere af den i Udbudsbekendtgørelsens Del II, Genstand anførte type.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/08/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 31/01/2023
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 29/08/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Ved behov

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: XXX
By: XXX
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Tildeling af rammeaftale) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/07/2022

Send til en kollega

0.047