23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 137-392842
Offentliggjort
19.07.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Vesthimmerlands Kommune

Samarbejdsaftale vedr. Tandlægeydelser for Børn- og Unge i Vesthimmerlands Kommune


Vesthimmerlands Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vesthimmerlands Kommune
CVR-nummer: 29189471
Postadresse: Vestre Boulevard 7, Postboks 67
By: Aars
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9600 Aars
Land: Danmark
Kontaktperson: Ida Brændstrup
E-mail: ibr@vesthimmerland.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.vesthimmerland.dk/udbud
I.3) Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: https://vesthimmerland.dk/erhverv/udbud/aktuelle-udbud-af-varer-og-tjenesteydelser
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Officielt navn: Vesthimmerlands Kommune
CVR-nummer: 29189471
Postadresse: Vestre Boulevard 7
By: Aars
Postnummer: 9600
Land: Danmark
Kontaktperson: Ida Brændstrup
E-mail: ibr@vesthimmerland.dk
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://vesthimmerland.dk/erhverv/udbud/aktuelle-udbud-af-varer-og-tjenesteydelser
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Samarbejdsaftale vedr. Tandlægeydelser for Børn- og Unge i Vesthimmerlands Kommune

Sagsnr.: 88.12.28-G01-1-22
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85131000 Tjenester ydet af praktiserende tandlæger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Vesthimmerlands Kommune ønsker at indgå samarbejdsaftaler med tandlæge-/tandplejerklinikker, som er geografiske beliggende i Vesthimmerlands Kommune. Såfremt ejer af klinikken er tandplejer, skal der være tilknyttet en tandlæge til klinikken.

Ydelserne skal være i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer, jfr. Vejledning om omfanget og kravene til den kommune og regionale tandpleje 2020 og med de nærmere retningslinjer, som fastsættes af Vesthimmerlands Kommune.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 11 430 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Vesthimmerlands Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ydelserne skal være i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer, jfr. Vejledning om omfanget og kravene til den kommune og regionale tandpleje 2020 og med de nærmere retningslinjer, som fastsættes af Vesthimmerlands Kommune.

Hver klinik skal yde nedenstående ydelser fra den lovbestemte vederlagsfrie børne- og ungdomstandpleje i Vesthimmerlands Kommune:

• Regelmæssige undersøgelser og behandling jf. Vejledning om omfanget af og krav til den kommunale tandpleje 2020.

o https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Kommunal-tandpleje/Vejledning-om-den-kommunale-tandpleje.ashx?sc_lang=da&hash=E5CB15AA0ABD2430541F5DECAA306F18

• Individuel forebyggelse, herunder mundhygiejneforløb forud/i forbindelse med tandregulering

• Tandbehandling inkl. Kirurgi, undtaget herfra kirurgi i forbindelse med tandregulering.

• TMD-undersøgelser/behandling, herunder skinner.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 11 430 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Klinikken skal være beliggende i Vesthimmerlands Kommune

Der skal være tilknytte en tandlæge til klinikken.

Der skal fremsendes dokumentation for autorisation for indehaver af klinikken og tandlæge.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 22/08/2022
Tidspunkt: 23:59
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 71
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over tildelingsbeslutningen skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere om rammeaftalens indgåelse.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/07/2022

Send til en kollega

0.031