23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 148-422845
Offentliggjort
03.08.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Fællesudbud Sjælland v/ Solrød Kommune

Kompressionsprodukter (ben-strømper, ærmer og handsker, opmåling og hjælpemidler)


Fællesudbud Sjælland v/ Solrød Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fællesudbud Sjælland v/ Solrød Kommune
CVR-nummer: 68354917
Postadresse: Solrød Center 1
By: Solrød Strand
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2680
Land: Danmark
Kontaktperson: Ulla Skovgaard
E-mail: usk@solrod.dk
Telefon: +45 56182258
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.solrod.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/194986
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fællesudbud Sjælland v/ Solrød Kommune
CVR-nummer: 68534917
Postadresse: Solrød Center 1
By: Solrød Strand
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2680
Land: Danmark
Kontaktperson: Ulla Skovgaard
E-mail: usk@solrod.dk
Telefon: +45 56182258
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.solrød.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/194986
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I tilfælde af fælles udbud, der involverer forskellige lande – gældende national lovgivning vedrørende udbud:

Det fælles udbud gælder udelukkende for de 16 kommuner, alle danske, der er medlemmer af Fællesudbud Sjælland (FUS).

I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=338202&B=FUS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=338202&B=FUS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kompressionsprodukter (ben-strømper, ærmer og handsker, opmåling og hjælpemidler)

Sagsnr.: 88.20.08-Ø54-1-22
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33180000 Funktionsstøtte
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Aftalen er en fælles aftale for de 16 selvstændig kommuner i Fællesudbud Sjælland (FUS). Aftalen omfatter kompressionsprodukter til ben, arme og hænder samt mulighed for tilkøb af opmålingsydelsen og relevante hjælpemidler.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 78 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
33100000 Medicinsk udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

De 16 FUS kommuner - jf. VI.3)

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Aftalen er en fælles aftale for de 16 selvstændig kommuner i Fællesudbud Sjælland (FUS). Aftalen omfatter kompressionsprodukter til ben, arme og hænder samt mulighed for tilkøb af opmålingsydelsen og relevante hjælpemidler.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 113 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2023
Slut: 28/02/2027
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Aftalen er omfattet af serviceloven og borgerens frie valg.

Ordregiver kan derfor ikke garantere en bestemt opgavetyngde, da det dels er afhængig af hvor mange borgere der visiteres og dels af borgerens konkrete valg af leverandør.

Aftalen skal derfor betragtes som et tilbud til den enkelte borgere, der visiteret til kompressionsprodukter.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Positiv egenkapital i de seneste to regnskabsår.

Likviditetsgrad på minimum 120% for de seneste to regnskabsår.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 089-240005
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/09/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 02/09/2022
Tidspunkt: 12:01
Sted:

Der vil ikke være offentlig adgang til åbning af bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

fire år

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet gennemføres af Solrød Kommune på vegne af Fællesudbud Sjælland (FUS) , bestående af:

Faxe Kommune

Guldborgsund Kommune

Greve Kommune

Holbæk Kommune

Kalundborg Kommune

Køge Kommune

Lejre Kommune

Næstved Kommune

Odsherred Kommune

Slagelse Kommune

Solrød Kommune

Sorø Kommune

Stevns Kommune

Ringsted Kommune

Roskilde Kommune

Vordingborg Kommune

Aftalen omfatter levering af kompressionsprodukter samt mulighed for tilkøb af hjælpemidler og opmålingsydelser, i henhold til kommunernes behov, forskellige interne organisering og arbejdsgange.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://klfu.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 45
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov nr. 492 af 12.5.2010, ændret ved lov nr. 511 af 27.5.2013

om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende frister for indgivelse

af klage: klager til Klagenævnet for Udbud skal være indgivet inden 45 dage

efter offentliggørelse af bekendtgørelse om indgået kontrakt, jf. lovens § 7, stk.

2. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor offentliggørelse er sket.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal

klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til

Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er Konkurrence- og

Forbrugerstyrelsen indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk.1. I

tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skalklageren tillige angive,

hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://klfu.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/07/2022

Send til en kollega

0.047