23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 170-482986
Offentliggjort
05.09.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Vejle Kommune

Genudbud på indkøb og levering af varer til visiterede borgere i Vejle Kommune


Vejle Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejle Kommune
CVR-nummer: 29189900
Postadresse: Skolegade 1
By: Vejle
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Kristian Iversen
E-mail: krliv@vejle.dk
Telefon: +45 76811721
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/67d36d8a-63ce-4345-8ce4-c9a5c655746c/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/67d36d8a-63ce-4345-8ce4-c9a5c655746c/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/67d36d8a-63ce-4345-8ce4-c9a5c655746c/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/67d36d8a-63ce-4345-8ce4-c9a5c655746c/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Genudbud på indkøb og levering af varer til visiterede borgere i Vejle Kommune

Sagsnr.: 88.00.00-G01-44-22
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85312200 Hjemmelevering af dagligvarer
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Genudbuddet vedrører indkøb og udbringning af varer til visiterede borgere i Vejle Kommune.

Indkøb og udbringning af varer er en ydelse der visiteres til iht. Lov om social service §83, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 200 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85312200 Hjemmelevering af dagligvarer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Vejle Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb og udbringning af varer til visiterede borgere i Vejle Kommune.

Indkøb og udbringning af varer er en ydelse der visiteres til iht. Lov om social service §83, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

Der indgås rammeaftale med 3 leverandører.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 200 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den maksimale leveringspris i det oprindelige udbud er fjernet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Rammeaftalen vil blive tildelt de 3 tilbudsgivere, der afgiver de økonomisk mest fordelagtige tilbud i form af bedste forhold mellem pris og kvalitet. Der anvendes følgende underkriterier:

1 Pris pr. visiteret borger pr. uge (60 %)

2. Kvalitet (40 %)

- Tilbud om yderligere serviceydelser

- Tilbud om yderligere tilkøb

- Tilbudsgivers Opstartshjælp til nye borgere med bevilling

- Tilbudsgivers krav til medarbejderne

- Tilbudsgivers tilbagemeldingsprocedure

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 137-392853
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 03/10/2022
Tidspunkt: 10:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/08/2022

Send til en kollega

0.047